Synod Kościoła Polskokatolickiego - Warszawa, 18. 06. 2008 r.

Przemówienie biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolikim w RP.

Ekscelencjo, Księże Biskupie Przewodniczący,
Ekscelencje, Księża Biskupi,
Księża,
Drodzy w posłudze naszego Pana Jezusa Chrystusa
,

Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na Wasz Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Uczestniczę w nim jako nowo wybrany przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Kościołem Polskokatolickim w RP. Posługę dialogu z Waszym Kościołem przejmuję po biskupie Jacku Jezierskim, który pełnił tę funkcję do czasu mojej nominacji.

Sprawa jedności Kościoła jest priorytetowym zadaniem wszystkich uczniów Chrystusa. Dlatego Kościół Rzymskokatolicki usilnie zabiega o zbliżenie się do wszystkich chrześcijan w ramach ruchu ekumenicznego. Szczególnie zaś bliskie są mu Kościoły i Wspólnoty kościelne, które zachowały w swojej tradycji wspólne dziedzictwo apostolskiej wiary; do nich należy także Kościół Polskokatolicki. Dialog pomiędzy naszymi Kościołami rozpoczął się stosunkowo późno, biorąc pod uwagę istnienie ruchu ekumenicznego, bo dopiero w 1997 roku. Niemniej jednak w tak krótkim czasie udało się osiągnąć naprawdę wiele. Dzięki wsparciu łaską Ducha Świętego oraz we wzajemnej życzliwości i otwartości, możliwe stały się rozmowy, nie tylko ogólno ekumeniczne, ale także bardziej szczegółowe kwestie teologiczne i liturgiczne, które były podejmowane przez Komisje naszych Kościołów.

Ks. biskup Jacek Jezierski, który we wspólnych spotkaniach ekumenicznych starał się utrzymywać ducha braterskiej miłości i zrozumienia, stworzył tym samym dobry klimat dialogu między naszymi Kościołami.

Chciałbym kontynuować ekumeniczny dialog we wzajemnym poszanowaniu i otwartości, a także z pełnym zaangażowaniem przybliżać nasze Kościoły do siebie tak, aby istniejące przeszkody, które nas jeszcze dzielą, stawały się coraz mniej znaczące aż do zniknięcia. Do tego potrzebujemy wszyscy wsparcia ducha Bożego, który z jednej strony sam nie przestaje wstawiać się za nami, a z drugiej strony tchnie w nasze serca Bożą mądrość, otwiera na siebie, przybliża, aby ostatecznie na nowo rozpoznać się, jako uczniowie jednego Kościoła Chrystusowego.

Z okazji odbywającego się Synodu Kościoła Polskokatolickiego życzę Ekscelencji i wszystkim Księżom Biskupom i duchownym Bożego błogosławieństwa i obfitych owoców synodalnych obrad".