2 października:  Święto Aniołów Stróżów

 

Oprócz  świata  widzialnego 

stworzył  Bóg  

świat  niewidzialny:  aniołów

 


   Dogmatyka katolicka poucza, że Bóg jest żywotem, jakiekolwiek inne życie jest tylko słabym Jego cieniem. Czytamy, że z niezliczonych możliwości stworzenia istot, w których odzwierciedlałaby się istota Boża, Bóg powołał do bytu tylko niektóre i ten Jego akt woli jest właściwym aktem stworzenia. Stworzenia zawdzięczają swe istnienie mądrości i miłości Bożej. Oprócz świata widzialnego stworzył — mówi Pismo Św. — Bóg świat niewidzialny — tj. aniołów, których Pismo Św. wylicza na wielu miejscach.

   Na podstawie Listu św. Pawła do Kolosan wiemy, że aniołowie dzielą się na stopnie (chóry).

   Od IV w. wylicza się dziewięć chórów anielskich. Aniołowie są duchami, nie posiadają ciała, posiadają rozum i wolną wolę. Część aniołów zgrzeszyła przez pychę, gdyż duch czysty jest zdolny tylko do takiego grzechu. 

   Powszechnie przyjmuje się, że każdy człowiek ma swojego opiekuna w postaci Anioła Stróża. Aniołowie według nauki Kościoła oddalają od nas niebezpieczeństwa zewnętrzne i pomagają w doczesnych sprawach, również w walce ze złem. Wynika z tego, że aniołowie wypełniając misję zleconą przez Boga są mocniejsi od ludzi i doskonalsi. Ludzie bowiem poznają poprzez zmysły, aniołowie poznają bezpośrednio.

 

 

   Świat aniołów i jego bogate życie i działanie, chociaż rozum niedużo tu ma do powiedzenia poza stwierdzeniem możliwości i słuszności istnienia świata pośredniego między Bogiem a światem ludzi, w świetle wiary staje się nie tylko rzeczywistością, ale zwłaszcza świat aniołów dobrych ciągnie nas, upaja radością i krzepi nadzieją osiągnięcia w przyszłości prawdziwego i nigdy nie kończącego się szczęścia w niebie.