Synod Ogólnopolski. 18 czerwca 2013 r.
Komunikat nr 2 Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP

Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Komunikat nr 2

Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP

Od czasu obrad Synodu Ogólnopolskiego w dniu 18 czerwca 2013 r. w Konstancinie-Jeziornie minęły dwa miesiące.

Rada Synodalna przekazuje niniejszy Komunikat do zapoznania się Przewielebnych Duchownych naszego Kościoła z przebiegiem obrad Synodu, ukonstytuowaniem się (zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP) Władz Kościoła i z podjętymi uchwałami. W minionym Synodzie Ogólnopolskim, zgodnie z kan. 95 Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP, uczestniczyli wybrani delegaci (po 2 duchownych i 2 świeckich z każdego dekanatu) oraz członkowie Rady Synodalnej.

O przygotowaniach do Synodu Ogólnopolskiego informowało powołane przez Radę Synodalną Biuro Przedsynodalne - rozsyłając dokumenty podpisane przez przewodniczącego i sekretarza Rady Synodalnej.

Zarządzenie do wszystkich duchownych i wiernych Kościoła Polskokatolickiego w RP o zwołaniu i dacie Synodu Ogólnopolskiego zostało przesłane do wszystkich parafii z datą 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie zobowiązujące Księży Dziekanów, aby wypełnili obowiązek wyboru delegatów na Synod (zgodnie z kan. 82 § 1 Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP), zostało wysłane z datą 9 stycznia 2013 r. Pismo to zobowiązywało Księży Dziekanów do poinformowania Biura Przedsynodalnego
o wynikach wyborów do 10 maja 2013 r.

Większość Księży Dziekanów spełniła ten obowiązek. Jedynie z dekanatu lubuskiego wpłynął enigmatyczny protokół (z datą 17 maja 2013 r.) dopiero w dniu 23 maja 2013 r. Dlatego decyzją władz Kościoła nie został przyjęty i z tego dekanatu nie było delegatów na Synod. Według nadesłanych protokołów wyboru delegatów-elektorów na Synod Ogólnopolski z poszczególnych dekanatów zgłoszono: 22 duchownych i 19 osób świeckich - razem 41 osób, do tego doszło 9 członków Rady Synodalnej. Razem - według wysłanych mandatów i zaproszeń na Synod - skład Synodu Ogólnopolskiego miało stanowić 50 delegatów-elektorów.

Na miejsce obrad Synodu wyznaczono Dom Konferencyjny im. bp. E. Herzoga (stanowiący własność Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików) w Konstancinie-Jeziornie. Członkowie Biura Przedsynodalnego udekorowali salę obrad portretem bp. Franciszka Hodura, sztandarem Kościoła i kwiatami. Zadbano też o odpowiednie nagłośnienie i urządzenia do nagrywania obrad.

Przybywający na obrady delegaci Synodu rejestrowali swoją obecność i otrzymywali od Biura Synodu teczki z dokumentami oraz przygotowane śniadanie.

18 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP. Odśpiewano Hymn autorstwa bp. Franciszka Hodura Do Ciebie przyszlim, Boże nasz.... Modlitwie przewodniczył ks. inf. mgr Antoni Norman.

Po modlitwie bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański dokonał zaprzysiężenia delegatów zgodnie z rotą przysięgi. Następnie przewodniczący Biura Przedsynodalnego, ks. inf. mgr Ryszard Dąbrowski, przekazał informacje organizacyjne. Podał liczbę delegatów przybyłych na Synod i zarejestrowanych na listach wyborczych oraz członków Rady Synodalnej - w liczbie 48 delegatów-elektorów oraz informację o sposobie głosowania zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP.

I.  Sesja  wstępna  -  przewodniczył bp Wiktor Wysoczański

 

II.  Sesja  sprawozdawcza

 

III.  Sesja  poświecona  administracji  i  strukturze  Kościoła  -  przewodniczyli:
         ks. inf. dr  Kazimierz  Bonczar  i  bp prof.  Wiktor  Wysoczański

 

IV.  Sesja  programowa  -  przewodniczy  ks. inf. mgr  Antoni  Norman

 

V.  Sesja  końcowa  -  przewodniczył  ks. bp  Wiktor  Wysoczański

 

 

Odśpiewanym hymnem Kościoła  Tyle lat my Ci. o Panie... o godz. 17: 00  zamknięto obrady Synodu Ogólnopolskiego.