Synod Kościoła Polskokatolickiego - Warszawa, 18. 06. 2008 r.

Przemówienie biskupa Michała Jabłońskiego — Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce

Ekscelencjo, Księże Biskupie, Wiktorze,
Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego,
Biskupi, Księża Infułaci,
Przewielebne duchowieństwo,
Delegaci świeccy na Synod
.

Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest to dla mnie zaszczyt, że mogę wziąć udział w części oficjalnej Synodu bratniego Kościoła Polskokatolickiego. Patrząc na Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, pragnę powiedzieć, że jestem jego uczniem. Pamiętam młodego Księdza Magistra, potem Biskupa, Doktora i Profesora, który pracuje nie tylko w swoim Kościele, ale także jako wykładowca w ekumenicznej Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne; ma on ogromny wkład, jeśli chodzi o formacje ekumeniczną studentów, przyszłych duchownych i pracowników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Św. Paweł — Apostoł Narodów — powiedział: „Wszystko cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie". Mam nadzieję, że tak jak rota tej przysięgi jasno precyzuje, będziecie, drodzy delegaci, z odpowiedzialnością i miłością, a nade wszystko z troską o Kościół, debatować, rozważać, ustalać perspektywę dla tych najbliższych lat. W tej perspektywie istotne miejsce zajmuje dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, jak również bardzo owocna działalność Księdza Biskupa Wiktora — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — na arenie międzynarodowej, jako profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jako wybitnego działacza w gronie Kościołów starokatolickich. Życzę Wam, aby asystencja Ducha Świętego towarzyszyła Waszym obradom, abyście — duchowni i świeccy delegaci — podejmowali takie decyzje, które służą dobru tego Kościoła; tak, aby Kościół Polskokatolicki układał dobre relacje z innymi Kościołami, wyznaniami. Mając tak doświadczonego duchownego, jakim jest Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański, mam nadzieję, że będą nadal wytrwale i konsekwentnie podejmowane decyzje, które służą dobru tego Kościoła.

Niech Duch Święty będzie z Wami. Życzę Wam — w imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów — dobrych, owocnych obrad. Niech Matka Najświętsza swoją nieustającą pomocą wspiera Was i pomaga Wam znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Szczęść Boże".