Z życia Kościoła

Jubileusze w parafii pw. Św. Anny w Bielsku-Białej

Bp W. Wysoczanski - ks. inf. Henryk Buszka W niedzielę, 30 września 2007 r., parafia pw. Świętej Anny w Bielsku-Białej przeżywała dwa jubileusze: 45-lecie zorganizowania parafii polskokatolickiej i 45-lecie kapłaństwa ks. inf. Henryka Buszki. Mszę Św. koncelebrował Jubilat wraz z ks. inf. Czesławem Siepetowskim i ks. mgr. Marianem Wnękiem, z Krakowa.

Rozpoczynając uroczystość świątyni, ks. Infułat, proboszcz parafii, powitał przybyłych gości: J.E. ks. bpa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego — Kanclerza Kurii Biskupiej, księży z Krakowa, ks. Mariana Baranowskiego z Bolesławia. Gości ekumenicznych: ks. prałata Zbigniewa Powoda — proboszcza parafii katedralnej pw. Świętego Mikołaja, który reprezentował biskupa Tadeusza Rakoczego, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej i ks. prof. hab. Józefa Budniaka — kapłanów rzymskokatolickich; bpa Pawła Anweilera biskupa diecezji cieszyńskiej i ks. Jana Grosa — przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej — z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Homilię okolicznościową wygłosił ks. prof. J. Budniak, w której powiedział m.in. „Wielce Szanowny Księże Jubilacie, Księże Infułacie Proboszczu, Ekscelencjo Księże Biskupie, Droga Rodzino Parafialna i Goście — dziś, dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa, który jest udziałem Księdza Infułata. Za dar posługiwania i pasterzowania przez 45 lat w służbie Bogu i Świętemu Kościołowi... Dziś będziemy śpiewać z Tobą, Drogi Jubilacie, Bogu dziękczynne Te Deum.... Pięknie powiedział poeta: „Chcę moje życie z Tobą przeżyć, Boże. Tobie je oddać, jak od Ciebie wziąłem. Chcę, byś rozpalił we mnie łaski zorze, dał piąć się wyżej, choć z mozołem". Mamy nadzieję, że te słowa były w Twojej świadomości Księże Henryku, gdy w 24. roku życia, 45 lat temu otrzymywałeś święcenia kapłańskie. I gdy sprawowałeś posługę w Kościele Polskokatolickim jako proboszcz w kilku parafiach, jako dziekan, jako radca synodalny i oficjał Sądu Biskupiego, a szczególnie duszpasterzując przez 36 lat w tej bielskiej polskokatolickiej parafii Św. Anny. Kościół Cię za to docenił i wyniósł do godności infułata... Gratulujemy Tobie tego wszystkiego, coś uczynił... Ty, za wszystko dziękujesz dziś Bogu, w składanej Najświętszej Ofierze, a my Cię wspieramy swoimi modlitwami".

Uroczystość śpiewem ubogacili soliści opery wrocławskiej i chór „Harfa". W czasie Mszy Św. bp W. Wysoczański, młodzieży przygotowanej przez Księdza Proboszcza, udzielił Sakramentu Bierzmowania i skierował do zgromadzonych Słowo Pasterskie. Przekazując życzenia i gratulacje ks. inf. H. Buszce — Jubilatowi, ks. Biskup powiedział: „Wszystko o Księdzu Infułacie powiedział już kaznodzieja, więc nie będę się powtarzał. Księdzu Infułatowi Jubilatowi, memu przyjacielowi i koledze, którego znam od czasów seminaryjnych, przekazuję gratulacje i serdeczne życzenia: wszelkich Bożych łask na dalsze lata, zdrowia i nadal owocnego duszpasterzowania. Dziękuję za wszelkie dobro i poświęcenie w służbie Bogu i Kościołowi. Tym, którym udzieliłem Sakramentu Bierzmowania, życzę, by zapamiętali ten dzień na całe życie, bowiem podjęli w tym Sakramencie odpowiedzialność umacniania w swym sercu wiary w Chrystusa, odpowiedzialność za trwanie w Kościele, a także dawanie świadectwa wiary swym postępowaniem.

Ksiądz Biskup wspomniał też o jubileuszu 45-lecia zorganizowania parafii polskokatolickiej w Bielsku-Białej oraz podkreślił zasługi w jej prowadzeniu przez 36 lat przez ks. inf. Buszkę, poprzednio przez wiele lat w kaplicy przyzamkowej, a obecnie w tej świątyni i domu parafialnym, wybudowanym dzięki trudowi i zapobiegliwości jego gorliwego duszpasterzowania.

Ks. Jan Gross przekazał Jubilatowi życzenia od siebie i śląskiej wspólnoty ekumenicznej.

Ks. Inf. Jubilat podziękował za przekazane życzenia i gratulacje, za udział gości i parafian w uroczystościach i odczytał skierowane pod jego adresem pisma gratulacyjne z życzeniami: od bpa Tadeusza Rakoczego, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Źywieckiej; od bpa Jacka Jezierskiego z Olsztyna, od bpa Pawła Anweilera — luterańskiego biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, i od prezydenta miasta Bielsko-Biała.

Biskupie błogosławieństwo i odśpiewanie uroczystego Te Deum — Ciebie, Boga, wychwalamy — zakończyło jubileuszowe uroczystości.

Uczestnik

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie bliskim memu sercu, którzy z okazji 45-lecia kapłaństwa i 36-lecia pracy duszpasterskiej w Bielsku-Białej dziękowali Bogu razem ze mną w dniu 30 września br. za udzielone mi łaski, przekazali mi swoje najlepsze życzenia złożone osobiście lub drogą pocztową, za wspólną modlitwę i życzliwość: składa

Ks. inf. Henryk Buszka
Bielsko-Biała, wrzesień 2007