Z życia naszych parafii

Uroczystości w Łękach Dukielskich

LekiDukielskie2005_09_11 Łęki Dukielskie 2005 09 11 LekiDukielskie2005_09_11

Niedziela, 11 września 2005 roku, była dniem szczególnym dla parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. W tym dniu parafia obchodziła trzy uroczystości: 80. rocznicę swego powstania, uroczystość patronalną Matki Bożej Siewnej i bierzmowanie.

Uroczystą Mszę św. o godz. 11.00 odprawił Bp senior Jerzy Szotmiller — administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej, który najpierw procesjonalnie został wprowadzony do świątyni przez duchowieństwo i kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a następnie powitany, po staropolsku, chlebem i solą. Po pozdrowieniu wiernych przez Czcigodnego Celebransa, głos zabrał ks. prob. Roman Jagiełło, witając wszystkich uczestników tej doniosłej uroczystości. Powitał w pierwszej kolejności Ks. Biskupa seniora, podkreślając fakt, że mimo znacznej odległości (ok. 300 km), z radością przyjął on zaproszenie do Łęk Dukielskich. Następnie został powitany proboszcz z parafii rzymskokatolickiej pw. Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich — ks. Alojzy Szwed wraz z klerykiem tej parafii Marcinem Śliwińskim. Dzięki ich udziałowi ta Eucharystia nabrała znaczenia ekumenicznego. Ks. Roman wyraził też radość z obecności dekanalnego duchowieństwa w osobach: ks. dziek. R. Rawickiego z Sanoka, ks. J. Uchmana i ks. A. Stańko z Jaćmierza. Teraz nadszedł czas powitania gości świeckich, a w naszych uroczystościach reprezentowany był samorząd lokalny poprzez osobę Burmistrza Miasta i Gminy Dukla — p. Marka Góraka, Przewodniczącego Rady Miejskiej — p. Stanisława Lisa, radnego — p. Władysława Węgrzyna i sołtysa wsi — p. Tomasza Węgrzyna. Z gości wymienieni też zostali: przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich — p. Maria Kołacz, prezes Stowarzyszenia „Jedność" — p. Krystyna Łajdanowicz, chór „Łęczanie" oraz Dyrektor SOSW w Krośnie — p. Jolanta Znój.

Powitano również uczestników tej Mszy św. z różnych parafii i wiernych z parafii miejscowych, którym ks. R. Jagiełło podziękował za przygotowanie świątyni do uroczystości.

Liturgię Słowa Bożego sprawowała młodzież. Ewangelię przeczytał ks. A. Szwed z Kościoła Rzymskokatolickiego. Następnie kazanie wygłosił Ksiądz Biskup senior, przedstawiając tło społeczno-religijne końca XX w. w Ameryce, gdy rodził się Kościół Narodowy oraz początki powstania tutejszej parafii. Wspomniał też o pobycie tutaj w 1926 r. organizatora PNKK bpa Franciszka Hodura (jego portret znajduje się w zakrystii, a popiersie z brązu — w ambonce). Mówiąc o czasach współczesnych, Ks. Biskup sen. wyraził radość, że idea ekumenizmu znalazła oddźwięk w tutejszej społeczności lokalnej, jednocząc ludzi wiary.

Po kazaniu nastąpiła liturgia bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, po rocznym przygotowaniu się do niego i zdaniu egzaminu, przyjęło 13 młodych parafian. Na ofiarowanie piękną ekumeniczną pieśń zaśpiewał chór „Łęczanie". Po Komunii św. Czcigodny Celebrans poświęcił nowo przebudowany ołtarz główny (fundacja p. Anieli Arluk, której w czasie okupacji hitlerowskiej ówczesny ks. proboszcz Aleksander Piec uratował życie).

Jak zwykle w czasie uroczystości patronalnych, po Komunii św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówienie litanii do Najświętszej Maryi Panny i procesja wokół świątyni, którą poprowadził Ks. Dziekan.

Mszę św. zakończyło błogosławieństwo i odśpiewanie hymnu naszego Kościoła.

Mieli za co Bogu dziękować Łęczanie, wszak wierną służbę spełniają na tej przepięknej podkarpackiej ziemi już od 80 lat, szczycąc się i tym, że są jedną z najstarszych parafii narodowych w Polsce.

Po zakończonych uroczystościach w kościele, przygotowano w hali widowiskowo-sportowej obiad dla ponad 100 osób.

Ks. Roman Jagiełło