Z życia Kościoła

Uroczystość w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie

Uroczystość poświęcenia świątyni parafii polskokatolickiej w Szczecinie. 2009 r. Uroczystość poświęcenia świątyni parafii polskokatolickiej w Szczecinie. 2009 r. Uroczystość poświęcenia świątyni parafii polskokatolickiej w Szczecinie. 2009 r.
Uroczystość poświęcenia świątyni parafii polskokatolickiej w Szczecinie. 2009 r. W niedzielę, 26 lipca 2009 r., w szczecińskiej parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia świątyni. Było to ukoronowaniem wieloletniej troski i pracy proboszcza parafii ks. infułata Stanisława Bosego — Administratora Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP. Uroczystość poświęcenia świątyni parafii polskokatolickiej w Szczecinie. 2009 r.

 

Szczecin2009_07_26 Szczecin2009_07_26 Szczecin2009_07_26

 

Ta zabytkowa świątynia, która bardzo ucierpiała w czasie działań wojennych, w latach 1944-1945, dzięki zapobiegliwości i nieustannemu pukaniu do serc ludzi dobrej woli i do drzwi różnych urzędów miejskich i konserwatorskich przez ks. proboszcza Stanisława Bosego oraz wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej, mogła odzyskać swoją dawną architektoniczną świetność. Udało się przeprowadzić renowację i odtworzyć niektóre zabytkowe detale, co nadało piękno temu prastaremu zabytkowi stanowiącemu Dom Boży, istniejącemu od 1124 r.

Od 63. lat parafia jest pod jurysdykcją Kościoła Polskokatolickiego. Od 36. lat w parafii bardzo owocnie duszpasterzuje ks. inf. mgr Stanisław Bosy (ur. 17 lipca 1948 r.). Święcenia kapłańskie otrzymał on z rąk bpa Juliana Pękali w dn. 30 września 1973 r. W latach 1973-1975 był wikariuszem Parafii Polskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, a od 1975 r. pełni urząd proboszcza tej parafii. W latach 1980-2007 był dziekanem dekanatu szczecińsko-gorzowskiego. W 1988 r. otrzymał godność infułata, w 1998 r. — Wikariusza Generalnego diecezji wrocławskiej. W dn. 6 maja 2004 r. Rada Synodalna Kościoła powołała ks. inf. Stanisława Bosego na urząd administratora diecezji wrocławskiej.

Ks. inf. St. Bosy dał się poznać środowisku szczecinian, tak duchownym jak i świeckim, jako osoba miła i ofiarna, dbająca o sprawy Kościoła i społeczne, w organizowaniu różnych spotkań ekumenicznych i braniu udziału w życiu Kościoła i miasta. Dlatego jest bardzo cenionym kapłanem w odbiorze społecznym. Od dwóch lat ks. infułat jest prezesem Oddziału Szczecińskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na uroczystość poświęcenia świątyni, ks. Infułat zaprosił J.E. Ks. Bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego oraz wielu duchownych. Przybyli: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej, ks. inf. Roman Skrzypczak z Poznania, ks. dziek. Henryk Dąbrowski z Warszawy, ks. dziek. Tadeusz Urban z Bydgoszczy, ks. dziek. Adam Bożacki ze Stargardu Szczecińskiego, ks. prob. Bogusław Kropielnicki z Boguszowa, ks. prob. Adam Stelmach z Sosnowca, ks. prob. Rafał Michalak z Gdańska, ks. adm. Julian Kopiński z Kotłowa, ks. adm. Tadeusz Krasiejko z Leszna Wlkp., ks. wik. Piotr Mikołajczak z Wrocławia.

W uroczystości wziął udział reprezentant ekumenii ks. Mieczysław Czajko — biskup Kościoła Zielonoświątkowego.

Uroczysta liturgia rozpoczęła się o godz. 11 procesją duchowieństwa z zakrystii do kościoła przy śpiewie Pod Twą obronę, Ojcze na niebie....

Księdza Biskupa Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP Wiktora Wysoczańskiego i przybyłych gości, po zajęciu miejsc w prezbiterium, powitał ks. inf. S. Bosy — administrator diecezji wrocławskiej, prosząc o dokonanie poświęcenia odrestaurowanej świątyni i o przewodniczenie Mszy Św. Przedstawicielki Rady Parafialnej, pani prof. Halina Starczewska i pani Helena Karczewska, powitały Księdza Biskupa Zwierzchnika Kościoła chlebem i solą, wręczając piękny bukiet czerwonych róż. Pani prof. Halina Starczewska członkini Rady Parafialnej skierowała do Księdza Biskupa słowa: „Witamy, Waszą Ekscelencję, w Szczecinie chlebem i solą i prosimy, abyś czuł się, Drogi Pasterzu, wśród nas tak jak u siebie, jak w domu. Witamy Cię w tej wspaniałej wiekowej świątyni, która stała się dzisiaj szczególnym miejscem naszego spotkania. Odrestaurowane w niej zabytki cieszą oko, a jednocześnie swoją symboliką wprowadzają w najważniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Prosimy Cię zatem, Czcigodny Biskupie, o wspólną modlitwę, o słowa ewangelicznej zachęty do gorliwego wyznawania wiary i jej praktycznej realizacji w codziennym życiu, o pasterskie błogosławieństwo".

Po powitaniu, Biskup Zwierzchnik Kościoła w asyście księży infułatów Stanisława Bosego i Romana Skrzypczaka, dokonał poświęcenia kościoła. Ks. Bp Zwierzchnik — lśniącej białością świątyni parafialnej, ks. inf. R. Skrzypczak — od restaurowanych płyt epitafialnych fundatorów kościoła, a nową figurę Matki Bożej Fatimskiej poświęcił ks. inf. St. Bosy.

W czasie poświęcenia artystka opery wykonała piękną pieśń Ave Maria.

Rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Biskup W. Wysoczański w asyście księży infułatów i wszystkich kapłanów przybyłych na uroczystość.

Ceremoniarzem uroczystości był ks. dziek. Adam Bożacki. Kazanie wygłosił ks. inf. Roman Skrzypczak, opierając je na treści czytań liturgicznych z Pisma Świętego na XVII niedzielę roku. Głównym mottem homilii był chleb — Dar Boży, i chleb — eucharystyczny dar Chrystusa. Pokarm dający życie ziemskie i pokarm dający życie wieczne.

Po kazaniu do ołtarza procesjonalnie zbliżyła się delegacja parafian składając dary ofiarne: pani Helena Karczewska — złoty kielich mszalny z pateną, pani Mirowska — kosz z owocami, panie Zygadlewska i Jaskulska — kosz z siecią i rybami. Dary złożyła również delegacja parafian z Poznania.

Liturgię Mszy Św. śpiewem pieśni religijnych i grą na instrumentach smyczkowych uświetniły panie: Karolina — absolwentka studiów muzycznych w Mordzie (Anglia), Joanna Maksymowicz — laureatka I nagrody w klasie skrzypiec — zaproszona do występów na festiwalu w Sopocie i organistka parafialna — Renata Zarzycka.

Po Komunii Św. ks. A. Bożacki odczytał kilka nadesłanych życzeń i gratulacji dla ks. inf. S. Bosego z okazji uroczystości. Wśród nich od ks. Mirosława Mosielskiego, proboszcza parafii w Wałbrzychu, który m.in. pisał: „Przez 5 lat kieruje Ks. Infułat diecezją wrocławską, owocnie i roztropnie, z wielkim zaangażowaniem (...). Dlatego dzisiaj dziękujemy Przewielebnemu Księdzu Biskupowi prof. dr. hab. W. Wysoczańskiemu, Radzie Synodalnej za to, że pięć lat temu powołała na stanowiska administratora diecezji wrocławskiej duszpasterza tej klasy i tego formatu, jakim jest ks. inf. Stanisław Bosy (...)".

W imieniu szczecińskiej ekumenii życzenia i gratulacje ks. infułatowi przekazał ks. M. Czajko — biskup Kościoła Zielonoświątkowego.

W imieniu diecezji krakowsko-częstochowskiej i jej administratora bpa Jerzego Szotmillera, życzenia i gratulacje (wzbogacane wersetami z Pisma Świętego) przekazał w serdecznych słowa ks. mgr Adam Stelmach — wikariusz biskupi diecezji.

W imieniu parafian i Rady Synodalnej życzenia w pięknych słowach Ks. Infułatowi złożyła przewodnicząca Rady Parafialnej pani Helena Karczewska: „Drogi nasz, Księże Proboszczu. Kiedy przed 36. laty zobaczyłam Cię w naszej parafii młodziutkiego, z bujną czarną czupryną, pomyślałam sobie — Ty u nas, w naszej biedzie długo tu nie pozostaniesz. Bo była tu wówczas bieda, a kościół parafialny był w opłakanym stanie, pusty i zaniedbany. Ale Ty się nie załamałeś. Od pierwszego dnia wziąłeś się do ciężkiej pracy. Pamiętam Cię, jak w deszczu, przemoknięty i przemęczony na swoich plecach przydźwigałeś z oddalonego dworca kolejowego 3,5 metrowy obraz Chrystusa Bogatego w Miłosierdzie, przywieziony z parafii w Lesznie Wlkp. Ten obraz do dziś znajduje się w naszym kościele. W 1975 roku zostałeś mianowany proboszczem tej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła i od tego czasu jesteś z nami. Nie szczędziłeś trudu i zdrowia, by ta świątynia była godnym Domem Bożym. A jeśli dziś jest taka piękna, zawdzięczamy to Tobie, Twojej ofiarnej pracy i znajdowaniu środków na jej odbudowę i renowację. W imieniu wszystkich parafian tych, co żyją, i tych, co już odeszli do Boga, składam Ci dziś, Kochany nasz Księże Proboszczu, serdeczne podziękowania i gratulacje za wszystko. Pozostań z nami na długie lata. Szczęść Boże".

Na zakończenie uroczystości słowo pasterskie do ks. Infułata i zgromadzonych w świątyni skierował Biskup prof. Wiktor Wysoczański Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, który powiedział między innymi: „Księdza Infułata znam od początku Jego wstąpienia do Kościoła Polskokatolickiego. Był też moim studentem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie zdobył stopień magistra teologii. Znam Jego pracę duszpasterską, jestem pełen uznania. Dzisiaj przybyłem tu, aby Księdzu Infułatowi za Jego trud podziękować i gratulować.

Uroczystość zakończyło biskupie błogosławieństwo Zwierzchnika Kościoła i odśpiewanie pieśni "Boże coś Polskę".