Z życia Kościoła

 

Piękny dar na 70-lecie Parafii

 

   Nieprzerwanie — od 1937 roku — istnieje w Lublinie parafia polskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej. Dzisiejsza siedziba to trzecia lokalizacja naszej świątyni — i tu, mam nadzieję, pozostaniemy przy Bożym błogosławieństwie na bardzo długi czas.

 

 

   W tym roku mija 70 lat od chwili, gdy w Lublinie powstała parafia Kościoła Polskokatolickiego. Przeżywając jubileusz i świętując we wspólnocie parafii dane nam było gościć w kwietniu Jego Ekscelencję Arcybiskupa Utrechtu — Jorisa Vercammena, który odwiedzał kilka naszych parafii razem ze Zwierzchnikiem naszego Kościoła — Bpem prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim.

   Ważnym czasem w życiu naszej parafii był miniony czerwiec — własnymi siłami przeprowadziliśmy remont wnętrza naszej świątyni. Było to konieczne przed konserwacją i remontem przekazanych z Krakowa organów kościelnych. Przez dwa tygodnie Organmistrz Bernard Termen z Wilna przywracał instrumentowi dawny blask. Sześciogłosowy instrument to dzieło istniejącej od połowy XIX wieku szczecińskiej firmy Gruneberg; został wyprodukowany w 1934 r., otrzymując 778 numer porządkowy. Stosunkowo duża liczba wykonanych organów pozwala uznać, że była to znacząca firma na Pomorzu Zachodnim.

   W dniu 29 czerwca 2007 r., Jego Ekscelencja Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański dokonał poświęcenia od restaurowanych organów. W uroczystości uczestniczył Jego Ekscelencja Arcybp Abel — Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Kościoła Prawosławnego, Ks. Inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, Ks. dziek. Ryszard Walczyński, Ks. Kazimierz Stachniak, Ks. Andrzej Pastuszek.

 

   Po wspólnej modlitwie, odbyła się prezentacja możliwości tego instrumentu dokonana przez dra Wiktora Łyjaka.

   Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce Bpa Wiktora Wysoczańskiego za przychylenie się do naszej prośby o nieodpłatne przekazanie instrumentu do Lublina — uczyniliśmy wszystko, aby organy nabrały dawnej świetności. To piękny dar na jubileusz 70-lecia parafii. Za modlitwę i ojcowską troskę Księdzu Biskupowi — mówimy staropolskie: Bóg zapłać.

   Tą drogą dziękujemy również Wirtuozowi Organów Klasycznych — Panu dr. W. Łyjakowi, który namówił nas do takiej inwestycji.

   Na podziękowanie zasługują Parafianie i Sympatycy Kościoła Polskokatolickiego z Lublina, którzy przejęli na siebie ciężar sfinansowania konserwacji organów.

 

Ks.   A. G.