Z życia Kościoła

Jubileusz 80-lecia Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy


Bydgoszcz2005_09_17

Zwierzchnika Kościoła
Bpa Wiktora Wysoczańskiego
witają chlebem i solą przedstawiciele parafii

Bydgoszcz2005_09_17


Bydgoszcz2005_09_17

Bp Wiktor Wysoczański
udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania


Bydgoska świątynia podczas jubileuszowych uroczystości


Bydgoszcz2005_09_17
Bydgoszcz1925_2005


P
arafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy została erygowana wiosną 1925 r. Pierwszym proboszczem był przybyły z USA, pełen zapału duszpasterskiego — ks. Stanisław Zawadzki. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku parafia liczyła blisko sześć tysięcy wierzących. W czasie II wojny światowej bydgoska parafia zawiesiła działalność, ale już po zakończeniu działań wojennych został nam przekazany kościół wraz z działką po niemieckojęzycznej gminie apostolsko-katolickiej, przy ul. Śniadeckich 36.


Słowem i kwiatami
dziękowała młodzież Księdzu Biskupowi
za otrzymany z Jego rąk
Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Bydgoszcz2005_09_17

Od roku 1982 w parafii duszpasterzuje ks. Tadeusz Urban — najpierw jako wikariusz, a po dwuletniej przerwie, od roku 1986 — jako proboszcz. W roku 2003 został wybrany dziekanem Dekanatu Pomorsko-Warmińskiego. Od roku 1992 parafia, staraniem księdza proboszcza, wydaje wewnętrzny kwartalnik Apostoł, poświęcony głównie życiu wspólnoty parafialnej oraz zagadnieniom teologicznym.

Do uroczystych obchodów przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. W 2004 r. zostały odnowione dwa świeczniki, stojące po obu stronach ołtarza głównego. Natomiast w bieżącym roku odnowiono wraz z klęcznikiem fotel celebransa, a ksiądz proboszcz ufundował dwa krzesła dla asysty, wykonane na zamówienie i wzorowane na zachowanym jednym krześle pochodzącym z oryginalnego wystroju kościoła. Ponadto w sierpniu zakończono remont i malowanie wnętrza kościoła oraz zainstalowano nowy ołtarz. Rok jubileuszowy w parafii jest nacechowany modlitwą i pracą.

W sobotę, 17 września 2005 r. o godzinie dwunastej rozpoczęły się, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych — poprzedzone koncertem organowym w wykonaniu Pawła Urbana oraz Spowiedzią Św., którą przeprowadził ks. dr Mirosław Michalski — główne uroczystości związane z Jubileuszem 80-lecia parafii, na które przybył J.E. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Przybyli tu także ks. inf. mgr Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. dziek. Henryk Dąbrowski z Warszawy, ks. dr Mirosław Michalski z Torunia — z delegacją parafian, ks. Zygmunt Fedorczyk z Olsztyna — z rodziną i delegacją parafian, diakon Kazimierz Klaban z Tolkmicka, alumn Piotr Drygalski z Torunia, a także duchowni z Kościołów zrzeszonych w PRE: ks. Janusz Olszański z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Marek Łoskot z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jarosław Dmitruk z Kościoła Prawosławnego oraz referent ds. ekumenicznych Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego — ks. Krzysztof Panasiuk. Uroczystości uświetnili również artyści scen bydgoskich: Piotr Trella — tenor, Anna Łukasik — akompaniament organowy, Henryk Drążek — trąbka oraz Joanna Walden — recytacja i prowadzenie koncertu. Uroczystościom przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego.

Po uroczystym wejściu Głównego Celebransa z asystą i koncelebransami, przy dźwiękach trąbki w wykonaniu p. Henryka Drążka, Ksiądz Biskup został powitany chlebem i solą przez przedstawicieli parafii. Następnie rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana. Po pozdrowieniu wiernych ks. Proboszcz powitał przybyłych dostojnych gości oraz wiernych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Mirosław Michalski, który skierował myśli uczestniczących w Świętej Liturgii ku żywemu Kościołowi wiary, w którym jest Chrystus Zmartwychwstały.

Ksiądz Biskup udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania, która po jego przyjęciu złożyła ślubowanie oraz podziękowała Dostojnemu Gościowi słowem i kwiatami za otrzymany z Jego rąk Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

W procesji z darami ofiarnymi uczestniczyli nowo bierzmowani, a Ksiądz Biskup otrzymał dar dla świątyni katedralnej od parafii bydgoskiej — szarfę do sygnaturki, wykonaną przez p. Elżbietę Kruczyńską. Natomiast parafianie z Torunia ofiarowali parafii bydgoskiej kwotę potrzebną na zakup nowej łódki. Na Ofiarowanie pan Piotr Trella zaśpiewał przy akompaniamencie organów i trąbki „Ave Maria" po polsku, a na Komunię — „Panis Angelicus". Natomiast wszyscy zebrani na Dziękczynienie zaśpiewali hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy".

Po modlitwie pokomunijnej życzenia i gratulacje złożyli duchowni z Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przed błogosławieństwem zabrał głos Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, który nawiązał do wydarzeń sprzed 80 lat i zwrócił uwagę na odmienność współczesnej sytuacji wyznaniowej, która charakteryzuje się nie konfrontacją, a braterstwem i dialogiem. Ponadto podziękował wspólnocie parafialnej za trud odnowy świątyni i życzył błogosławieństwa Bożego tak parafianom, jak i nowo bierzmowanym.

Na zakończenie Mszy Św., zebrani zaśpiewali pieśń „Pod Twą obronę", a w tym czasie ks. Proboszcz obdarował każdego uczestnika uroczystości okolicznościowym zdjęciem prezentującym świątynię bydgoską.

Po Mszy Św., wierni oraz duchowni wysłuchali koncertu słowno-muzycznego w wykonaniu artystów, a potem wzięli udział w agapie, która miała miejsce na terenie ogrodu przy plebanii. Cała uroczystość upłynęła w podniosłej i braterskiej atmosferze, a jej uczestnicy wracali do swych i domów ubogaceni na duchu oraz posileni na ciele.

Ks. Tadeusz Urban