Z życia Kościoła

Uroczystości 25-lecia w parafii polskokatolickiej w Bukownie

W dniu 24 października 2009 r., w parafii polskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bukownie odbyły się dwie uroczystości: 25-lecia erygowania parafii polskokatolickiej w Bukownie oraz 25-lecia posługi duszpasterskiej ks. proboszcza mgra Antoniego Normana.


Na uroczystość przybyli: bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp mgr Jerzy Szotmiller — administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej, ks. infułat Eugeniusz Stelmach — dziekan dekanatu śląskiego, ks. infułat Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej, ks. infułat Czesław Siepetowski — dziekan dekanatu krakowskiego, ks. Henryk Dąbrowski — dziekan warszawsko-łódzki, ks. mgr Jan Gross (Kościół Ewangelicko-Augsburski) — honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. mgr Jacek Kalkowski — proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Bukownie, ks. mgr Leszek Kołodziejczyk — proboszcz parafii w Bolesławiu, ks. mgr Tadeusz Budacz — proboszcz parafii w Małobądzu, ks. mgr Aleksander Smętek — proboszcz parafii w Żarkach Moczydle, ks. rezydent mgr Marian Wnęk z Krakowa, ks. Marian Baranowski z Bolesławia.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Miasta Bukowno: Mirosław Gajdziszewski — burmistrz, Józef Paluch — wiceburmistrz, Zbigniew Urbański — przewodniczący Rady Miasta, Marcin Cockiewicz — sekretarz Rady Miasta; obecni byli także: dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego, przedstawiciele Związków Zawodowych Górników i Hutników, Orkiestra Górniczo-Hutnicza (w galowych mundurach), Koło Gospodyń Wiejskich z Podlipia, przedstawicieli różnych stanów reprezentowały poczty sztandarowe: górników i hutników, OSP Bukowno, OSP Bukowno Stare, OSP Podlipie, kombatantów, parafii Bolesław, Małobądz, Bukowno.

O godz. 10 głos dzwonu oraz orkiestra pieśnią „Rota" obwieściły rozpoczęcie uroczystości. Biskupi i kapłani wyruszyli procesjonalnie z plebanii do kościoła. Po wejściu do świątyni, Pan Paweł Pietras — organista i Panie Beata Sobieska i Magdalena Kajda, ze wszystkimi wiernymi zaśpiewali „Do Ciebie przyszlim, Boże nasz". Po zajęciu miejsc w prezbiterium przez dostojnych Gości, powitali ich chlebem i solą przedstawiciele parafii: Edyta Skrzyniarz, Marian Balicki i Kazimierz Dębski, wręczając bukiety róż. A następnie, gospodarz uroczystości, ks. proboszcz mgr Antoni Norman powitał serdecznie wszystkich uczestników uroczystości oraz przedstawił krótką historię parafii.

Po przeprowadzonej spowiedzi św. przez ks. infułata Eugeniusza Stelmacha, bp Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła — rozpoczął Mszę św. dziękczynną. Kazanie wygłosił ks. dziekan Henryk Dąbrowski, podkreślając zależność życia religijnego parafii i Kościoła od życia religijnego i zaangażowania każdego z nas. Do Komunii św. przystąpiło wielu uczestników tej uroczystości. Przed udzieleniem błogosławieństwa końcowego, ks. proboszcz Antoni Norman podziękował wszystkim serdecznie za przybycie, za modlitwę i poprosił Księdza Biskupa o słowo duszpasterskie. Zwierzchnik Kościoła nie krył radości, że mógł uczestniczyć w tej uroczystości — tak ważnej nie tylko dla parafii w Bukownie, ale także dla całego Kościoła Polskokatolickiego — życząc parafii oraz proboszczowi, ks. Antoniemu Normanowi wszelkich łask Bożych i Bożego błogosławieństwa, a następnie poprosił ks. kanclerza Ryszarda Dąbrowskiego o odczytanie pisma, które skierował do Parafian:

W dniu dzisiejszym, obchodząc 25-lecia erygowania parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego, składamy dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i Bogurodzicy Dziewicy Maryi za otrzymane łaski i opiekę; dziękując za to, że parafia przez lata tak owocnie się rozwijała i umacniała w wierze i przynależności do Kościoła Polskokatolickiego. Ks. mgr. Antoniemu Normanowi, proboszczowi parafii, który od początku, tj. od erygowania, tak gorliwie duszpasterzuje tej parafii, składamy nasze serdeczne gratulacje i podziękowania.
Bóg zapłać, Księże Proboszczu i Szczęść Boże na dalsze lata pasterzowania w bukowiańskiej parafii. Niech całej Parafii błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Po odczytaniu pisma Zwierzchnika Kościoła, głos zabrał bp Jerzy Szotmilier i ks. dziekan Eugeniusz Stelmach, którzy — z serca płynącymi słowami — wspominali o trudach powstawania parafii polskokatolickiej w Bukownie. Ks. Jan Gross — serdeczny przyjaciel Kościoła Polskokatolickiego — wspominał początki parafii i jej ekumeniczne zaangażowanie.

W imieniu władz miasta Bukowno przemówił p. Zbigniew Urbański - przewodniczący Rady Miasta — który w słowach pełnych życzliwości i szacunku, mówił z uznaniem o pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Antoniego Normana. Przedstawiciele Międzyzakładowego NSZZ Górników wręczyli ks. Antoniemu Normanowi szpadę górniczą od górników z Kopalni „Pomorzany" i hutników ZGH Bolesław S.A., za opiekę nad górnikami i hutnikami. Do życzeń dołączyli się: Jarosław Zub — przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80", Zofia Dąbek — przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Podlipia, dyrektorzy szkół, przedszkola, młodzież, dzieci i parafianie.

Do wszystkich życzeń dołączyła orkiestra, która w imponujący sposób zagrała „Sto lat". Nie tylko uczestnicy uroczystości, ale i mury świątyni zapamiętają ten dzień wdzięczności Bogu i ludziom za 25 lat istnienia parafii i 25 lat posługi Księdza Proboszcza. Po otrzymaniu błogosławieństwa duszpasterskiego, wierni zaśpiewali: „Tyle lat, my Ci, o Panie".

Na zakończenie uroczystości zaśpiewano „Boże, coś Polskę". Po wyjściu z kościoła wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

Bogu niech będą dzięki za dzień, który nam ofiarował.

Bartosz Norman (Uczestnik Uroczystości)