Z życia Kościoła

Święto patronalne w Długim Kącie

Pamiątkowo zdjęcie uczestników uroczystości przed głównym ołtarzem świątyni Msza św. koncelebrowana w Długim Kącie Ks. Bp Wiktor Wysoczański ( drugi od prawej )

 

 

Uroczystość ku czci św. Józefa — Patrona długokąckiej parafii — odbyła się 19 marca. Główne nabożeństwo trwało dłużej niż zwykle. Złożyło się bowiem na to sprawowanie trzech sakramentów: Spowiedzi św. ogólnej, Bierzmowania i Eucharystii. W tym dniu miejscowy proboszcz, ks. inf. dr Kazimierz Bonczar świętował jubileusz 75-lecia swoich urodzin i 50-lecia kapłaństwa.

O godz. 11.00 Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, ubrany już w pontyfikalne szaty przeszedł z plebanii w asyście księży infułatów: kanclerza Ryszarda Dąbrowskiego i Aleksandra Bielca do drzwi kościoła, gdzie powitał go ks. Jubilat. Następnie obecni w świątyni kapłani wraz ze swym Pasterzem przeszli do prezbiterium.

Spowiedź ogólną przeprowadził ks. dziek. Henryk Dąborwski. Spowiednik zachęcił penitentów, by w ramach pokuty odmówili litanię do św. Józefa.

Oczyszczeni z grzechów, hymnem do Ducha Świętego rozpoczęli liturgię sakramentu Bierzmowania. Młodzież (po spowiedzi przy konfesjonale) wraz ze świadkami ustawiła się szpalerem.

Ks. Biskup wyciągnął obie ręce nad kandydatami do bierzmowania. Prosił Boga o siedmiorakie dary dla nich: mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności oraz bojaźni Bożej. Asystujący Ks. Biskupowi, ks. dziek. dr M. Piątek odczytywał nowe imiona bierzmowanych.

Po wspólnym wyznaniu wiary i wypowiedzeniu słów roty przysięgi trzymania się w życiu zasad, które pozostawił Jezus Chrystus, a głosi Kościół święty, powszechny i apostolski, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej ks. Jubilat. Organistka pani Elżbieta Pukarowska akompaniowała pieśniom śpiewanym przez wiernych
i wykonała tzw. śpiewy międzylekcyjne. Przepiękne Ave Maria Schuberta wykonała solo pani mgr Aneta Momot. Lekcje biblijne czytali księża proboszczowie: długokęcki rodak  ks. Adam Pastuszek i ks. Rafał Michalak z Gdańska.

Tekst z Ewangelii św. Mateusza mówiący o posłuszeństwie św. Józefa woli Bożej (Mt 1, 18-21) odczytał i kazanie wygłosił ks. inf. Aleksander Bielec. Za motto posłużyła mu pierwsza strofa znanej powszechnie i lubianej pieśni, ku czci św. Józefa: „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna, niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie".

Kaznodzieja powiedział m.in.: „Nim nasze modlitwy, prośby i dziękczynienia zaniesiemy już w czasie tej Mszy św. przed tron Boży za przyczyną św. Józefa, przypomnijmy sobie, czym On zasłużył na to, że zaufał Mu sam Bóg Ojciec, a setki tysięcy ludzi, i Wy, wybrało Go na Patrona i Opiekuna. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla Jego bezgraniczne posłuszeństwo woli Bożej, odwagę i wierność. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Twej żony Maryi, bo to, co się w Niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. Urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On uwolni swój lud od grzechów — powiedział Anioł Pański. Święty Józef gorliwie wypełnił Boży rozkaz. Zalety męża Matki Bożej sławi piękna prefacja, którą zaśpiewa za chwilę celebrans. Ratując Boże Dziecię przed siepaczami Heroda, a potem Maryję i Jezusa przed żarem pustyni, śmiercią z głodu czy pragnienia podczas wielodniowej ucieczki do Egiptu, święty Józef udowodnił, że Bóg ziemskiego ojca dla swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa".

Na zakończenie sumy Ks. Biskup udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa. W krótkim, płynącym z serca przemówieniu, wyraził wdzięczność Bogu za to, że pozwolił nam wszystkim przeżyć długą, ale jakże ważną i radosną uroczystość. Młodzież, która z jego rąk otrzymała sakrament Ducha Świętego, zechęcał, by po maturze przyjechała do stolicy na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Księdzu Jubilatowi życzył stu i więcej lat życia w zdrowiu i dalszej owocnej pracy.

Gromkim śpiewem hymnu: Ciebie, Boże, wychwalamy zamknęliśmy modlitewne uroczystości.

A potem były życzenia i kwiaty dla dostojnego Księdza Biskupa i dla Jubilata. Po nabożeństwie Gospodarz parafii w Długim Kącie, ks. inf. dr Kazimierz Bonczar, zaprosił Gości na skromny posiłek.

(opowiadał: Ks. Łukasz)