Z życia Kościoła.
Jubileusz 45-lecia Parafii Polskokatolickiej w Stzyżowicach.  10. 06. 2006 r.

Głos Bpa Jerzego Szotmillera

Rosłem z tą parafią; byłem, kiedy została erygowana, cieszyłem się, kiedy wzrastała, ale — jak to wszędzie jest — przeżywała również i trudne chwile. Dzięki Bogu i Matce Najświętszej, Patronce tutejszej społeczności, możemy dzisiaj radować się z tego, co 45 lat temu w trudach i boleściach powstało.

Życzymy naszemu Drogiemu Przyjacielowi Ks. Infułatowi, organizatorowi od początku, Proboszczowi i Dziekanowi, aby tak jak dotąd, wraz z Radą Parafialną troszcząc się o dobro całego Kościoła, o dobro Dekanatu i tutejszej Parafii, cieszył się mocą Nieba i opieką Matki Bożej Najświętszej Patronki, której tak bardzo zaufał. Bóg zapłać najpierw Panu niebios za Jego łaskę. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości.

Jest wśród nas Zwierzchnik Kościoła, Najprzewielebniejszy Bp dr Wiktor Wysoczański, który niedawno obchodził kolejną rocznicę sakry biskupiej. Składamy Mu życzenia i modlimy się, aby Pan darzył Go swoją mocą, bo bez pomocy Bożej daleko nie zajdziemy i nic uczynić nie możemy. A teraz tutaj, z tego miejsca, ciesząc się, że jest wśród nas, jestem wyrazicielem wszystkich księży Dziekanów, Infułatów i Proboszczów i ludu wiernego Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, składamy Mu najlepsze życzenia, po śląsku: Szczęść Boże, aby Pan darował Go, jak dotąd, mocą swojego ducha, a Matka Najświętsza, której tak zaufał, miała Go w swojej nieustającej opiece" .