Z życia Kościoła.

Święto parafialne w Świeciechowie

Swieciechow2012_06_24

Powitanie Zwierzchnika Kościoła
bukietem kwiatów ...
Parafia Św. Jana Chrzciciela w Świeciechowie nad Wisłą jest żywą cząstką Kościoła Polskokatolickiego i od 84. lat daje świadectwo umiłowania Boga, człowieka i Ojczyzny.
D
zień 24 czerwca 2012 roku był dla całej parafii ważnym wydarzeniem. W tradycji parafii jest, że święto patronalne - dzień narodzin św. Jana Chrzciciela, przypadające na 24 czerwca, przekłada się na najbliższą niedzielę.

Swieciechow2012_06_24

... oraz chlebem i solą
Biskup Wiktor Wysoczański
- Zwierzchnik Kościoła
udziela Sakramentu Bierzmowania

Swieciechow2012_06_24
 Święty Jan Chrzciciel, to jeden z najznamienitszych świętych mężów Bożych, którego opiece i wstawiennictwu wierni zawierzyli przyszłość parafii od pierwszego dnia jej istnienia, tj. od 24 czerwca 1928 roku, kiedy zostało odprawione nabożeństwo Kościoła Narodowego w Świeciechowie. Jak przez dziesięciolecia, tak i w tym dniu parafianie zgromadzili się, aby ze swoim Patronem stanąć przed krzyżem Chrystusa.


Swieciechow2012_06_24

W barwną scenerię odpustową wkroczył, w otoczeniu ministrantów, procesjonalny krzyż - niesiony przez kościelnego parafii p. Wiesława Króla - otwierając pochód Dostojnego Gościa - Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej, Biskupa Wiktora Wysoczańskiego w asyście duchownych: ks. Piotra Strojnego, ks. Henryka Dąbrowskiego, ks. Pawła Walczyńskiego i ks. Marcina Dębskiego - miejscowego proboszcza, oraz strażaków z OSP w Świeciechowie. Licznie zgromadzeni wierni, dzieci i młodzież, przedstawiciele Rady Parafialnej z udziałem p. Jadwigi Bekier witali Arcypasterza chlebem, prosząc o sprawowanie Najświętszej Ofiary i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Następnie Dostojni Goście oraz uczestnicy uroczystości wkroczyli do świątyni przy śpiewie „Hymnu Wiary" naszego Kościoła: „Do Ciebiem przyszli Boże nasz, przed Twe ołtarze Panie, tęsknoty serca nasze znasz, więc przyjmij to błaganie. Podźwignij z grzechu polski lud, błogosław nas, błogosław Boże trud". Słowa te były wyśpiewaną intencją, jaką parafia przedstawiła Bogu w tym świątecznym rozmodleniu. Po liturgicznym powitaniu Arcypasterza przez proboszcza księdza Marcina, rozpoczęło się Eucharystyczne dziękczynienie pod przewodnictwem księdza Biskupa. Liturgię Słowa Bożego: czytania i śpiew psalmu responsoryjnego wykonała młodzież, a śpiew Alleluja poderwał wszystkich do postawy stojącej, która oznacza naszą gotowość do spotkania z Chrystusem w jego Słowie i Sakramentach.

Umocnieni Słowem Bożym i tym zwiastowanym przez ks. Pawła Walczyńskiego, z głębi serc prosiliśmy Ducha Świętego, „sprawcę wszelkiej łaski", o siedmiorakie dary dla tych, którzy przygotowani przez swego duszpasterza, z rąk księdza Biskupa Zwierzchnika przyjąć mieli Sakrament Bierzmowania. Po obydwu stronach głównej nawy kościoła miejsca zajęło sześćdziesiąt dwoje młodych ludzi, za nimi świadkowie Bierzmowania i wszyscy zgromadzeni - żywy modlący się Kościół. „Znaczę cię znakiem Krzyża i umacniam Krzyżmem zbawienia, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - Ksiądz Biskup wypowiada sakramentalne słowa wobec wszystkich bierzmowanych i przekazuje im pozdrowienie pokoju.

Cisza i skupienie świadczyły o doniosłości chwili i spełniającym się misterium. Patrząc na pełne ufności spojrzenia tych młodych ludzi nasuwa się refleksja poparta o wiele większym stażem życia od nich, że będą bardzo potrzebować Bożego umocnienia i prowadzenia. Za kilka lat wkroczą w pełni w dorosłe życie, będą podejmować codzienne decyzje za siebie i za innych. Oby nigdy nie zapomnieli, że tak jak w tym dniu, tak w każdą niedzielę w świątyni czeka na nich Chrystus ze swoim Słowem, łaską uświęcającą, Bożą mądrością i Eucharystycznym Chlebem. Ta uroczysta Eucharystia jest tego potwierdzeniem, a przyjęcie Komunii św. przez uczestniczących w liturgii było odpowiedzią na zaproszenie Zbawiciela. W świeciechowskiej parafii od wielu lat przed Komunią św. wiernych odmawiane są akty strzeliste, a wśród nich Akt Miłości: „Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone".

Bogu - Nieskończonemu Dobru, opiece Matki Bożej i wstawiennictwu patrona parafii Św. Jana, Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański w Słowie Pasterskim zawierzył wspólnotę świętojańską w Świeciechowie i cały Kościół. Dzieciom i młodzieży życzył dobrych wakacji, a tym, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, mocnego trwania w Bogu i sumiennego wypełniania ślubowania, które złożyli z racji przyjęcia tego Sakramentu. Rodziców zachęcał do wytrwałości w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży. Zwracając się do kapłanów i wszystkich wiernych, wskazał na ogrom miłości i łask, jakie otrzymujemy każdego dnia od naszego Stwórcy, za co jako cały Kościół winniśmy nieustannie Bogu dziękować.

Ksiądz Biskup, wspominając jakże trudne i bolesne doświadczenia czasu ostatniej powodzi, kiedy dwa lata temu dwukrotnie przybywając do parafii mógł zobaczyć skutki żywiołu, dziękował Bogu za to, że dał siły, aby wszystko przezwyciężyć. Dziękował wszystkim parafianom, tym przez los dotkniętym szczególnie, że mając własne problemy, nie szczędzili sił dla parafii. Podkreślił, że to dzięki ich ofiarnej postawie i ogromnemu zaangażowaniu, na czele z księdzem Marcinem, wsparciu sióstr i braci z innych parafii, oraz wiernych z Chrześcijańskokatolickiego Kościoła w Szwajcarii, którzy pośpieszyli z pomocą na ogłoszony apel, tego dnia możliwe było poświęcenie nowej plebanii.

Znacząca pomoc nadeszła także ze strony Państwa. Ksiądz Biskup dziękował lokalnym Władzom samorządowym za życzliwość i ułatwienie, na ile to było możliwe, realizacji tego trudnego zadania. Księdzu proboszczowi Marcinowi Dębskiemu, który niebawem miał zamieszkać na plebanii, życzył, aby ten dom był przyjazny dla niego i dla tych, którzy przyjdą tu z różnymi sprawami i potrzebami. Wszystkim raz jeszcze życzył mocnego trwania przy parafii i Kościele oraz codziennej parafialnej solidarności.

Gościnność parafii dopełniona została w domu państwa Lili i Alfreda Kaczorów, gdzie duchowni oraz zaproszeni goście spożyli obiad.

Bierzmowanie młodzieży oraz poświęcenie plebanii to ukoronowanie dwóch różnych, ale jakże istotnych aspektów życia parafialnego, dających nadzieję, że polskokatolicy ze Święciechowa i okolicznych miejscowości, po trudnych doświadczeniach powodzi, mogą nadal, z Bożą pomocą, realizować życiowe zamierzenia.

(Uczestnik)