Z życia Kościoła.

Pamięci Marszałka Republiki Finlandii

Warszawa2012_12_03

Bp prof. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskoktolickiego w RP poświęca obelisk ku pamięci Marszałka Carla Mannerheima
W dniu 3 grudnia 2012 r. o godz. 11.oo  na terenie przykościelnym katedry polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pierwszego w Polsce obelisku upamiętniającego postać barona Carla Gustafa Emila Mannerheima, marszałka Wojska Fińskiego, prezydenta Republiki Finlandii. Warszawa2012_12_03

Dyplomaci, attache i goście w czasie poświęcania obelisku Marszałka C. Mannerheima
Warszawa2012_12_03

Wojskowa Orkiestra Garnizonu Warszawskiego
Warszawa2012_12_03

Przewodniczący Parlamentu Republiki Finlandii składa pamiątkowy wieniec
Warszawa2012_12_03

Przewodniczący Parlamentu Republiki Finlandii oddaje hołd pamięci Marszałka Carla Mannerheima

 

Postument z różowego fińskiego granitu stanął dzięki Fundacji marszałka C. G. E. Mannerheima w Finlandii i Ambasadzie Republiki Finlandii w Polsce, ku upamiętnieniu pobytu Marszałka w Polsce, która znajdowała się wówczas pod zaborem rosyjskim. Na obelisku umieszczono napis: „Wielki Przyjaciel Polski, Prezydent, Marszałek Finlandii C. G. E. Mannerheim 1867 - 1951 - Dowódca Pułku Ułanów Lejbgwardii 1911 -1913."

Pomnik postawiony został na prośbę Ambasadora Finlandii, p. Jari Vilena, za zgodą bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP i akceptacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Poświęcenia obelisku dokonał bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, w otoczeniu duchowieństwa, modląc się: Niech spłynie Twoje błogosławieństwo, Wszechmocny Boże, na ten postument, który poświęcamy, upamiętniający Carla Gustafa Emila Mannerheima, bohatera Narodu Fińskiego, Marszałka Wojsk, Prezydenta Republiki Finlandii, wielkiego przyjaciela Polski, który swoje talenty i życie złożył na ołtarzu swojej Ojczyzny w walce o Jej niepodległość i pokój między narodami. Niech ten pomnik będzie wiekopomnym świadectwem przyjaźni w historycznym wymiarze relacji polsko-fińskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przewodniczący Parlamentu Republiki Finlandii, p. Eero Heinaluome (goszczący w Polsce wraz z delegacją posłów), dokonał uroczystego odsłonięcia pomnika i wygłosił okolicznościowe przesłanie przyjaźni między naszymi narodami, uwydatniając postać marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima i jego dzieło włożone w uzyskanie niepodległości przez Republikę Finlandii. Orkiestra Wojskowa Garnizonu Warszawskiego odegrała hymny państwowe - Polski i Finlandii. Następnie delegacja Parlamentu Finlandii i Ambasady Finlandii w Polsce złożyła przed obeliskiem wieniec z kwiatów w barwach flagi Finlandii.

Ambasadę Finlandii reprezentował p. ambasador Jari Vilen z dyplomatami i pracownikami ambasady, zaś Parlament Rzeczypospolitej Polskiej - delegacja posłów z wicemarszałkiem Sejmu p. Eugeniuszem Grzeszczakiem. Udział w uroczystości wzięli attache i przedstawiciele ambasad: USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Estonii, Francji, Grecji i inni. Udział w uroczystości wzięły także wojskowe poczty sztandarowe z pocztem sztandarowym Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego oraz wielu oficerów Wojska Polskiego.

Po uroczystości poświęcenia obelisku wszyscy obecni udali się do świątyni katedralnej, gdzie Ksiądz Biskup przewodniczył modlitwom przyczynnym za marszałków Polski i Finlandii - Józefa Piłsudskiego i Carla Mannerheima, za poległych żołnierzy w walce o wolność i niepodległość, a także za dwie Ojczyzny - Rzeczpospolitą Polską i Republikę Finlandii.

Modlono się: Wszechmogący Boże, stojąc przed Twoim Majestatem zanosimy przyczynne modlitwy za tych, którzy odeszli na wieczną wartę: Marszalków - Józefa Piłsudskiego i Carla G. E. Mannerheima oraz za dusze żołnierzy poległych w obronie wolności i niepodległości swoich Ojczyzn: Polski i Finlandii. Niech ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia wyda owoce miłości, wolności i poszanowania dla kolejnych pokoleń, abyśmy - szanując ich poświęcenie - sami umieli, jak oni, iść drogą patriotycznego obowiązku, miłując swoją Ojczyznę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże, nasz Stwórco i Opiekunie, który wlałeś w serca ludzkie miłość do ziemi rodzinnej, do ojczystego języka i do ideałów narodowych: Oto polecamy dziś Twojej nieskończonej dobroci Ojczyzny nasze: Rzeczpospolitą Polską i Republikę Finlandii, umocnij nas swymi łaskami i błogosławieństwem w wiernym trwaniu przy Twoim Objawionym Prawie, w przyjaźni, miłości i pokoju między narodami i wszystkimi mieszkańcami Ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Na zakończenie odśpiewano pieśń Pod Twą obronę, Ojcze na Niebie.

Ambasada Republiki Finlandii w Polsce postanowiła corocznie czcić pamięć o Marszałku Carlu Gustafie Emilu Mannerheimie złożeniem wieńców przy obelisku w dniu Jego urodzin, tj. 4 czerwca.

Marszałek O G. E. Mannerheim spędził w Polsce siedem lat jako oficer wojska carskiego. Mieszkał on, między innymi w Warszawie - w wilii blisko dzisiejszej katedry pw. Świętego Ducha, gdzie często bywał, biorąc udział w kościelnych uroczystościach. W czasie i wojny światowej wystąpił z wojska carskiego i z całym oddaniem walczył o wolność i niepodległość Finlandii. Przyjaźnił się z Polakami, a szczególnie z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Gdy 30 listopada 1939 r. Finlandia została zaatakowana przez Związek Sowiecki (z dużą przewagą wojsk z tamtej strony), Finlandia - pod wodzą marszałka Mannerheima -dzielnie stawiła opór i obroniła się przed agresją. 4 sierpnia 1944 r. marszałek Mannerheim został wybrany na prezydenta Finlandii. Ustąpił z urzędu 9 maja 1946 r. i osiadł w Szwajcarii, gdzie zmarł w dniu 27 stycznia 1951 r.