25-lecie sakry biskupiej Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP Wiktora Wysoczańskiego

List prof. dr Urs von Arxa - Kierownika Departamentu Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie

Tłumaczenie z języka niemieckiego

UNIVERSITÄT BERN
Theologische Fakultät
Departement für Christkatholische Theologie

Berno,
1 czerwca 2008 r.

Jubileusz 25-lecia święceń biskupich

Przewielebny Księże Biskupie,
Drogi Doktorze honoris causa
Uniwersytetu w Bernie
,

z okazji zbliżającej się 25. rocznicy Twoich święceń biskupich, przesyłam najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, w imieniu Departamentu Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie.

Życzenia te łączą się z podziękowaniem za wszystko, co zrobiłeś w ciągu wielu lat dla Kościoła Polskokatolickiego, najpierw jako biskup pomocniczy, ale przede wszystkim później, jako zwierzchnik Kościoła. Po przemianach politycznych, mocno przyczyniłeś się do przezwyciężenia skutków (nieraz chętnie akceptowanej) instrumentalizacji Waszego Kościoła przez ówczesny reżim i w związku z tym mógł się rozpocząć proces pojednania z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. To jednak nie przeszkodziło Ci w kierowaniu się zasadami starokatolickimi w pracy dydaktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jak również w Twojej funkcji przedstawiciela Kościoła Polskokatolickiego w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (i w jej Biurze).

Mamy nadzieję, że Twoja działalność biskupia przygotowała Kościołowi Polskokatolickiemu drogę do dobrej przyszłości, i że Ty sam — mimo stałego, zapewne niszczącego siły zaangażowania — będziesz mógł cieszyć się w następnych latach dobrym zdrowiem.

Prosząc Boga o błogosławieństwo dla Ciebie, pozostaję z najlepszymi pozdrowieniami.

Prof. dr Urs von Arx

Kierownik Departamentu
Teologii Chrześcijańskokatolickiej
Uniwersytetu w Bernie