Z życia Kościoła

Jubileusz Sześćdziesięciolecia Parafii w Tolkmicku

Tolkmicko2006_07_15 Tolkmicko2006_07_15 Tolkmicko2006_07_15

W sobotę, 15 lipca 2006 r. parafia polskokatolicka pw. Matki Boskiej Anielskiej w Tolkmicku obchodziła jubileusz 60-lecia zorganizowania.

Uroczystość jubileuszową przy udziale parafian przygotowali ks. prob. Piotr Korpik i opiekujący się od kilku lat parafią diakon, a od 1 stycznia 2006 r. ks. Kazimierz Klaban. Ks. K. Klaban, gdy przybył do Tolkmicka przed laty, zastał świątynię i plebanię bardzo zaniedbane. Dzięki swej trosce, gorliwości i pracy, własnymi środkami i przy pomocy władz lokalnych oraz Biskupa Zwierzchnika Kościoła, odrestaurował świątynię i plebanię. To samo uczynił z placem przykościelnym, gdzie obecnie podziwiać można piękny trawnik przetykany sadzonkami kwiatów. Całość posesji ogrodził siatką parkanową. Obecnie, przy wsparciu p. Mariusza Rydzewskiego burmistrza miasta i gminy Tolkmicko, będzie zabiegał u konserwatora zabytków o dalsze środki na prace remontowe. Wszystkie dotychczasowe działania ks. K. Klabana były za zgodą ks. prob. Piotra Korpika.

Na wspólne przeżywanie z parafianami jubileuszowych uroczystości przybył z Warszawy J.E. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, by jednocześnie dokonać kanonicznej wizytacji arcypasterskiej.

Z Księdzem Biskupem przybyli także ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej oraz ks. Henryk Dąbrowski — proboszcz warszawskiej parafii katedralnej i dziekan Dekanatu Warszawskiego. Z Bydgoszczy przybył ks. prob. Tadeusz Urban — dziekan Dekanatu Mazursko-Pomorskiego. Z Gdyni z kilkoma parafianami i klerykami WSD Arturem i Kamilem przybył ks. prob. Piotr Korpik.

O godz. 12 Ksiądz Biskup wraz z duchowieństwem udał się z plebanii procesjonalnie do świątyni. Tutaj, w jej progach, został powitany przez delegację parafian chlebem i solą oraz bukietami kwiatów wraz z ciepłymi słowami.

W delegacji uczestniczyły dwie najstarsze (od 1946 r.) parafianki — panie Majewska i Gajowa, które przez lata zabiegały u władz Kościoła i „walczyły", by podtrzymać egzystencję nieraz upadającej już parafii.

Przed rozpoczęciem Mszy św. w świątyni Arcypasterza powitał ks. prob. Piotr Korpik, wyrażając swoją oraz ks. K. Klabana i parafian radość z przybycia na uroczystość jubileuszową Księdza Biskupa Zwierzchnika Kościoła. Powitał też przybyłych kapłanów i gości, szczególnie zaś p. Mariusza Rydzewskiego — burmistrza gminy Tolkmicko wraz z małżonką. Ks. Proboszcz poprosił Zwierzchnika Kościoła o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Mszy św. koncelebrowanej wraz z wszystkimi kapłanami przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup. Do Mszy św. posługiwali klerycy Artur i Kamil Korpikowie, alumni Wyższego Seminarium Duchownego, studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 10 osobom, parafianom, młodzieży i starszym.

Piękne kazanie, którego treść załączymy poniżej, wygłosił ks. dziekan Tadeusz Urban.

Przed błogosławieństwem pasterskim Ksiądz Biskup skierował do zgromadzonych w świątyni pasterskie słowo, wyrażając serdeczne podziękowanie ks. prob. Piotrowi Korpikowi ks. Kazimierzowi Klabanowi za to, że podźwignęli upadającą parafię do egzystencji, zwiększając liczbę parafian i doprowadzając do budującego rozwoju.

Podziękował też serdecznie i pogratulował paniom Majewskiej i Gajowej za wspieranie duchowe i materialne parafii. Dzięki ich trosce, parafia przetrwała czas kryzysu, a teraz ma gorliwych duszpasterzy.

Następnie Jego Ekscelencja sprawił parafianom niespodziankę, gdyż ogłosił, że od 15 lipca 2006 r. ks. Kazimierza Klabana mianuje administratorem parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Tolkmicku. Dekret nominacyjny odczytał ksiądz Kanclerz.

Po słowie pasterskim, podziękowanie Księdzu Biskupowi wyrazili ks. prob. Piotr Korpik i nowo mianowany administrator parafii ks. Kazimierz Klaban.

Ksiądz Biskup podziękował również p. Burmistrzowi za udział w uroczystościach oraz za przychylność okazaną duszpasterzowi tolkmickiej parafii.

Podziękowanie wraz z wręczeniem bukietów kwiatów Jego Ekscelencji wyraziła Rafa Parafialna i przedstawiciele tych, którzy w dniu dzisiejszym otrzymali Sakrament Bierzmowania.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło błogosławieństwo biskupie i odśpiewanie hymnu „Boże, coś Polskę...".

Dzięki Bogu dopisała wspaniała pogoda, co umożliwiło radosne przeżywanie uroczystości parafialnych oraz spotkania z Księdzem Biskupem.

(Uczestnik)