Z życia Kościoła

Jubileusz 30-lecia sakry biskupiej ks. bp. Jerzego Szotmillera

Jubileusz sakry biskupiej ks. bp Jerzego Szotmillera Jubileusz sakry biskupiej ks. bp Jerzego Szotmillera

30 lat temu, w dniu 29 lipca 1979 r. ks. mgr Jerzy Szotmiller w katedrze polskokatolickiej pw. Św. Ducha w Warszawie otrzymał święcenia biskupie. Głównym konsekratorem był bp Tadeusz Majewski, ówczesny Biskup Naczelny Kościoła Polskokatolickiego. Współkonsekratorami byli: Pierwszy Biskup PNKK w USA — Franciszek Rowiński, bp Józef Niemiński z PNKK w Kanadzie i bp prof. Maksymilian Rode.

Jubileusz 30. rocznicy otrzymania sakry biskupiej bp Jerzy Szotmiller — administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP postanowił przeżyć w dniu, w którym odbyła się Jego konsekracja na biskupa. Na miejsce uroczystości jubileuszowej Jubilat wybrał Parafię Polskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach-Moczydle, gdzie proboszczem jest ks. Aleksander Smętek. Jubilat, zapraszając gości na tę uroczystość: JE bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, księży infułatów, dziekanów i proboszczów, pisał:
„Wdzięczny Bogu za dar powołania, w 30. rocznicę sakry biskupiej, serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną, aby wspólnie uczestniczyć w tej podniosłej modlitwie, którą będę ofiarował w intencji Kościoła, w miejscu urodzenia Wielkiego Reformatora i Organizatora Kościoła Narodowego Księdza Biskupa Franciszka Hodura".

Na uroczystość jubileuszową bp. Jerzego Szotmillera przybyli: bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, księża infułaci: Henryk Buszka, Ryszard Dąbrowski, Czesław Siepetowski, Eugeniusz Stelmach, księża dziekani: Henryk Dąbrowski, Piotr Strojny, księża proboszczowie: Tadeusz Budacz, Leszek Kołodziejczyk, Andrzej Pastuszek, Adam Stelmach, Janusz Świtalski, Jerzy Uchman, Paweł Walczyński i ks. rezydent Marian Wnęk.

Z innych Kościołów chrześcijańskich biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Paweł Anweiler — ordynariusz diecezji cieszyńskiej, Tadeusz Szurman — ordynariusz diecezji katowickiej i ks. emeryt Jan Gross z Mikołowa.

Gościem honorowym Jubilata był ks. kanonik Stanisław Gajewski — proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Niezborze w diecezji płockiej — serdeczny przyjaciel bp. Jerzego.

Liturgia Mszy Św. rozpoczęła się o godz. 10.00 procesją duchowieństwa do świątyni parafialnej. Przybyłych na uroczystość duchowieństwo i wiernych powitał proboszcz parafii — ks. Aleksander Smętek. Przedstawił historię parafii i osobowość bp. Franciszka Hodura, który urodził się w tej okolicy, a później wyemigrował do Ameryki, gdzie zorganizował Kościół Narodowy i jego ideologię przeszczepił do Polski.

Mszę Św. Jubileuszową celebrował Jubilat w asyście księży Andrzeja Pastuszka i Piotra Walczyńskiego. Kazanie wygłosił ks. kanonik Stanisław Gajewski, mówiąc w pięknych słowach o istocie kapłaństwa i biskupstwa, o ich posłannictwie w Kościele Jezusa Chrystusa. Tej posłudze w swoim powołaniu, całym sercem i z oddaniem, poświęcił się dla Kościoła i wiernego ludu dzisiejszy Jubilat, bp Jerzy.

Przed biskupim błogosławieństwem kończącym uroczystość, nastąpiło składanie Jubilatowi życzeń i gratulacji. Tej części przewodniczył Adam Stelmach — wikariusz biskupi, rekomendując składających życzenia. Odczytał również nadesłane gratulacje. Ks. proboszcz Aleksander Smętek złożył życzenia wraz z parafianami wręczając Jubilatowi bukiet pięknych kwiatów.

Bp Paweł Anweiler w serdecznych słowach składając życzenia i gratulacje od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wspominał lata przyjaźni z Jubilatem od czasu kiedy jeszcze był proboszczem parafii ewangelickiej w Częstochowie. Zaznaczył także, że biskup Jerzy znany jest z tego, iż całym sercem oddany jest swemu Kościołowi Polskokatolickiemu i jest gorliwym bojownikiem o idee ekumeniczne.

Bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, wspominał lata znajomości z Jubilatem już od 1962 roku. Podkreślał Jego wielki zapał i ofiarną pracę o sprawy Boże i Kościoła, a kończąc przemówienie wręczył Jubilatowi pismo pochwalne z życzeniami i gratulacjami od siebie i w imieniu całego Kościoła Polskokatolickiego:

Księże Biskupie, Jubilacie! Przez 30 lat biskupiego pasterzowania służysz Kościołowi Jezusa Chrystusa, pełniąc obowiązki jakie Ci powierzał Kościół Polskokatolicki: jako biskup pomocniczy diecezji warszawskiej, a później jako ordynariusz i administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej, oraz jako członek Kolegium Biskupiego. Swą posługę arcypasterską starałeś się wypełniać jak najgorliwiej, mając zawsze ojcowskie serce dla podległych Ci kapłanów i wiernych diecezjan. Całe swoje kapłańskie życie od 48 lat, a biskupie od 30 lat, spalałeś w gorliwej służbie Kościoła Chrystusowego — w szeregach Kościoła Polskokatolickiego.

Drogi Księże Biskupie, Jubilacie — w dniu dzisiejszym, dniu Twego biskupiego Jubileuszu, w imieniu własnym i całego Kościoła Polskokatolickiego składam Ci gorące podziękowanie i wyrazy szacunku. Serdeczne Bóg Ci zapłać za wszystko. Życzymy Ci, Drogi Jubilacie, Bożego błogosławieństwa na dalsze lata Twego pasterskiego posługiwania w Kościele, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Szczęść Boże Księże Biskupie, Jubilacie".

Błogosławieństwem biskupim i odśpiewaniem hymnu Kościoła: „Tyle lat my Ci o Panie..." zakończyła się uroczystość jubileuszowa w świątyni.