Z życia naszych parafii

Historyczne odwiedziny w Strzyżowicach

Strzyzowice2006_08_03 Dnia 3 sierpnia 2006 r. w parafii w Strzyżowicach miało miejsce radosne wydarzenie. Dzięki zaangażowaniu ks. dr. Czesława Kuliczkowskiego, który był u nas we wrześniu 2005 r., na trasie „spójniaczej" wycieczki po Polsce znalazły się właśnie Strzyżowice.  

Odwiedziny te nazwałem historyczne, ponieważ były zapowiedziane przez Ks. Biskupa Leona Grochowskiego, podczas jego wizyty 5 grudnia 1964 r.! Trzeba było — nie wnikając w przyczyny — czekać aż tyle lat, aby do takiego spotkania mogło dojść. Są to odwiedziny historyczne także dlatego, ponieważ otwierają nową kartę współpracy strzyżowickiej parafii z Polskim Narodowym Katolickim Kościołem w USA.

W godzinach popołudniowych z ks. dr. Czesławem Kuliczkowskim, ks. Antonim Kopką, prezesem Polsko-Narodowej „Spójni" Panem Edmundem Kotula — na czele oraz czterdziestoosobową grupą polonusów.

Po tradycyjnym powitaniu chlebem i solą przez ks. proboszcza inf. Eugeniusza Stelmacha i Radę Parafialną udaliśmy się do kościoła na nabożeństwo słowa, którego treść każdy miał wydrukowaną, i które odprawione było w języku polskim i angielskim.

Podczas tego modlitewnego spotkania, oprócz liturgii słowa i wspólnego śpiewu parafian i gości, głos zabrał ks. Proboszcz przypominając o wizycie Bpa Leona Grochowskiego, o naszym wspólnym świadectwie wiary w Boga dawanym w każdym miejscu świata, o łączności z PNKK, której dowodem jest umieszczona również w naszym kościele amerykańska tablica ku czci Bpa Franciszka Hodura, taka sama jak w każdej amerykańskiej parafii. Ks. Eugeniusz wyraził wielką radość ze spotkania i mówił o zacieśnianiu współpracy z parafiami w USA.

Z kolei w swoim słowie ks. dr Czesław Kuliczkowski przypominał swoją wizytę w Strzyżowicach i wprowadził wycieczkowiczów w atmosferę, której sam doświadczył, oraz wyraził zadowolenie z postępu prac remontowych od tamtej wizyty. Dowodem uznania było przekazanie dla naszej parafii przez ks. dr. Czesława Kuliczkowskiego „cegiełki", która pozwoli dokończyć zewnętrzny remont kościoła (termoizolację) rozpoczęty wiosną 2005 roku.

Głos zabrał także przedstawiciel Wycieczkowiczów. Dziękował on za możliwość odwiedzenia strzyżowickiej parafii oraz wyraził radość, „że widać w niej pracę".

W imieniu dyrekcji Szpitala w Będzinie za pomoc dla szpitala podziękowała Siostra Przełożona pani Grażyna Szlęzak — parafianka z naszej parafii w Krzykawie.

Ta część spotkania została zakończona błogosławieństwem i wspólną pieśnią. Wszystko to było rejestrowane przez Telewizję Katowice i razem z wywiadami zaprezentowane w kilkuminutowym reportażu.

Następnie nasi Goście udali się do sali parafialnej, gdzie zostali poczęstowani przez parafian polskimi wypiekami, owocami, kawą, herbatą i napojami. Tam, w równie radosnej i przyjacielskiej atmosferze, trwało spotkanie z parafianami, którzy również zostali obdarowani drobnymi upominkami. Mimo bariery językowej wszyscy się doskonale rozumieli i dogadywali, notabene dzięki pomocy młodzieży ze Strzyżowie.

Czas mijał, a następnym punktem programu wycieczki były Żarki-Moczydło — miejsce narodzin Ks. Bpa Franciszka Hodura. Nikomu jednak nie spieszyło się wyjeżdżać ze Strzyżowie. Jestem przekonany, że tak, jak nam było miło spotkać się z gośćmi z USA, tak również i oni bardzo dobrze się u nas czuli, o czym mówili i co było widać na ich twarzach i po wpisach do parafialnej księgi pamiątkowej.

Po spotkaniu w sali parafialnej i przy pożegnaniu wszyscy wyrazili nadzieję, że Bóg pozwoli nam spotkać się jeszcze. Wierzymy, że tego następnego spotkania nie będziemy musieli nazywać historycznym, ale cyklicznym lub kolejnym. Bogu niech będą dzięki.

Ks. Adam Stelmach