Z życia Kościoła

 

 

 

Sakrament  Bierzmowania

w  Maciejowie

 

   W dniu 29 czerwca 2007 roku, w dniu święta patronalnego parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie, J.E. bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

 

Przed ołtarzem stoją: 
ks. dziekan Krzysztof Fudala, 
Zwierzchnik Kościoła
bp Wiktor Wysoczański 
i ks. Andrzej Gontarek


 


Poczet sztandarowy 
ochotniczej straży pożarnej

 

   Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 24 młodych ludzi, których przygotował do tego sakramentu proboszcz, ks. dziekan Krzysztof Fudala. Podczas tej uroczystości młodzież przystępująca do sakramentu została wzmocniona mocą Ducha Świętego, która pozwoli im jeszcze z większą gorliwością składać świadectwo wiary i podejmować trud dalszej budowy Kościoła. Jezus nauczał: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz1,7).

 

 

   Sakrament bierzmowania uzupełnia, dopełnia sakrament chrztu świętego, to ważna chwila w życiu każdego chrześcijanina. O ile zwykle nie pamiętamy dnia swojego chrztu, to do bierzmowania przygotowujemy się bardzo świadomie, budując naszą więź z Bogiem, uczestnicząc w katechizacji, modląc się, przystępując do Eucharystii; wzmacniając naszą wiarę i ufność w Bożą obecność pośród nas. Stąd tak ważne jest właściwe przygotowanie i właściwa formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania; przygotowanie do przyjęcia darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, na których budujemy naszą wiarę.

 

 

   Zwierzchnik Kościoła Biskup Wiktor Wysoczański w Słowie Arcypasterskim podziękował ks. dziek. Krzysztofowi Fudali za przygotowanie młodzieży do tego ważnego wżyciu chrześcijan wydarzenia, jakim jest sakrament bierzmowania. 

   Ksiądz Biskup przypomniał, że nałożenie rąk biskupa w sakramencie bierzmowania oznacza i sprawia udzielenie się Ducha Świętego dla uświęcenia człowieka i umocnienia na drodze zdobywania świętości. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali oni Ducha Świętego (Dz8, 15-17; 19, 5-6).

   Bp prof. Wiktor Wysoczański podkreślił także wysiłek włożony w przygotowanie i oprawę (nie tylko liturgiczną) tej uroczystości przez Parafian z Maciejowa. Ksiądz Biskup dostrzegł także wielki wkład w pracę i troskę Księdza Proboszcza o świątynię i plebanię. A udzielając Biskupiego Błogosławieństwa życzył wszystkim, aby ten dzień pozostał na długo nie tylko w pamięci osób przystępujących do sakramentu bierzmowania, ale całej polskokatolickiej parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Maciejowie.

   Sakrament bierzmowania ma swój cel i ostateczne wypełnienie w Eucharystii. Dlatego Msza św., podczas której udzielany jest sakrament bierzmowania nabiera szczególnego znaczenia. We Mszy św. koncelebrowanej przez Zwierzchnika Kościoła Bpa Wiktora Wysoczańskiego, ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego — kanclerza Kurii Biskupiej i ks. Andrzeja Gontarka —wikariusza Biskupiego, wzięli udział również ks. dziekan Ryszard Walczyński (Chełm), ks. dziekan dr Mieczysław Piątek (Majdan Nepryski), ks. Krzysztof Groszak (Żółkiewka), ks. Henryk Mielcarz (Grudki), ks. Andrzej Pastuszek (Turowiec), ks. Paweł Walczyński (Hucisko).

 

Ks. Andrzej Gontarek