Z życia Kościoła.

Złoty jubileusz parafii
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Libiążu (Żarki-Moczydło)

ZarkiMoczydlo2013_09_21

Krzepiące słowa skierował do wiernych:
Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
21 września 2013 roku w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Libiążu odbyły się uroczyste obchody 50-lecia parafii. W tym dniu zjechało do Libiąża duchowieństwo i wierni nie tylko z całej Polski, ale i z Ameryki. Przybyły władze naszego Kościoła na czele z Jego Ekscelencją Biskupem prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim - Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP. Przybył Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, ks. infułat mgr Antoni Norman, który przewodniczył uroczystości. Z USA zawitał do nas Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Jego Ekscelencja Anthony Mikowsky wraz z małżonką, duchowieństwem oraz wiernymi. Gminę Libiąż reprezentował p. Burmistrz Jacek Latko, starostwo chrzanowskie zaś p. Wicestarosta Maria Siuda, a Straż Pożarną - Prezes OSP w Moczydle, p. Radny Jan Zemirek. ZarkiMoczydlo2013_09_21

Przemawia
Bp Anthony Mikovsky
- Pierwszy Biskup
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego ( USA )

 

ZarkiMoczydlo2013_09_21


Uroczyste "otwarcie" drogi - ulicy im. Biskupa Franciszka Hodura: poświęcenie i przecięcie wstęgi przez Dostojników z Polski i USA
ZarkiMoczydlo2013_09_21


Przywitanie po staropolsku:
chlebem i soląZarkiMoczydlo2013_09_21


Uroczysta Msza św.
ZarkiMoczydlo2013_09_21

Wspólne pamiątkowe zdjęcie duchowieństwa ze Zwierzchnikami obu Kościołów z Polski i USA


zobacz  fotoreportaż
więcej na stronie parafii

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia i otwarcia ulicy, prowadzącej do świątyni im. Biskupa Franciszka Hodura. O nadanie drodze tej nazwy zabiegał proboszcz parafii ks. mgr Kamil Korpik. Radni Libiąscy jednogłośnie podjęli uchwałę, doceniając dzieło wielkiego patrioty i reformatora Kościoła, jakim był Biskup Hodur. Warto dodać, że jest to, zaraz po Krakowie, druga w Polsce ulica o tej nazwie.

Po uroczystych modlitwach, które zostały poprowadzone przez Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego oraz Zwierzchnika Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA, nastąpiło poświęcenie i przecięcie wstęgi, którego dokonali obaj Biskupi, Administrator Diecezji, p. Burmistrz Jacek Latko, p. radny Jan Zemirek, potomkini Biskupa Hodura p. Urszula Kosmalska z domu Hodur, a w imieniu wiernych rzymskokatolickich - wielki sympatyk parafii p. Waldemar Trybuś. Przedstawicielką parafii była p. Kazimiera Binięda.

Po uroczystym otwarciu ulicy, przy akompaniamencie orkiestry górniczej ZG JANINA, wszyscy goście udali się drogą im. Biskupa Hodura na plac przed kościołem, gdzie dostojnicy zostali przywitani po staropolsku chlebem i solą, po czym nastąpiło poświęcenie przebudowanego placu, schodów i parkingu (dzieła p. Waldemara Trybusia i przyjaciół). Administrator Diecezji poświęcił również nowe drzwi do Kościoła, które ufundowali parafianie, tablicę na kościele i balustrady.

Po wejściu do kościoła ks. infułat Antoni Norman przywitał wszystkich zebranych i rozpoczęła się uroczysta Msza Św., w czasie której poświęcony został obraz z wizerunkiem Biskupa Franciszka Hodura, namalowany przez miejscowego artystę p. Eugeniusza Wątora. Poświęcone zostały również dwie chorągwie: z wizerunkiem patronki parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i - prawdopodobnie pierwsza na świecie - chorągiew z wizerunkiem Biskupa Franciszka Hodura (wykonana przez pp. Martę i Grzegorza Sublów).

Homilię wygłosił Administrator Diecezji ks. infułat Antoni Norman. Krzepiące słowa skierował do wiernych Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Biskup prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański. Po nim wystąpił Pierwszy Biskup PNKK Anthony Mikowsky, a następnie głos zabrali przedstawiciele „SPÓJNI" oraz ks. dziekan Grzegorz Młudzik.

Ksiądz Proboszcz przedłużył nieco uroczystość, bowiem nie mógł nie podziękować kochanym wiernym parafii, którzy ufundowali nowe drzwi do kościoła i wszystkim tym, którzy przez ostatnie kilka miesięcy bardzo aktywnie pomagali w pracach przy kościele. To dzięki parafianom polskokatolickim, jak również w ogromnym stopniu rzymskokatolikom - sympatykom parafii udało się dokonać w tak krótkim czasie tak ogromnego dzieła. Ksiądz Proboszcz dziękował serdecznie Administratorowi Diecezji ks. infułatowi Antoniemu Normanowi za ojcowską pomoc, jak również ks. dziekanowi Tadeuszowi Budaczowi, którzy to duchowni od samego początku stali murem za młodym proboszczem, dodając mu sił w realizacji tego niełatwego przedsięwzięcia.

Na uroczystość przyjechały delegacje wiernych z wielu parafii polskokatolickich, m.in. zaprzyjaźnieni wierni z parafii w Krzykawie-Małobądzu, gdzie młody proboszcz jeszcze w czasie studiów odbywał swoje praktyki. Nie zabrakło wiernych z Bukowna, Bolesławia, Częstochowy, Kosarzewa, Sosnowca i Strzyżowie.

Po uroczystej Mszy Św. odbył się na terenie parafii piknik. Najmłodsi chrześcijanie mieli tu dużo wspaniałych rozrywek. Dziękujemy serdecznie Pani Marii za pomoc. Wszystkie atrakcje, zabawy, muzyka na żywo oraz poczęstunek byłyby niemożliwe, gdyby nie nasi sponsorzy, ludzie dobrego serca, za co pragniemy im serdecznie podziękować: Bóg zapłać!

Jan Winnicki