Z życia Kościoła

Biskupie błogosławieństwo chleba

Ks. Biskup święci chleb Wierni Dzielenie poświęconego chleba

W piękną, wrześniową niedzielę 23 września 2007 r., z pasterską wizytą przybył do Lublina Ksiądz Biskup prof. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła, aby wspólnie podziękować Panu Bogu za 70 lat istnienia tutejszej parafii (która została erygowana w 1937 roku). To był kolejny ważny dzień w życiu parafii. Jego Ekscelencja przewodniczył liturgii Mszy Św., którą współcelebrowali: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej i ks. Andrzej Gontarek — proboszcz Parafii.

Arcypasterskiej wizytacji przyświecało nie tylko to jubileuszowe dziękczynienie. Ks. Biskup rozpoczął Mszę św. od poświęcenia chleba i wieńca dożynkowego. Wygłoszona okolicznościowa homilia przez ks. dziek. Krzysztofa Fudalę z Maciejowa, odnosiła się zarówno do jubileuszu, jak i święta dziękczynienia za tegoroczne plony. Ks. dziekan powiedział m.in.:

„Czterdzieści lat temu, na festiwalu piosenki w Opolu, nieżyjący już piosenkarz i kompozytor Czesław Niemen zaśpiewał „Dziwny jest ten świat". Możemy dzisiaj w tym dniu dożynek parafialnych powtórzyć — jak dziwny jest ten świat. Z jednej strony istniejące na świecie obszary niewyobrażalnego wprost ubóstwa, a nawet głodu, a z drugiej strony ograniczenia w produkcji rolnej, restrykcyjne przepisy kierujące się zasadami ekonomii, opłacalności i dochodu...

Nasza obecność tutaj i dziękczynienie Bogu, jakie składamy za tegoroczne zbiory i chleb, który codziennie łamiemy, świadczą, że jednak jest Ktoś ponad ekonomią i władzą pieniądza.

Pan Jezus w przypowieści o bogaczu, któremu obrodziły pola i pobudował nowe spichlerze z myślą o korzystaniu z tych wielkich dóbr, które zgromadził na wiele lat (Łk 12,16-21) mówi: „Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie" (Łk 12, 20).

Wielka technika, zadziwiające osiągnięcia człowieka... a jednak przyroda potrafi w kilka chwil zniszczyć owoc pracy wielu miesięcy, a nawet lat. Przychodzimy podziękować Bogu nie ze strachu, nie z obawy, że Bóg zniszczy nasze życie, zniszczy nasze uprawy i nawiedzi nas klęską głodu. Przychodzimy tu w głębokim przekonaniu, że Bóg jest Panem świata. Przychodzimy podziękować Mu za dobro, które nam wyświadcza i prosimy, tak jak nauczył nas Chrystus w modlitwie Ojcze nasz, „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". W tym duchu dziękczynienia za chleb i tegoroczne zbiory, dziękujemy także za 70 lat duszpasterzowania tej parafii.

Uroczystości związane z tym jubileuszem trwają już od dłuższego czasu. Dzisiaj jest wśród nas Zwierzchnik naszego Kościoła — Biskup Wiktor Wysoczański, który poprzez swoją obecność włącza się w to wspólne trwanie w dziękczynnej modlitwie... Dziękujemy za te 70 lat Bożej Opieki i dobra, jakie Bóg nam udzielał. Za łaski widoczne i tak wiele tych wysłuchanych małych i wielkich zanoszonych do Boga w cichości modlących się serc...".

Przed końcowym błogosławieństwem Ks. Biskup Wiktor Wysoczański w słowie pasterskim zwrócił się do wszystkich ze słowami pozdrowienia i życzeniami z okazji jubileuszu 70-lecia parafii. Podziękował również wiernym za trwanie przy tej świątyni i parafii, za wszelką pracę na jej rzecz.

Liturgię Mszy św. zakończyło dzielenie poświęconego chleba i odśpiewanie hymnu Kościoła.

Ks. Andrzej Gontarek