Z życia Kościoła.

Jubileusz 45-lecia Parafii Polskokatolickiej w Stzyżowicach

10 czerwca 2006 r. zapisze się na stałe złotymi zgłoskami w historii Parafii Polskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym to bowiem dniu parafia obchodziła 45-lecia swojego powstania.

Już od samego rana, w piękny słoneczny sobotni dzień, wokół kościoła zaczęły gromadzić się rzesze wiernych z parafii strzyżowickiej, jak również delegacje wiernych z parafii polskokatolickich w Sosnowcu, Krzykawie-Małobądzu i Bukownie, a także zaproszeni goście.

  Chwila historii ........zobacz....
  Dzień Jubileuszu

W dniu 10 czerwca 2006 r. strzyżowickie dzwony oznajmiły, że nadszedł czas Jubileuszu. W uroczystej procesji przeszli duchowni na czele z bp. prof. zw. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim — Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego, ordynariuszem Diecezji Warszawskiej oraz bp. Jerzym Szotmillerem — administratorem Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej i ks. inf. Stanisławem Bosym — administratorem Diecezji Wrocławskiej.
Strzyzowice2006_06_10

Przemawia
Zwierzchnik Kościoła
Bp W. Wysoczański
Strzyzowice2006_06_10

Sakrament Bierzmowania
przed ołtarzem głównym
strzyżowickiej świątyni
Strzyzowice2006_06_10

Dzieci i młodzież
- przyszłość parafii
Strzyzowice2006_06_10

Delegacje górników, strażaków
oraz koła gospodyń z Kuźniczki

W progach świątyni przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżowie — staropolskim zwyczajem — przywitały dostojników kościelnych chlebem i solą. Po odśpiewaniu pieśni „Oto jest dzień", proboszcz parafii, ks. inf. Eugeniusz Stelmach modlił się za biskupów i kapłanów. Następnie ks. mgr Adam Stelmach — wikariusz biskupi Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej przywitał zaproszonych Gości.

Pan Bóg dał nam 16 500 dni wyznawania wiary i wypełniania tego, co wyznawaliśmy w odśpiewanym hymnie wiary, „Pod krzyżem Twym", napisanym przez bpa Franciszka Hodura — założyciela Kościoła Narodowego. Od 45 lat pod krzyżem tym gromadzili się wierni, od 44 lat przewodzi im ks. Eugeniusz Stelmach — mój ojciec. Chciałbym w Jego imieniu oraz w imieniu Rady Parafialnej powitać miłych Gości na naszej uroczystości. Serdecznie witam bpa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, bpa Jerzego Szotmilleraadministratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, ks. inf. Stanisława Bosegoadministratora Diecezji Wrocławskiej, gości ekumenicznych: ks. Jana Grossa, ks. Henryka Rother-Sacewicza, ks. prałata Jana Szkota — delegata bpa Adama Śmigielskiego, zaś z Kościoła Polskokatolickiego: ks. inf. Czesława Siepetowskiego, ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego, ks. Andrzeja Gontarka, ks. Adama Bożackiego, ks. Mariana Wnęka, ks. Jerzego Ochmana, ks. Adama Stańkę, ks. Romana Jagiełłę, ks. Antoniego Normana z delegacją górników i strażaków, ks. Tadeusza Budacza z delegacją strażaków, górników i kołem gospodyń z Kuźniczki, ks. Janusza Switalskiego i ks. Aleksandra Smętka.
Serdecznie witam innych zaproszonych gości, których nie wymieniłem, dziękuję za świadectwo jedności, bo wszyscy stoimy pod jednym krzyżem, wszyscy jesteśmy równi, wiele nas ze sobą łączy. Przede wszystkim wyznawanie fundamentalnych prawd wiary. Witam panią Grażynę Kopkadyrektorkę Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, panią Ewę Wawrzakdyrektorkę Gimnazjum w Psarach. Witam przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Będzinie. Witam pana Mariana Kozieławójta Gminy Psary, pana dr. Jacka Kołaczadyrektora ZOZ-u, poczty sztandarowe, przedstawicieli parafii w Sosnowcu.
Witam kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, witam tutejszych parafian. Oni ten kościół budowali, wielu z nich, niestety, już nie żyje. Witam wszystkich i zachęcam do wspólnej modlitwy. Bpa Jerzego Szotmillera proszę o przewodnictwo, bpa Wiktora Wysoczańskiego proszę o udzielenie Sakramentu Bierzmowania".

Piękną homilię wygłosił ks. Stanisław Bosy, administrator Diecezji Wrocławskiej
Ks. Infułat następnie wręczył strzyżowickiej parafii piękny dar od siebie i swojej parafii — kielich liturgiczny.
pełny tekst ...Następnie zabrał głos Zwierzchnik Kościoła, który powiedział:

pełny tekst ...

W imieniu Kościołów zrzeszonych w PRE i w imieniu swojego Kościoła wystąpił ks. Jan Gross:

pełny tekst ...

P
o Mszy św. zabrał głos Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Bp Jerzy Szotmiller, który wspomniał Organizatora Kościoła Bpa Franciszka Hodura. Dziękując za zaproszenie, powiedział:
pełny tekst ...

Następnie przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli podziękowanie Księdzu Proboszczowi i wręczyli bukiet pięknych kwiatów.

Trzeba tutaj bardzo podkreślić wielkie zaangażowanie Rady Parafialnej, na czele z przewodniczącym p. inż. Tadeuszem Gadaczkiem, w przygotowanie uroczystości jubileuszowych, pomoc Ks. Proboszczowi we wszelkich pracach podejmowanych na zewnątrz i wewnątrz kościoła.

Na zakończenie odczytane zostały adresy nadesłane przez Zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Bpa Tadeusza Szurmana, przez Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Ks. dr. Adama Śmigielskiego oraz przez Wójta Gminy Psary i Dyrekcję oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach i Gimnazjum w Psarach.

Wszyscy obecni na uroczystości zaproszeni zostali na wspólną agapę, którą przygotowała cała parafia na placu kościelnym. Przy tej okazji można było zwiedzić Autobus Biblijny, w którym znajdowała się wystawa dotycząca Biblii i prezentacja multimedialna.

Ks. Tadeusz Budacz