Z życia Kościoła.

Goście zza Oceanu

Warszawa2006_07_30 W dniach od 30 lipca do 11 sierpnia 2006 r. gościła w Polsce pielgrzymka-wycieczka z naszego bratniego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA. Dla ożywienia łączności ze „Starym Krajem" i przypomnienia polskich korzeni, zwykle co dwa lata pan Edmund Kotula — prezes Polsko-Narodowej „Spójni" i ks. Czesław Kuliczkowski organizują pielgrzymki-wycieczki.
Warszawa2006_07_30

Bp Wiktor Wysoczański
w otoczeniu
ks. dr. Czesława Kuliczkowskiego
i ks. Antoniego Kopki
Warszawa2006_07_30

W kaplicy św. Apostołów Piotra i Pawła
zgromadzeni z uwagą słuchają
ks. Antoniego Kopki,
który przekazuje pozdrowienia
od bratniego Kościoła w Ameryce
Warszawa2006_07_30

Wspólnie dzielono się wrażeniami


 

W tym roku trasa wycieczki wiodła głównie przez wschodnio-południową Polskę. Zwiedzano takie miasta, jak: Warszawa, Lublin, Kazimierz Dolny n. Wisłą, Kozłówka, Zamość, Rzeszów, Łańcut, Zakopane, Żarki-Libiąż, Strzyżowice, Częstochowa, Kraków-Wieliczka, Oświęcim. Po drodze Goście odwiedzali parafie polskokatolickie, które były w miastach na trasie wycieczki.

Po przylocie do Warszawy, po odpoczynku i zwiedzaniu stolicy, amerykańscy Goście odwiedzili parafię katedralną pw. Świętego Ducha w Warszawie, gdzie spotkali się z Bp. prof. zw. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim — Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP i z ks. dziek. Henrykiem Dąbrowskim — proboszczem katedralnej parafii.

Po krótkiej modlitwie w świątyni katedralnej i zwiedzeniu obiektu, wycieczka na zaproszenie Zwierzchnika Kościoła udała się do Konstancina, gdzie mieści się Międzynarodowe Centrum Konferencyjno-Studyjne. Tam, w kaplicy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła przywitał wszystkich w serdecznych słowach Bp Wiktor Wysoczański. W imieniu Gości przemówił p. prezes Edmund Kotula i ks. dr Czesław Kuliczkowski oraz przedstawiciele wycieczkowiczów. Wszyscy amerykańscy Goście wyrażali swoją radość z przybycia do Kraju Ojców, którzy kiedyś, przed laty, wyemigrowali za chlebem za Ocean, do Ameryki. Teraz ich potomkowie chcą zwiedzić Polskę i miasta na trasie wycieczki oraz spotkać się z polskokatolikami w niektórych parafiach, by przekazać pozdrowienia od Pierwszego Biskupa Roberta Nemkovicha, od innych biskupów ordynariuszy diecezji PNKK w Ameryce oraz od wiernych z parafii narodowych. Życzenia te przekazał ks. Antoni Kopka — proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Stratford, CT, Amerykanin polskiego pochodzenia, uczestnik wycieczki.

Z kaplicy Goście udali się — na zaproszenie Biskupa-Zwierzchnika — do Domu im. Bpa E. Herzoga, gdzie zostali podjęci kawą i słodyczami. Tu, jeszcze raz zabrał głos biskup Wiktor Wysoczański, który wyraził swoją radość ze spotkania z Gośćmi z bratniego Kościoła w Ameryce i życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa w podróżowaniu po Polsce, aby zwiedzając Kraj Ojców mogli zabrać ze sobą do USA jak najwięcej wrażeń i radosnych przeżyć. Ksiądz Biskup prosił, by po powrocie do Ameryki i do swoich parafii przekazali Pierwszemu Biskupowi PNKK i wiernym serdeczne pozdrowienia od kapłanów i wiernych Kościoła Polskokatolickiego.