Z życia Kościoła.

Uroczystość Bożego Ciała w parafii Bolesław k. Olkusza

Boleslaw2006_06_15 Boleslaw2006_06_15 Boleslaw2006_06_15

15 czerwca 2006 r. J.E. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Ordynariusz Diecezji Warszawskiej przybył do parafii pw. Bożego Ciała w Bolesławiu k. Olkusza, by dokonać arcypasterskiej wizytacji i udzielić młodzieży (65 osobom) Sakramentu Bierzmowania.

Wizytacja Pasterska odbyła się w uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu o godz. 12.00 duchowieństwo procesjonalnie przy dźwiękach orkiestry udało się do parafialnego kościoła. Arcypasterza w progach świątyni powitała Rada Parafialna tradycyjnie chlebem i solą, pięknymi słowami wyrażającymi radość oraz bukietami kwiatów. W świątyni powitał wszystkich proboszcz parafii ks. inf. Kazimierz Fonfara, prosząc Dostojnego Gościa o przewodniczenie Mszy Świętej i o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Mszę Świętą współkoncelebrowali księża Infułaci: Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, Czesław Siepetowski z Krakowa i Kazimierz Fonfara — proboszcz bolesławskiej parafii.

W czasie uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Biskup udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Po zakończeniu Mszy Świętej odbyła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy, którą prowadził ksiądz Biskup, niosąc pod baldachimem w monstrancji Eucharystycznego Chrystusa Pana. Do pieśni religijnych w drodze przechodzenia do poszczególnych ołtarzy — akompaniowała miejscowa orkiestra górnicza, przybrana w uroczyste stroje i barwne pióropusze przy górniczych czapkach.

Przy poszczególnych ołtarzach wyznaczeni kapłani odśpiewali Ewangelie zawierające treści dotyczące Eucharystii. Ksiądz Biskup, po odmówieniu przepisanych na tę uroczystość modlitw i oddaniu czci przez zgromadzonych Chrystusowi utajonemu pod postacią chleba, udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem umieszczonym w złocistej monstrancji.

Po zakończeniu procesji Bożego Ciała słowo pasterskie do zgromadzonych w świątyni, a szczególnie do tych, którym udzielał Bierzmowania, skierował Zwierzchnik Kościoła. Podziękował Księdzu Proboszczowi za tak wspaniałe przygotowanie uroczystości i wiernym za tak liczne przybycie, dziewczynkom, które ubrane w piękne suknie od Pierwszej Komunii, uczestnicząc w procesji usypywały dywan z kwiatów dla niesionego w procesji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także górniczej orkiestrze, której granie ubogaciło dzisiejszą uroczystość.

Po słowie pasterskim wyrazy wdzięczności i podziękowania Arcypasterzowi wyraził ks. inf. Kazimierz Fonfara proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Parafialnej i młodzież, która otrzymała z rąk Ks. Biskupa Sakrament Bierzmowania.

Uroczystość Bożego Ciała w bolesławskiej parafii zakończyło odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus..., (Ciebie, Boga, wychwalamy).

(Uczestnik — parafianin)