Z życia Kościoła

„Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa"

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w WarszawieTydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w WarszawieTydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012r. Katedra Polskokatolicka w Warszawie

Ponad sto lat temu, w roku 1908, w odpowiedzi na coraz większe pragnienie jedności wśród chrześcijan, z kręgu duchownych anglikańskich wyszedł pomysł zorganizowania Oktawy Modlitw o Jedność Kościoła. Kościoły starokatolickie, dla których idee ekumeniczne były od zawsze kwestią wielkiej wagi, niezwłocznie przyłączyły się do tego przedsięwzięcia. Idea przetrwała. Do dziś między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się, by wzajemnie się poznawać, rozmawiać, a przede wszystkim — by wspólnie modlić się. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest dorocznym świętem ekumenizmu.

Tydzień Modlitw w roku 2012 miał szczególne znaczenie z dwóch powodów: po raz pierwszy teksty ekumeniczne — broszura — zostały opracowane w Polsce. Materiały te, zawierające modlitwy, rozważania, czytania biblijne, propozycje porządku nabożeństw, przygotowywane są co roku przez grupy chrześcijan z różnych krajów. W tym roku przywilej ten przypadł chrześcijanom z Polski. W pracach grupy redakcyjnej złożonej z przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego brał udział przedstawiciel Kościoła Polskokatolickiego, ks. Andrzej Gontarek. Przesłanie tegorocznego hasła — „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa" (na podst. 1 Kor 15:51-58) — stało się inspiracją do modlitwy chrześcijan na całym świecie i naszym wkładem w dzieło jedności Kościoła.

Po drugie, tegoroczny Tydzień był okazją do przeżywania dwóch ważnych dla polskiego ekumenizmu rocznic; w tym roku mija 70 lat od momentu, kiedy to w Polsce — jeszcze ranionej okupacją i cierpiącej z powodu wojny — powołano do życia Tymczasową Radę Ekumeniczną. Była to pierwsza, niezwykle cenna inicjatywa podjęcia działań na drodze pojednania. W styczniu tego roku przypadła także 50. rocznica wspólnych nabożeństw ekumenicznych z udziałem Kościoła Rzymskokatolickiego. To właśnie w styczniu 1962 roku w warszawskim kościele św. Marcina zostało odprawione pierwsze w Polsce nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej świątyni z udziałem przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Kilkanaście dni później podobne nabożeństwo odbyło się w parafii św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Warszawa jest takim miejscem na ekumenicznej mapie, w którym ów Tydzień trwa niemal miesiąc, z racji mnogości inicjatyw ekumenicznych i chęci przeżywania modlitewnej wspólnoty. Nabożeństwa, spotkania i prelekcje, jak co roku, trwały od początku stycznia do pierwszych dni lutego. Duchowni i wierni spotykali się, poznając się nawzajem i ciesząc ze wspólnego świadectwa. Ta atmosfera służy nie tylko nam: jako chrześcijanie pamiętajmy, że swoją postawą i przykładem działania w zgodzie i jedności, mamy być przykładem dla wszystkich, którzy Boga dopiero poszukują.

To wspaniałe dzieło ekumenicznej wspólnoty i duch pojednania zawitały do parafii katedralnej pw. Świętego Ducha przy ulicy Szwoleżerów 2 w sobotę, 21 stycznia. Wspólnym modlitwom przyświecało hasło dnia: „Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad złem".

Do naszej katedry Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego przybyli liczni goście. Wśród nich byli: ksiądz biskup Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ksiądz biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z ks. radcą Piotrem Gasiem i ks. Włodzimierzem Nastem, ks. mitrat Anatol Szydłowski oraz ks. diakon Andrzej Dawidziuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Michał Jabłoński, proboszcz warszawskiej parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, a także prezbiter Zdzisław Kot i pastor Zbigniew Makarewicz z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: ksiądz biskup Marek Solarczyk, wikariusz generalny Diecezji Warszawsko-Praskiej, prowincjał Zgromadzenia Oriomstów ks. Antoni Wita, ks. inf. Lucjan Święszkowski, ks. Marek Danielewski — referent ds. ekumenizmu Kurii Metropolitalnej, rektor kościoła św. Marcina ks. Andrzej Gałka wraz z siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża, inni duchowni, bracia klerycy, pani Danuta Baszkowska — prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha", pani Joanna Kamińska — przewodnicząca Komitetu Światowego Dnia Modlitwy, przedstawiciele Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz wierni z różnych Kościołów i wspólnot.

W imieniu Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, księdza biskupa Wiktora Wysoczańskiego oraz wiernych parafii katedralnej, wszystkich zgromadzonych serdecznie powitał ks. dziekan Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii i przewodniczący warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Punktem centralnym zgromadzenia była liturgia eucharystyczna, której przewodniczył Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. infułat Ryszard Dąbrowski, a współkoncelebrowali księża Marek Pawełczyk i Mariusz Łukaszewski. Homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk, sufragan Diecezji Warszawsko-Praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Oto fragmenty homilii: „Drodzy Bracia i Siostry!"

W liturgii uczestniczyli również aktywnie, pełniąc posługę Słowa Bożego, duchowni innych Kościołów chrześcijańskich. Wierni parafii katedralnej licznie przystąpili do Komunii Świętej, dając tym wyraz swojej żywej nadziei na jedność i wspólnotę wszystkich chrześcijan. Piękna oprawa muzyczna, była zasługą pana prof. Wiktora Łyjaka, naszego organisty oraz chóru Piast and Grapa Family pod dyr. Aleksandry Puacz-Markowskiej.

W tym roku kolekta, zbierana podczas Tygodnia w świątyniach całej Polski, przeznaczona była na wsparcie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych dzieci w Rwandzie, który prowadzony jest przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Siostry, które od dziesiątek lat prowadzą ośrodek dla ociemniałych w podwarszawskich Laskach, podjęły się misji dla niewidomych dzieci w kraju, gdzie ich los jest szczególnie trudny i bolesny.

Na zakończenie uroczystej liturgii biskup Wiktor Wysoczański, wraz z obecnymi w świątyni biskupami, udzielił zebranym błogosławieństwa pasterskiego, powierzając cały Kościół modlący się o jedność swoich dzieci opiece Zwycięskiego Chrystusa.

Po zakończeniu liturgii goście zgromadzili się w sali parafialnej na tradycyjnej agapie. W serdecznej i radosnej atmosferze śpiewano kolędy, prowadzono rozmowy, były też krótkie przemówienia duchownych i świeckich. Nasuwała się refleksja, że jeśli pragniemy jedności, jeśli chcemy mieć udział w radości, jaka jest jej owocem, to zacząć trzeba właśnie od bycia razem, od wspólnej modlitwy. Kwestie różnic doktrynalnych i instytucjonalnych między Kościołami chrześcijańskimi nie znikną od razu. Wszak jesteśmy ludźmi przywiązanymi do swych przekonań i tradycji. Dlatego na ekumenicznej drodze nie wolno nam się zniechęcać, załamywać, dzięki wspólnej modlitwie i przebywaniu razem — pogłębiamy i umacniamy nasz ekumeniczny wysiłek.

Obecna tego dnia w świątyni ekipa Telewizji Polskiej zarejestrowała nabożeństwo dla potrzeb Redakcji Ekumenicznej, którego fragmenty zostały wyemitowane w II programie.

( Mariusz Gajkowski )