Z  życia  Kościoła

 

80-lecie parafii pw. Św. Wawrzyńca w Turowcu

 

   Zorganizowana w latach 1927 / 28 parafia pw. Św. Wawrzyńca w Turowcu, w chełmińskim powiecie, jest jedną z najstarszych parafii Kościoła Narodowego w Polsce. Przy swoim założeniu liczyła 720 wiernych. Organizatorem był ks. Jan Kędzierski. W latach międzywojennych w parafii pracowali duszpasterze: ks. Zbigniew Ancewicz (1928); ks. Jan Choroszucha (1929) i ks. Henryk Grochowski, który spoczywa na parafialnym cmentarzu.

   Po II wojnie światowej przez 32 lata duszpasterzował tu ks. Jan Wąsik, który wybudował obecną plebanię. Po nim przez kilka lat proboszczem był ks. mgr Piotr Mikołajczak, który przeprowadził remont parafialnej świątyni.

   

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości w Turowcu

 

   Przez ostatnie pięć lat, tj. od lipca 2002 r. w Turowcu gorliwie duszpasterzował młody kapłan, ks. mgr Andrzej Pastuszek. Dzięki jego staraniom odnowiono wnętrze świątyni, wyremontowano plebanię, uporządkowano otaczający świątynię duży plac przykościelny, czyniąc z niego estetyczny park. Ksiądz Administrator zajął się również młodzieżą, organizując dla niej zajęcia pozaszkolne w świetlicy, na plebani oraz obozy wypoczynkowe w czasie ferii szkolnych. Ks. Andrzej wspaniale przygotował uroczystość 80-lecia parafii i młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Kościół parafialny przyozdobiono kwiatami i wieńcami. W parku przystrzyżono trawę, ustawiono ławy. Straż pożarna rozstawiła dwa namioty, w których umieszczono stoły na posiłek dla wszystkich gości i parafian przybyłych na uroczystość.

   W niedzielę 12 sierpnia 2007 r., do Turowca przybył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, by przewodniczyć jubileuszowej uroczystości i udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

 

Procesja eucharystyczna.

   Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 procesją duchowieństwa z plebani do kościoła. Przed wejściem do świątyni Księdza Biskupa powitali tradycyjnie chlebem i solą przedstawiciele Rady Parafialnej. Ks. mgr Andrzej Pastuszek, administrator parafii, przy ołtarzu modlitwami z rytuału i w serdecznych słowach powitał Pasterza Kościoła oraz przybyłych kapłanów, gości i parafian. Rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Ksiądz Biskup ze współkoncelebransami; ks. inf. Ryszardem Dąbrowskim — kanclerzem Kurii Biskupiej i ks. prob. Andrzejem Gontarkiem — wikariuszem biskupim, który wygłosił Słowo Boże. W homilii skierowanej głównie do młodzieży, podkreślił znaczenie Sakramentu Bierzmowania, umacniającego chrześcijanina w wierze Chrystusowej, której każdy powinien być gorliwym świadkiem przez swoje godne życie i postępowanie w przestrzeganiu Bożego Prawa i ewangelicznego prawa. W uroczystości wzięli udział kapłani: ks. Henryk Dąbrowski — dziekan warszawski; ks. Mieczysław Piątek — dziekan zamojski; ks. Krzysztof Fudala — dziekan żółkiewski; ks. Ryszard Walczyński — dziekan chełmiński i ks. sen. dr Tadeusz Piątek. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: pan Kazimierz Stocki — starosta chełmiński; pan Jacek Semeniuk — wójt z Wojsławic i pan Wiesław Radzieńciak — wójt z Leśniowic.

 

Przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania podeszli do ołtarza

   W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup Profesor udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania, poświęcił krzyżyki — pamiątki Bierzmowania, które zawiesił na szyi każdemu z bierzmowanych.

 

    Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup Zwierzchnik Kościoła skierował Słowo Pasterskie do młodzieży i zgromadzonych na jubileuszowej uroczystości gości i parafian. Wyraził radość, że parafia w Turowcu przez 80 lat wiernie trwa przy Kościele Narodowym, który jest cząstką Świętego, Powszechnego, Chrystusowego Kościoła. Przypomniał nazwiska kapłanów — duszpasterzy tej parafii, którzy mimo skromnych i trudnych warunków materialnych, w niesprzyjającej atmosferze polityczno-religijnej, często prześladowani, ponosili odważnie trud pracy misyjnej i wspólnie z wiernymi służyli turowieckiej parafii. Zachowujemy o Tych, co odeszli do Pana, wdzięczną, modlitewną pamięć — powiedział Ksiądz Biskup i dodał: Mamy tu dziś wśród grona kapłanów jednego, wytrwałego bojownika o Boże sprawy, który przez 32 lata w bardzo skromnych warunkach duszpasterzował w tej paraf ii— jest nim 75-letni senior, ks. Jan Wąsik. Na tę informację zgromadzeni brawami wyrazili swoje podziękowanie Księdzu Seniorowi.

 

Młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania 
wraz ze Zwierzchnikiem Kościoła, duchowieństwem, rodziną i gośćmi

 

   Ksiądz Biskup pogratulował młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania i zachęcił, by młodzi ludzie byli wiernymi katolikami i przejęli od rodziców i starszego pokolenia parafian obowiązki wspierania duszpasterzy i parafii oraz jej rozwoju. W dzisiejszych czasach intensywnych ruchów ekumenicznych — powiedział Ksiądz Biskup — Kościół Polskokatolicki od wielu lat prowadzi z Kościołem Rzymskokatolickim ekumeniczno-teologiczny dialog. Dziś już między Kościołami nie ma nienawistnych napaści, ale spotykamy się w braterskiej atmosferze, realizując Chrystusowe pragnienie, „aby wszyscy byli jedno", gdyż — jak nauczał Apostoł Paweł — „jeden jest Chrystus, jedna wiara, jeden Kościół". Kościół Polskokatolicki wspiera działania zmierzające do przywrócenia jedności wśród chrześcijan, nie tylko poprzez dialog ekumeniczny, ale także głosząc Słowo Boże w duchu Tradycji pierwszego tysiąclecia, w duchu jedności w różnorodności.

   Ksiądz Biskup wyraził radość i wdzięczność za udział w uroczystościach przedstawicieli władz samorządowych: pana starosty chełmińskiego i panów wójtów z Leśniowic i Wojsławic.

   Pan starosta Kazimierz Stocki przemawiając wyraził uznanie dla pracy duszpasterskiej Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i na ziemi chełmińskiej oraz dla gorliwej pracy duszpasterza parafii w Turowcu, który ze wszystkimi żyje w zgodzie i harmonii oraz przekazał Księdzu Administratorowi list gratulacyjny.

   Ksiądz Andrzej w serdecznych słowach podziękował Jego Ekscelencji Bp. Wiktorowi Wysoczańskiemu za przybycie do parafii, za przewodzenie uroczystości i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Podziękował przybyłym kapłanom, Straży Pożarnej i parafianom za pracę przy kościele i przygotowaniu parafialnej agapy, którzy natrudzili się, by wszystko pięknie wyglądało, a wszyscy zgromadzeni na uroczystości nie odeszli głodni. Szczególną wdzięczność wyraził Straży Pożarnej za rozstawienie namiotów i dostarczenie kuchni polowej bardzo smacznej grochówki.

   Uroczystości jubileuszowe zakończyło nabożeństwo eucharystyczne, procesja naokoło kościoła i błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem, którego udzielił Ksiądz Biskup. Odśpiewano także hymn: „Ciebie, Boga, wychwalamy".

   Ksiądz Administrator po nabożeństwie w świątyni i zakończeniu uroczystości zaprosił wszystkich na posiłek. Cała uroczystość przebiegła, dzięki Bogu, przy pięknej pogodzie.

 

( Uczestnik )