Z życia Kościoła

Jubileuszowe uroczystości w Kotłowie

Dzień 8 września 2008 r. obchodzony był w parafii kotłowskiej niezwykle uroczyście, bo i okazji do świętowania było wiele. Oprócz tradycyjnego w tym dniu, jak co roku, święta patronalnego, ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzono także kilka jubileuszy: 900-lecie chrześcijaństwa na ziemi Kottowskiej; zakończenie jubileuszu 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kottowskiej (zapoczątkowanego w dniu 3 maja 2007 r.); 30-lecie poświęcenia dolnej części świątyni oraz koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Kottowskiej. Jubileuszowe uroczystości 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kotłowskiej.  2008 r.
Uroczystości zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości, na czele z Najprzewielebniejszym Biskupem prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim - Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego. Przybyli także: Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej bp Jerzy Szotmiller, Administrator Diecezji Wrocławskiej ks. inf. Stanisław Bosy, proboszcz parafii katedralnej w Warszawie ks. dziek. Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii bydgoskiej ks. dziek. Tadeusz Urban, proboszcz parafii w Szprotawie ks. dziek. Ryszard Szykuła, proboszcz parafii w Gdańsku ks. Rafał Michalak oraz ks. Zdzisław Jankowski. Jubileuszowe uroczystości 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kotłowskiej.  2008 r.
Jubileuszowe uroczystości 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kotłowskiej.  2008 r. Jubileuszowe uroczystości 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kotłowskiej.  2008 r. Jubileuszowe uroczystości 35-lecia powstania polskokatolickiej parafii kotłowskiej.  2008 r.

Do tak ważnych uroczystości parafia nasza, kierowana od lipca 2005 r. przez administratora ks. mgr. Juliana Kopińskiego, musiała się starannie przygotować. W stosunkowo krótkim czasie ks. Julian zorganizował wiele prac związanych z upiększeniem świątyni i jej otoczenia. Dokonano remontu i uzupełnień pokrycia dachowego, wymiany okien, pięknie odmalowano wnętrze świątyni i odrestaurowano XVIII-wieczną rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego. Wystrój całego kościoła nabrał blasku, a szczególnie prezbiterium i ołtarz główny.

Wokół kościoła naprawiono nawierzchnię terenu, dokonano korekt w otaczającej świątynię zieleni, odnowiono parkan. Remontu wymagał również budynek plebani i jej otoczenie. Oprócz niezbędnych napraw części mieszkalnej, przebudowano i powiększono znajdujące się w tym budynku pomieszczenia do katechizacji (imienia śp. Biskupa Zygmunta Koralewskiego), a także odwodniono teren przed budynkiem i wykonano nowe ogrodzenie. Większość prac wykonano systemem gospodarczym, co pomniejszyło i tak wysokie koszty remontów.

Niemal równolegle wykonywane były prace remontowe kościoła filialnego w Strzyżewie. Naprawione zostało pokrycie dachowe i artystycznie odmalowano wnętrze kościoła.

Przygotowując się do tak ważnych uroczystości pomyślano przede wszystkim o duchowej odnowie wiernych. Przez dziewięć dni, poprzedzające uroczystości jubileuszowe i odpustowe, parafianie modlili się do Boga, za pośrednictwem Maryi, Królowej Kotłowskiej, prosząc o przeżycie tych uroczystości w modlitewnym skupieniu oraz o godną i błogosławioną przyszłość parafii, a także całego Kościoła Polskokatolickiego. Nowenna była również dziękczynieniem za wszystkie pozytywne dokonania w czasie 35-letniej działalności parafii oraz wspomnieniem wszystkich, dotychczas pracujących tutaj, kapłanów.

Kościół wypełnił po brzegi wierny lud Boży z całej parafii oraz wielu sympatyków i pielgrzymów z bliska i z daleka.

Ceremonię Mszy Św. dziękczynnobłagalnej poprzedziło poświęcenie kamienia z tablicą upamiętniającą 900.rocznicę królowania Chrystusa na ziemi Kotłowskiej oraz 35. rocznicę zorganizowania parafii. Poświęcenia dokonali: Zwierzchnik Kościoła bp Wiktor Wysoczański, bp Jerzy Szotmiller i ks. inf. Stanisław Bosy. W progu pięknie odnowionej i udekorowanej świątyni, delegacja Rady Parafialnej tradycyjnie powitała dostojnych Gości chlebem i solą, po czym rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Zwierzchnik Kościoła bp Wiktor Wysoczański.

Homilię wygłosił ks. inf. Stanisław Bosy. Kaznodzieja odwołał się do czasów powstania parafii oraz budowy świątyni, poświęcenia kolejno jej dolnej, a później górnej części, a także do aktu koronacji obrazu Matki Bożej, znajdującego się w ołtarzu głównym. Po homilii Ks.Infułat dokonał też poświęcenia ziarna siewnego.

Ks. Biskup Zwierzchnik poświęcił natomiast pięknie odnowioną XVIII-wieczną figurę Jezusa Ukrzyżowanego.

Pod koniec Mszy św. ks. inf. Stanisław Bosy odczytał Akt oddania parafii w macierzyńską opiekę Matki Bożej Królowej Kotłowskiej.

Gospodarz parafii ks. Julian Kopiński, dziękując wszystkim Gościom i Parafianom za przybycie i wspólną modlitwę, wyraził nadzieję, że poniesiony trud podróży doceni Królowa Kotłowska i wyprosi u Pana liczne łaski dla wszystkich uczestników tej niecodziennej uroczystości. Odczytał także listy intencyjne od posła ziemi Ostrzeszowskiej p. Andrzeja Grzyba oraz burmistrza Miasta i Gminy Mikstat p. Bogdana Małeckiego. Na zakończenie zaprosił wszystkich Gości na skromny poczęstunek do sali Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych.

Uroczystą ceremonię jubileuszowo-patronalną zakończyła procesja wokół kościoła, którą poprowadził ks. dziek. Tadeusz Urban.

Równolegle do modlitewnych rozważań w naszej parafii, odbywały się również uroczystości jubileuszu 900-lecia chrześcijaństwa w kotłowskiej parafii rzymskokatolickiej, w której romański fragment kościoła pochodzi właśnie z początków XII wieku.

Królowo Kotłowska i Pani Świata - błogosław tym wszystkim, którzy Cię wielbią, przed Twym cudownym ołtarzem klękają i o Twoje wstawiennictwo u Boga proszą.

Piotr Zieliński