Z życia Kościoła

Wizyta Pierwszego Biskupa PNKK w Polsce

Bp R. Nemkovich z PNKK w Warszawie. 2008 r. Bp R. Nemkovich z PNKK w Warszawie. 2008 r. Bp R. Nemkovich z PNKK w Warszawie. 2008 r.
Bp R. Nemkovich z PNKK w Warszawie. 2008 r. Bp R. Nemkovich z PNKK w Warszawie. 2008 r.  

 

W dniach od 7 do 19 lipca 2008 r. przebywał w Polsce Biskup Robert M. Nemkovich — Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, który wziął udział w wycieczce do naszego kraju, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy „Polsko-Narodowej Spójni".

Z Księdzem Biskupem do Polski przybył ks. Robert Nemkovich (jr.), pani Irenę Jugan — prezes „Polsko-Narodowej Spójni" oraz grupa wyznawców naszego bratniego Kościoła w Stanach Zjednoczonych.

W roku 1908 bp Franciszek Hodur powołał organizację samopomocową — „Polsko-Narodową Spójnię", która niesie pomoc finansową i duchową polskim emigrantom, wyznawcom Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. W ciągu 100 lat swego istnienia organizacja ta skutecznie wspierała działalność Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, ale także Kościoła Polskokatolickiego.

W dniu 12 lipca 2008 roku Goście z PNKK przybyli do katedry warszawskiej pw. Świętego Ducha, gdzie zostali bardzo serdecznie powitani przez bpa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła i towarzyszących Mu duchownych. Mszę Św., w katedrze odprawił bp Robert M. Nemkovich, który w swoim kazaniu m.in. powiedział:
„Cieszymy się bardzo, że mogliśmy tu przybyć, do naszego Kościoła Polskokatolickiego. Jest to Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i zorganizowany przez bpa Franciszka Hodura. Pierwszy raz byłem w Polsce przed 40 laty i także odprawiałem Mszę św. w tej katedrze. Wówczas również starałem się powiedzieć kilka słów po polsku; to było dla mnie ogromne przeżycie. Bardzo serdecznie dziękuję Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu za gorące przyjęcie i proszę Księdza Biskupa i Was wszystkich o modlitwę, aby Bóg zechciał wspierać nasze Kościoły w USA, Kanadzie i Polsce".

Na zakończenie liturgii głos zabrał bp Wiktor Wysoczański, który powiedział:

Wszyscy bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie uczestniczyć w liturgii Mszy św. Gorąco i serdecznie witam Pierwszego Biskupa i wszystkich, którzy towarzyszą Księdzu Biskupowi w podróży do Polski.

Wizyta Pierwszego Biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie jest dobrą okazją, aby przypomnieć naszą wspólną historię. Do 1951 roku Kościół w Polsce był diecezją misyjną PNKK. To były czasy tragiczne nie tylko dla naszego Kościoła, ale dla wszystkich Kościołów w Polsce. Bp Józef Padewski — ordynariusz naszego Kościoła, jak wiadomo, został osadzony w więzieniu mokotowskim i podczas przesłuchań — zamęczony. Bp Józef Padewski zmarł śmiercią męczeńską, wcześniej wiele wycierpiał. Najpierw — na początku września 1942 roku — został aresztowany przez okupanta niemieckiego; więziono go w obozie przejściowym w Tittmoning w Bawarii. Uwolniony przez Szwajcarski Czerwony Krzyż w ramach wymiany jeńców wojennych, wrócił do Polski, a tu, w dniu 10 maja 1951 r., został zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa i nocą pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie; to była ogromna strata dla naszego Kościoła.

Od 1951 roku Kościół w Polsce jest samodzielny, ale duchowo i teologicznie jest nierozerwalnie związany z PNKK. Wprawdzie zmieniono nazwę Kościoła, ale wciąż jest to jeden Kościół o dwóch administracjach: jedna w Scranton, a druga w Warszawie. Jesteśmy jednym Kościołem; jest to dla nas tak ważne, że zapisaliśmy to w naszej ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego: „Kościół pozostaje w jedności wiary i moralności z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie". Podobny zapis znajduje się w Konstytucji PNKK, którą niedawno przekazał mi Pierwszy Biskup Robert M. Nemkovich.

Wprawdzie Kościół Polskokatolicki należy do Unii Utrechckiej, ale — niestety — to już nie jest ta Unia, do której przystąpił bp Franciszek Hodur, kiedy w dniu 29 sierpnia 1907 roku otrzymał święcenia biskupie w katedrze pw. Św. Gertrudy w Utrechcie z rąk arcybiskupa Utrechtu Gerarda Gula. My — podobnie jak PNKK — nie uznajemy ordynacji kobiet i nie uznajemy błogosławienia małżeństw tej samej płci. Takie oświadczenie złożyliśmy wspólnie z bpem Jackiem Jezierskim — przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim w RP. Kościół Polskokatolicki należy do wielu organizacji europejskich i krajowych; należymy do ŚRK, KEK, PRE i innych, ale to nie znaczy, że akceptujemy wszystko to, co nauczają Kościoły zrzeszony w tych organizacjach.

Nie jestem zwolennikiem dzielenia, jestem zwolennikiem zjednoczenia; byłem, jestem i będę za umacnianiem jedności z naszym bratnim Kościołem w USA i Kanadzie. Bądźmy razem".

Po zakończeniu Mszy św. Goście z PNKK zwiedzali katedrę warszawską, zwracając szczególną uwagę na oryginalną ambonę, drewniany ołtarz z XIX wieku oraz na tablice epitafijne związane z 1 Pułkiem Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się miłym spotkaniem, rozmową, w salce katedry warszawskiej.