Z życia Kościoła.

Bierzmowanie w Kosarzewie

W ostatnią sobotę przed wakacjami, po całorocznych przygotowaniach, 20 młodych osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.

Do polskokatolickiej parafii w Kosarzewie przybył w dn. 17 czerwca 2006 r. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — Bp prof. Wiktor Wysoczański. Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Mszy Św., koncelebrowanej wspólnie z ks. Krzysztofem Groszakiem (Żółkiewka) i ks. Andrzejem Gontarkiem (Lublin).

Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem w wierze. Obdarzeni jesteśmy przez Ducha Świętego siedmioma darami, tak potrzebnymi, aby móc cieszyć się mianem dziecka Bożego. O wielkości Ducha Świętego mówi wyraźnie Św. Paweł w Liście do Koryntian: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne są rodzaje posługiwania, ale Jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich, wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra" (1 Kor 12, 4-7).

Na podniosłość chwili umocnienia darami Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania w powitaniu Zwierzchnika Kościoła — Biskupa Wiktora Wysoczańskiego i młodzieży, która ten sakrament przyjmowała, zwrócił uwagę proboszcz parafii — ks. dr Jerzy Bajorek. Powiedział on m.in:
Dzisiaj Kościół powtarza i kieruje do was słowa „oto Ja was posyłam" Dzisiaj Kościół powtarza „weźcie dary Ducha Świętego", aby wiara wasza była niezachwiana. Dzisiaj tworzymy wspólnie, tu, przy tym ołtarzu, ten wspaniały wieczernik modlitwy.
Nie zapominajmy, że nasze chrześcijaństwo ma dwa źródła: Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego — Wielkanoc i Zesłanie Ducha świętego. Oba te wydarzenia są ze sobą mocno powiązane. Niech dobry Bóg to sprawi, aby bogactwo Darów Ducha Świętego owocowało w waszym życiu.

Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański wyraził wdzięczność ks. Proboszczowi za przygotowanie młodzieży do tej ważnej chwili w życiu chrześcijanina. Dziękując za udział we Mszy św. i liturgii Sakramentu Bierzmowania zwrócił się do młodzieży, by była siłą tej parafii i Kościoła — Szczególnym powodem do radości dla Zwierzchnika Kościoła Jest widok świątyni wypełnionej młodymi ludźmi.

(A.G.)