Z życia naszych parafii

 

Boże  Ciało  w  Hucisku

 

   Dopełnieniem radości świąt Wielkiej Nocy jest uroczystość Bożego Ciała. Bóg Wszechmogący w Osobie swojego Syna — naszego Pana i Zbawiciela — ukrytego pod kruchą postacią białego chleba wychodzi z ciemności tabernakulum, opuszcza na rękach kapłanów mury świątyń i wędruje ulicami miast i wsi. Eucharystyczna Procesja do czterech ołtarzy w ten dzień jest próbą odnalezienia „zagubionych owiec", ale to także manifestacja naszej wiary i przynależności do grona uczniów Chrystusa, do wielkiej rodziny dzieci Bożych. W życiu Kościoła to jeden z niewielu dni, gdy w tak widzialny sposób ukazywana jest całemu światu więź łącząca człowieka z Bogiem.

   Liturgia Bożego Ciała zawiera w sobie dwa bardzo ważne elementy: Eucharystię i Procesję Eucharystyczną do czterech ołtarzy. O ile nie byłoby problemu ze sprawowaniem Mszy św., to z Procesją Eucharystyczną już tak nie jest, nie sposób bowiem jest zorganizować tę część liturgii Bożego Ciała w naszej lubelskiej parafii. To jest powód, dla którego co roku musimy szukać gościny i wspólnoty modlitwy.

   Tegoroczne Boże Ciało — podobnie jak 4 lata temu — przeżyliśmy w polskokatolickiej parafii w Hucisku. Na ten dzień do wspólnej modlitwy zaprosił ks. Paweł Walczyński — proboszcz tamtejszej parafii. Te 4 lata (od poprzedniej naszej wizyty) to czas wytężonej pracy ks. Pawła i parafian, którzy nie szczędzą sił, aby ich świątynia stawała się coraz piękniejsza. Odnowione wnętrze kościoła, nowa posadzka, a także nowy dach na świątyni to widzialne dowody na to, że parafia żyje.

Oprócz naszej 52-osobowej grupy z Lublina, we wspólnej modlitwie trwali także parafianie ze Skarżyska-Kamiennej, którzy przyjechali ze swoim proboszczem — ks. Krzysztofem Pikulskim.

   Piękna pogoda pozwoliła przeżyć w duchu modlitwy ten czerwcowy dzień. Dopełnieniem modlitwy była agapa przygotowana przez parafian z Huciska w pomieszczeniach świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez ks. Pawła w budynku dawnej szkoły podstawowej (staraniem ks. Proboszcza i parafian została ona przekazana przez władze gminy na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez parafię w Hucisku).

   Tradycją — choć niepisaną — jest pozostawianie przez naszych parafian pamiątki swego pobytu. W czasie Mszy św. przekazaliśmy ks. Pawłowi i parafianom z Huciska cyborium (naczynie na Najświętszy Sakrament, z którym kapłan idzie do chorych z Komunią św.), z życzeniami, aby było ono jak najmniej używane.

   Proboszczowi parafii — ks. Pawłowi Walczyńskiemu, jego rodzinie, parafianom z Huciska oraz ks. prob. Krzysztofowi Pikulskiemu wraz z rodziną i wiernymi ze Skarżyska-Kamiennej za wspólną modlitwę i miło spędzony czas składamy tą drogą jeszcze raz serdeczne podziękowania.

 

Ks.   A. G.