Z życia Kościoła.

Jubileusz 55-lecia parafii w Bolesławiu

Boleslawiec2012_09_22

Biskup Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła w asyście współcelebransów: ks. inf. Kazimierza Fonfary i ks. prob. Leszka Kołodziejczyka
22 września 2012 r.

Więcej zdjęć zobacz:

www.boleslawparafia.plRozpoczęcie celebry jubileuszowej
w Parafii Bolesław przez Zwierzchnika Kościoła

Boleslawiec2012_09_22Bp W. Wysoczański udziela młodzieży
Sakramentu Bierzmowania


Boleslawiec2012_09_22Młodzież bolesławska składa podziękowanie
za udzielenie Sakramentu Bierzmowania


Boleslawiec2012_09_22

Przygotowania do jubileuszu naszej parafii rozpoczęliśmy już w marcu ub. r. Wówczas w gazetce parafialnej „Nasza Parafia" nr 8/2012 zamieściłem krótki artykuł, w którym zapowiedziałem obchody jubileuszu na wrzesień, jak i przypomniałem wydarzenia z lat 1956 i 1957. W wyniku zdarzeń z dn. 1 września 1957 r. (opisanych na naszej stronie www.boleslawparafia.pl) doszło do przejęcia świątyni rzymskokatolickiej, które trwało aż do 1973 r. W tym czasie Kościół Polskokatolicki utrwalił swoją organizację nie tylko na terenie Bolesławia, ale w całej okolicy. Dzisiaj cieszymy się własną świątynią, plebanią, cmentarzem, prawem do gruntów.

Postanowiliśmy podziękować Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy przez minione lata. Mottem do świętowania stały się słowa św. Pawła Apostoła z listu do Efezjan: „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!" (Ef 5,20) Tę zachętę Apostoła umieściliśmy na zaproszeniach. Wspominaliśmy i dziękowaliśmy za pary połączone sakramentem małżeństwa, za chrzty, za ludzi pojednanych z Bogiem w sakramencie pokuty, za tysiące rozdanych Komunii świętych, za Eucharystie sprawowane w różnych intencjach (żałobne, błagalne i dziękczynne).

Właśnie dziękczynna Eucharystia, zdefiniowana jako „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego", była tym najważniejszym momentem jubileuszu. Przedstawiciele Rady Parafialnej państwo Lucjan Wilk, Elżbieta Wiktor i Bogusława Perek przywitali Księdza Biskupa Zwierzchnika przed świątynią chlebem i solą. Rodzice zaś, państwo Marta Żelazna i Jarosław Siodłak, poprosili o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 60 kandydatom.

Uroczystościom jubileuszowym i Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja bp prof. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Lektorki p. Daria Łaskawiec i p. Natalia Cabaj odczytały fragmenty Pisma Świętego. Organista p. Mirosław Kubański ze scholą parafialną, „Podlipiankami" i „Lasko-wiankami" zadbał o piękną oprawę muzyczną liturgii.

Przed błogosławieństwem reprezentanci młodzieży: Jakub Imielski, Gabrysia Żelazna i Oktawia Siodłak w pięknych słowach podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, proboszczowi za przygotowanie, a wszystkim za wspólną modlitwę.

Na nasze święto przybyli duchowni: ks. inf. Ryszard Dąbrowski -kanclerz Kurii Biskupiej, ks. inf. Kazimierz Fonfara, ks. dziek. Henryk Dąbrowski - proboszcz parafii w Warszawie, ks. Marek Pawełczyk - proboszcz parafii w Studziankach Pancernych, ks. Jerzy Uchman -proboszcz parafii w Jaćmierzu.

Nie pogardzili też naszym zaproszeniem, m.in. Wójt Gminy Bolesław p. Ryszard Januszek, Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Wójcik, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Mirosława Bargieł, Sekretarz Gminy p. Halina Makowska, Skarbnik p. Anna Chruściel, Dyrektor GOPS p. Anna Kołodziejczyk, Dyrektor Centrum Kultury i Radna Powiatu Olkuskiego p. Barbara Rzońca, Dyrektor Biura Poselskiego p. Lidii Gądek, p. Tomasz Bargieł, Dyrektorki Szkół: p. Iwona Sroka, p. Marta Żelazna, p. Agata Borkiewicz, p. Małgorzata Dyrda, p. Bogusława Swoboda. Świętowali z nami strażacy i panie z koła gospodyń wiejskich z Bolesławia, Podlipia i Lasek.

Przede wszystkim nie zawiedli wierni naszej parafii. Z trudem zmieściliśmy się w niemałej przecież świątyni. Po Mszy św. mogliśmy posilić się pyszną grochówką przygotowaną przez KGW z Bolesławia. Wydaliśmy ok. 200 porcji. Była kawa, herbata, pyszne ciasta upieczone przez nasze parafianki. W sali katechetycznej na zaproszonych gości czekały wolontariuszki ze smacznym obiadem. Zaśpiewaliśmy wspólnie „plurimos annos". Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Jestem z Was dumny.

Niech Pan Bóg króluje w naszych sercach do następnego jubileuszu.

Ks. Leszek Kołodziejczyk