Z życia Kościoła.
Jubileusz 45-lecia Parafii Polskokatolickiej w Stzyżowicach.  10. 06. 2006 r.

Wystąpienie ks. Jana Grossa

W imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, a także w imieniu swojego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pragnę Wam wszystkim, a zwłaszcza Parafianom Strzyżowickim wraz z Waszym Proboszczem, złożyć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia słowami Pisma Świętego — 2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 3, 14. „Ty jednak trwaj...". Aby to Wam przybliżyć, przywieźliśmy skromny prezent. Wszystkim Bierzmowanym ofiarujemy egzemplarz Pisma Świętego, abyście mogli się bliżej zapoznać z Biblią. Bo tylko dzięki Biblii można stać się lepszym chrześcijaninem, lepszym obywatelem.

Chciałbym powiedzieć z mojego serca: Kościół Polskokatolicki od czasów powojennych, a więc od czasu założenia PRE, był jednym z pierwszych wiernych członków. I tak trwa po dzień dzisiejszy w tym postanowieniu. Jestem przewodniczącym Śląskiego Oddziału PRE od 20 lat, ale nie słyszałem żadnej skargi na Kościół Polskokatolicki. Nie słyszałem również, aby padła jakaś skarga z ust przedstawiciela Kościoła Polskokatolickiego na inne Kościoły zrzeszone w PRE. Znaczy to, że Wasz Kościół rozumie, co to jest ekumenia i jedność. Reformacja stwierdza, że największym skarbem jest Ewangelia Chrystusa. Niech ten skarb Ewangelii towarzyszy Wam na każdy dzień, niech on Was buduje i wspiera, abyście wraz z nami wszystkimi stawali się lepszymi chrześcijanami dążącymi do Ojczyzny Niebios".