Z życia Kościoła

 

Spotkanie  Zwierzchnika  Kościoła

z  wiernymi  w  Majdanie  Leśniowskim

 

   W niedzielę, 12 sierpnia 2007 r. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, udając się na jubileusz 80-lecia parafii w Turowcu,  odwiedził po drodze parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Majdanie Leśniowskim. Wraz z towarzyszącymi kapłanami: ks. kanclerzem inf. Ryszardem Dąbrowskim i ks. dziek. Henrykiem Dąbrowskim. Ks. Biskup przybył do świątyni w czasie odprawianej przez ks. prob. Jacentego Sołtysa Mszy Św. o godz. 9.00. Wizyta nie była zaplanowana. Ks. Biskup wyraził swoją radość, że mógł spotkać się z wiernymi i na bieżąco przekonać się o uczestnictwie wiernych w niedzielnej liturgii. Ks. Proboszcz powitał Ks. Biskupa i złożył sprawozdanie ze swojej pracy duszpasterskiej w parafii oraz poinformował o planach na przyszłość. Biskup Zwierzchnik podziękował Księdzu Proboszczowi za owocną pracę w parafii, a wiernym za wspieranie Proboszcza w jego duszpasterskich inicjatywach. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, który jest rektorem ChAT, poinformował młodzież o możliwości studiowania w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kierunku teologia oraz na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i w zakresie pedagogiki szkolnej. Po zakończonej Mszy Świętej, Pasterz Diecezji udzielił zgromadzonym w świątyni arcypasterskiego błogosławieństwa. Krótką i niespodziewaną wizytę zakończono wspólną fotografią przed parafialną świątynią. Żegnając gości, Ksiądz Proboszcz i parafianie wyrazili serdeczne podziękowanie za spotkanie ze Zwierzchnikiem Kościoła.