Jubileusz kapłaństwa ks. dra Jerzego Bajorka

 

   Jerzy Bajorek — absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, magister filozofii chrześcijańskiej — po przejściu pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Tadeusza Majewskiego w dniu 21 lipca 1977 r. w katedrze polskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Przez kilka lat po święceniach, ks. mgr Jerzy Bajorek był proboszczem parafii polskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, gdzie wybudował nowy dom parafialny — plebanię i wyremontował świątynię. W latach 1987-1988 studiował na Wydziale Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie. W tym czasie miał okazję przebywać w Rzymie, gdzie zapoznał się z materiałami archiwalnymi odnoszącymi się do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

 

 

   Ks. Jerzy Bajorek od 23 lat jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Kosarzewie, gdzie gorliwie pracuje. Tu wybudował nowy, ładny parafialny kościół, odrestaurował starą plebanię i wybudował w stanie surowym budynek z przeznaczeniem na nową plebanię, której wykończenie na razie uniemożliwia brak środków finansowych.

   Ks. Jerzy Bajorek pod kierunkiem bpa prof. zw. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, napisał pracę doktorską, którą obronił w 2005 roku, uzyskując tytuł doktora teologii. Obecnie pracuje on również w ChAT na stanowisku starszego wykładowcy. Ponadto ks. dr Jerzy Bajorek jest przewodniczącym Komisji Programów Telewizyjnych przy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

   W niedzielę, 5 sierpnia 2007 r., ks. prob. Jerzy Bajorek obchodził w parafii kosarzewskiej Jubileusz 30-lecia kapłaństwa. Na tę uroczystość przybył z Warszawy zaproszony przez Jubilata i Radę Parafialną Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp prof. Wiktor Wysoczański z Kanclerzem Kurii Biskupiej, ks. inf. Ryszardem Dąbrowskim. Dziękczynną Mszę jubileuszową celebrował Jubilat wraz z przybyłymi kapłanami: ks. inf. Ryszardem Dąbrowskim, ks. dr. Tadeuszem Piątkiem z Opola, ks. dr. Mieczysławem Piątkiem proboszczem z Majdanu Nepryskiego i ks. mgr. Krzysztofem Groszakiem proboszczem z Żółkiewki. Homilię — Słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Piątek. Ksiądz Biskup Zwierzchnik Kościoła w Słowie Pasterskim podkreślił gorliwą, długoletnią pracę duszpasterską Jubilata w parafii, wspomniał Jego zasługi, przekazał gorące życzenia Bożych łask na dalsze lata oraz w prezencie — białą stułę. W imieniu Wojewody Lubelskiego list gratulacyjny i osobiste życzenia przekazał pan mgr Józef Różański, dyrektor Wydziału Spraw Osobowych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Serdeczne życzenia i kwiaty przekazali również parafianie.

 

ks. Tadeusz Piątek