25-lecie sakry biskupiej Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP Wiktora Wysoczańskiego

Przemówienie Biskupa dr Jacka Jezierskiego - warmińskiego biskupa pomocniczego, wiceprzewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim w RP

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy
Księże Biskupie, Jubilacie,
Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego,
Wasze Ekscelencje,
Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodni Księża,
Siostry i Bracia w Chrystusie
,

25 lat temu w Warszawie, Starokatolicki Arcybiskup Utrechtu oraz trzej biskupi polskokatoliccy udzielili święceń biskupich księdzu Wiktorowi Wysoczańskiemu; przekazali Mu sukcesję apostolską w starożytnym geście nałożenia rąk. Od 1989 roku biskup Wiktor Wysoczański jest zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego. Święcenia biskupie — chirotonia — to ważne wydarzenie nie tylko o wymiarze historycznym, ale przede wszystkim — teologicznym i eklezjalnym. Ksiądz Biskup Jubilat ustabilizował sytuację prawną i wewnętrzną Kościoła Polskokatolickiego. Dzięki Jego staraniom Kościół Polskokatolicki zajmuje znaczącą pozycję wśród Kościołów Starokatolickich. Stał się stróżem zdrowej Tradycji w odniesieniu do sakramentu święceń. Biskup Wiktor Wysoczański dał Kościołowi Polskokatolickiemu istotny impuls ekumeniczny. Dzięki Jego wyobraźni, odwadze i determinacji doszło do dialogu z Konferencją Episkopatu Polski i Kościołem Rzymskokatolickim. Dialog trwa od dziesięciu lat; nasze Kościoły wyrzekły się języka inwektyw i agresji. Z inspiracji i przy współudziale Księdza Biskupa Zwierzchnika rozwija się współpraca teologiczna między katolickimi uczelniami a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

Przy okazji 25 rocznicy święceń biskupich, dziękuję Jego Ekscelencji, Księdzu Biskupowi Jubilatowi, przede wszystkim za zakopanie „topora wojennego" i wejście na ścieżkę ekumenizmu z Kościołem Rzymskokatolickim. Życzę błogosławieństwa Bożego na dalsze dni i lata".

 

Ośrodek Konferencyjno-Studyjny im. Bpa Edwarda Herzoga w Konstancinie,
5 czerwca 2008 r.