Z  życia  Kościoła

Wizytacja  arcypasterska  parafii  w  Grudkach

 

Wszyscy pragnęli być na wspólnej pamiątkowej fotografii ze Zwierzchnikiem Kościoła

 

 

   W niedzielę 3 września 2006 r., parafia pw. Świętego Izydora Rolnika w Grudkach przeżywała doroczne dożynki, by podczas Mszy św., podziękować Bogu za tegoroczne plony.
   Do Grudek przybył Arcypasterz Diecezji Warszawskiej J.E. Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Wraz z Księdzem Biskupem przybyli także z Warszawy: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej i ks. Rafał Michalak — proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Przybyli również księża: dr Tadeusz Piątek i dr Mieczysław Piątek, by uczestniczyć w uroczystości.

 

   Parafię na przyjęcie Arcypasterza i młodzież do Sakramentu Bierzmowania przygotował proboszcz parafii ks. mgr Henryk Mielcarz.

   O godz. 11 z plebanii do świątyni parafialnej Ksiądz Biskup prowadzony był wraz z duchowieństwem w procesji parafianek w strojach ludowych, niosących piękny dożynkowy wieniec uwity przez nie z tegorocznych zbóż i ziół, a także „bielanek" oraz młodzieży przygotowanej do Sakramentu Bierzmowania i kilkudziesięciu strażaków w odświętnych mundurach. 

   Procesji tej towarzyszyła pieśń: „Kto się w opiekę odda Panu swemu...".

 

   W progach świątyni Arcypasterza powitali, zgodnie z polską tradycją: chlebem i solą, ks. Proboszcz i przedstawiciele Rady Parafialnej. 

   Wyrazili oni swą ogromną radość z przybycia do ich parafii Zwierzchnika Kościoła i przewodniczenia Mszy św. dziękczynnej do Boga za tegoroczne zbiory. Podkreślili ogromną wagę, jaką przywiązuje parafia do udzielenia młodzieży Sakramentu Bierzmowania przez samego Zwierzchnika Kościoła.

   Przed rozpoczęciem Mszy św. Ks. Biskup poświęcił piękny dożynkowy wieniec uformowany w kształcie korony — feretronu.

   Mszy św. wraz z Arcypasterzem współkoncelebrowali księża: Ryszard Dąbrowski, Tadeusz Piątek, Mieczysław Piątek i Rafał Michalak. Nad przebiegiem uroczystości czuwał ks. prób. Henryk Mielcarz. Słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Piątek — dziekan dekanatu zamojskiego.

 

Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiły 24 osoby

 

   Po kazaniu i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, Ks. Biskup — po odmówieniu modlitw przepisanych w rytuale — udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Po Sakramencie Bierzmowania, ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi przyjął od młodzieży ks. Proboszcz.

   Ksiądz Biskup przekazał młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania, piękne pamiątkowe obrazki z własnym podpisem i pieczęcią.

Grupa parafianek w strojach ludowych 
i strażaków przed ołtarzem głównym świątyni w Grudkach

   Świątynia była wypełniona parafianami i gośćmi przybyłymi na tę uroczystość.

   Po zakończeniu Mszy św., podczas której prawie wszyscy przyjęli Chrystusa w Komunii św., Arcypasterz skierował do zebranych i młodzieży słowo pasterskie. Wyraził swoją radość, że parafia tętni życiem, o czym świadczy przepełniona świątynia i młodzież — tak wspaniale przygotowana do Sakramentu Bierzmowania.

    Słowa pochwały skierował też do ks. Proboszcza za to, że świątynię i paramenta utrzymuje w czystości. Szczególnie podkreślił zasługę ks. Proboszcza w odnowieniu ołtarzy w świątyni, pełne złoceń. To podkreśla godność Domu Bożego i jeszcze bardziej nastraja wiernych do modlitwy.

   Po słowie Jego Ekscelencji, przedstawiciele młodzieży wyrazili podziękowanie Ks. Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania i wręczyli bukiet kwiatów. Następnie, zgodnie z tradycją, ks. Biskup poprowadził Eucharystyczną procesję. Na zakończenie uroczystości odśpiewano w świątyni hymn: Ciebie, Boga, wysławiamy...

  

Zwierzchnik Kościoła prowadził procesję Eucharystyczną

   Wyrażając swoje podziękowanie za przybycie Arcypasterza z wizytacją parafii grudkowskiej, zespół ludowych artystek zorganizował krótką akademię, wykonując ułożone przez siebie piękne pieśni. Ks. Biskup i kapłani, otoczeni wieńcem parafian, z rozrzewnieniem wysłuchali pieśni wyrażających wdzięczność Bogu za tegoroczne dobre plony.

   Uroczystość parafialnych dożynek i wizytacji kanonicznej zakończyło błogosławieństwo Biskupie.

 

( Uczestnik uroczystości w Grudkach )