Z  żałobnej  karty

Śp. Biskup Jerzy Szotmiller

bp Jerzy Szotmiller ( 1933 - 2011) W dniu 31 lipca 2011 r. w niedzielę rano, w szpitalu w Częstochowie, po długoletniej chorobie, zmarł w wieku 78 lat Ksiądz Biskup Jerzy Szotmiller — Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Ceremonie pogrzebowe i ostatnie pożegnanie Zmarłego Księdza Biskupa odbyły się w świątyni parafialnej pw. Królowej Apostołów w Częstochowie, gdzie Zmarły przez 40 lat proboszczował i duszpasterzował. Mszy św. koncelebrowanej pogrzebowej za Zmarłego Biskupa Jerzego przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, w asyście ks. inf. dr. Kazimiera Bonczara i ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego.

W imieniu Zwierzchnika Kościoła przybyłych delegatów i wiernych przywitał Kanclerz Kurii Biskupiej ks. inf. Ryszard Dąbrowski;

— z Kościoła Rzymskokatolickiego — ks. infułata Mariana Mikołajczyka, Kanclerza Metropolitarnej Kurii Biskupiej Częstochowskiej i ks. prałata Mariana Wojcierzaka,
— z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego — bp. Pawła Auweilera — diec. Cieszyńska, ks. Jana Grosa i ks. Adama Gleicara,
— z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — ks. mitrata Mirosława Drabika,
— z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów — ks. Tadeusza Ratajczaka z Gniazdowa,
— Przewodniczącego Rady miasta Częstochowy — p. Marka Balta,
— Zastępcę Prezydenta miasta Częstochowy — p. Mirosława Marszałka,
— delegację Straży Miejskiej Częstochowy z pocztem sztandarowym,
— delegację Zespołu Szkół w Częstochowie im. Cypriana Kamila Norwida,
— górników i Koło Gospodyń Wiejskich z Krzykawy,
— przybyłych kapłanów polskokatolickich w liczbie 45 wraz z delegacjami ze swoich parafii.

Homilię — egzortę pogrzebową — sprawował ks. dziekan Antoni Norman, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie.

W czasie Mszy Św. kapłani i licznie zgromadzeni wierni przyjęli Komunię św. w intencji Zmarłego.

Po Komunii św., Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP Bp Wiktor Wysoczański przedstawił zgromadzonym w świątyni sylwetkę śp. Bpa Jerzego Szotmillera, ze szczególnym podkreśleniem Jego posługi duszpasterskiej i biskupiej w Kościele Polskokatolickim.

Wspomniał, że na ręce Zwierzchnika Kościoła wpłynęło wiele listów kondolencyjnych, między innymi od Arcybiskupa Utrechtu, przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, a także od Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka — metropolity częstochowskiego, które następnie Bp Wiktor Wysoczański odczytał.

Na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup Zwierzchnik, główny celebrans liturgii, zaprosił przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich do ołtarza, aby wspólnie, zgromadzonym w świątyni, udzielili błogosławieństwa — jako bracia ekumeniczni.

Egzekwie pogrzebowe przy trumnie Zmarłego Biskupa, polecając Jego duszę miłosierdziu Bożemu, sprawował ks. inf. Eugeniusz Stelmach — dziekan Dekanatu Śląskiego, który także odmówił modlitwy na cmentarzu częstochowskim, gdzie złożono ciało Zmarłego na wieczny spoczynek.

Na cmentarzu pożegnał Zmarłego Bpa Jerzego ks. inf. dr Kazimierz Bonczar. Wspomniał on, że 50 lat temu wraz z śp. Bp. Jerzym otrzymali święcenia kapłańskie z rąk bp. Maksymiliana Rodego.

Żegnając Zmarłego na częstochowskim cmentarzu, kapłani i wierni odśpiewali hymn Kościoła „Tyle lat my Cl, o Panie, służbę wierną wypełniali..." oraz „Witaj Królowa Nieba — Matko miłosierdzia" i „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie".

Żegnamy Śp. Zmarłego Biskupa Jerzego słowami Hioba „Bóg dał, Bóg wziął. Niech Imię Jego będzie błogosławione" (Hi 1, 21).