25-lecie sakry biskupiej Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP Wiktora Wysoczańskiego

List Arcybiskupa Utrechtu - Doktora Jorisa A.O.L. Vercammena

Tłumaczenie z języka niemieckiego

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BISKUPÓW STAROKATOLICKICH UNII UTRECHCKIEJ
PRZEWODNICZĄCY: ARCYBISKUP UTRECHTU

Amersfoort, 3 czerwca 2008 r.

Przewielebny Biskup Dr W. Wysoczański
ul. Balonowa 7
PL 02-635 Warszawa
Polska

Wielce Szanowny
Księże Biskupie
,

od 25 lał pełnisz urząd biskupa i z tego powodu chcę Ci -także w imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich — bardzo serdecznie pogratulować. W ciągu tych lat miał Ksiądz Biskup wielkie znaczenie nie tylko dla Kościoła w Polsce. Na pewno w ostatnich latach położenie Kościoła nie stało się łatwiejsze, a wymagania wobec biskupów nie są mniejsze. Zmienia się zasadniczo kultura i społeczeństwo, a Kościół musi zajmować stanowisko wobec tej wieloznacznej sytuacji. Ponadto zmniejszyły się możliwości finansowe i zaangażowanie ludzi. Nie jest łatwo kierować Kościołem w tej sytuacji. Trzeba mieć wiele odwagi i ogromną wytrwałość. Ksiądz Biskup starał się pielęgnować nowe kontakty ekumeniczne w swym kraju oraz pracował nad tym, by Chrześcijańska Akademia Teologiczna jeszcze bardziej zyskiwała na znaczeniu pośród teologii polskiej.

Przy tej okazji pozwalam sobie wspomnieć wkład Księdza Biskupa w Konferencję Biskupów i Twoje zaangażowanie na rzecz Unii Utrechckiej. W czasie tych 25 lat dokonały się zasadnicze zmiany także wśród naszej Wspólnoty Kościołów starokatolickich. Nie zawsze było łatwo we właściwy sposób uczestniczyć w tych zmianach. Ale zawsze — jako wierny i prawdziwy członek Konferencji Biskupów — przyczynił się Ksiądz Biskup do tego, że Konferencja kierowała się celem naszej Wspólnoty, a nie separatystycznymi interesami. W ten sposób przyczyniłeś się też do tego, że świadectwo Unii Utrechckiej wciąż jest cenione w Ekumenii.

Drogi Bracie, Biskupie Wiktorze,

chcemy Ci z tej okazji podziękować. Przynosimy Ci — jako podarunek — obraz Antoine Arnauld'a francuskiego kapłana i teologa, który w XVI wieku dążył do wierności Kościołowi. Należał on do tych, którzy poprzez reformę jansenistyczną chcieli przywrócić Kościołowi „blask ewangeliczny". Jak wiesz, Kościół holenderski został mocno naznaczony tą reformą. Zmieniły się czasy, rozwiązania zaś przyjęte przez jansenistów były określone przez ówczesne czasy, jednak nadal ich zaangażowanie i odwaga może inspirować.

Składamy Ci serdeczne gratulacje i z całego serca życzymy błogosławieństwa Najwyższego.

Dr  Joris A. O. L.  Vercammen
Arcybiskup  Utrechtu