Z życia Kościoła.

Święcenia w katedrze warszawskiej

Warszawa2006_08_06 W niedzielę, 6 sierpnia 2006 r., w uroczystość Przemienienia Pańskiego, w świątyni katedralnej Kościoła Polskokatolickiego pw. Świętego Ducha w Warszawie, miało miejsce wielkie wydarzenie. Jego Ekscelencja Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła udzielił: Warszawa2006_08_06
  święceń kapłańskich dwóm diakonom Kamilowi Wołyńskiemu i mgr. Mariuszowi Łukaszewskiemu,  
Warszawa2006_08_06 oraz święceń diakonatu dwóm klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego, studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, braciom Arturowi i Kamilowi Korpikom.  

 

Uroczystość ta skupiła, oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół, wielu wiernych z parafii katedralnej, jak również gości przybyłych z parafii osób przyjmujących święcenia.

Po procesjonalnym przejściu przez kościół, dostojni duchowni wraz z mającymi dostąpić święceń, udali się przed ołtarz główny świątyni. Nastąpiło powitanie i rozpoczęła się piękna i wzniosła ceremonia, w czasie której jako pierwsi klerycy, a po nich diakoni dostąpili święceń z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Wiktora Wysoczańskiego.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański. W asyście brali udział nowo wyświęceni kapłani i klerycy. Młodzi kapłani bardzo przeżywali tę chwilę, bowiem po raz pierwszy w życiu sprawowali Najświętszą Ofiarę, i to w tak dostojnym przewodnictwie Zwierzchnika Kościoła oraz pod bacznym okiem ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego, ks. dziek. Henryka Dąbrowskiego oraz ks. Mariana Madziara. Warto dodać, że diakoni, stojący obok nowo wyświęconych kapłanów, również po raz pierwszy uczestniczyli w tak doniosłym wydarzeniu.

Po uroczystej Mszy Św. Jego Ekscelencja Bp Wiktor Wysoczański skierował słowo Boże i pasterskie do zebranych w świątyni. Uradował swoją mową wiernych i nas, którzy w tym dniu otrzymaliśmy tak wielki dar z Jego rąk. Słowa te wzmocniły naszą wiarę, dodały sił w pracy nad kształtowaniem naszej osobowości, zwłaszcza, że jesteśmy studentami Ks. Biskupa i wychowywaliśmy się w wierze naszego Kościoła od urodzenia (co szczególnie podkreślił Dostojny Mówca).

Po uroczystej Mszy św. i słowach podziękowania wygłoszonych przez ks. Mariusza w imieniu wszystkich nowo wyświęconych, udaliśmy się na poczęstunek do sali parafialnej, który przygotował ks. Dziekan wraz z Radą Parafialną. Wszyscy dzieliliśmy się tam wrażeniami z przepięknej uroczystości. Chwila ta bowiem była niezwykle ważna — i to nie tylko dla nas, lecz i dla Kościoła, co zaakcentował w swoim przemówieniu Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański.

Szczęść, Boże

(diakon Kamil)