Ekumenia

Sympozjum w Krakowie

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów z Krakowa w dniach 12-13 września 2005 r. było miejscem IV Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych Kościoła Rzymskokatolickiego.

Prezentacja nowości wydawniczych przygotowanych przez WAM, które są adresowane do katechetów rzymskokatolickich stała się okazją do zaprezentowania zagadnień ekumenicznych z katechez Kościołów: Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego i Rzymskokatolickiego. Część ekumeniczna Sympozjum została nazwana „Ekumenizm w praktyce katechetycznej Kościołów w Polsce", a obradom przewodniczyli: ks. bp dr Gerard Kusz — Komisja Wychowania Katolickiego KEP (Gliwice), ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ — Dyrektor Naczelny Wydawnictwa WAM (Kraków) i prof. dr hab. Tadeusz Zieliński — Komisja Wychowania Chrześcijańskiego PRE (Warszawa).

Poniedziałkowe popołudnie było poświęcone ekumenicznej formacji w katechezach naszych Kościołów. Wystąpienia ks. bpa Gerarda Kusza (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Andrzeja Minko (Kościół Prawosławny), ks. Adriana Korczago (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Andrzeja Gontarka (Kościół Polskokatolicki) były prezentacją zadań i roli, jaką nasze Kościoły przywiązują do sprawy otwarcia ekumenicznego. Każdy z prelegentów przedstawiał pozytywną stronę tego zagadnienia, co zostało obnażone przez ks. prof. Henryka Pietrasa prostym pytaniem — jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? To był przysłowiowy kij w mrowisko. Dyskusja rozpoczęta takim pytaniem zapewne nie dała wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytanie, ale pozwoliła znaleźć, czy raczej podkreślić kilka ważnych zagadnień, które czasami są przemilczane. Kościoły chrześcijańskie muszą zdać sobie sprawę z tego, że dzisiaj nie sposób odizolować się od otoczenia, oddzielić się wielkim murem od innych chrześcijan, którzy wierzą przecież w tego samego Boga. Świat oczekuje bowiem świadectwa o Bogu wszystkich chrześcijan. Schlebianie sobie nawzajem czy zbijanie swoich twierdzeń to nie jest przykład, jakiego wypatruje zagubiony w szaleńczym pędzie życia człowiek.

Rolą katechetów jest dzisiaj zaszczepienie następnym pokoleniom uczniów Chrystusa siły miłości — tej ewangelijnej, czystej, bezinteresownej, otwartej na drugiego człowieka. Ważne słowa padły również z ust ks. bpa Gerarda Kusza, który zwrócił uwagę na wielką współodpowiedzialność za widzialne dzieło Chrystusa Pana na ziemi wszystkich chrześcijan — potknięcie któregokolwiek Kościoła nie może być powodem do radości dla pozostałych, bo wszyscy jesteśmy postrzegani jako swego rodzaju całość, a co za tym idzie, rzutuje to na wszystkie Kościoły, czy mówiąc inaczej — na cały Kościół.

Pierwszy dzień zakończył się ekumenicznym nabożeństwem Słowa Bożego w kaplicy zakonnej Księży Jezuitów. Dzień drugi to prezentacja nowości katechetycznych Wydawnictwa — podręczników, pomocy katechetycznych oraz książek wydawanych przez WAM. Także i tu padło pytanie o to, jaki kierunek obierzemy? Naszym obowiązkiem jest starać się o tę ewangelijną jedność — musimy pamiętać, że to nie my dokonamy jedności — jest to dzieło Ducha Świętego, który jednak potrzebuje współpracy człowieka. Autentyczny i pełny ekumenizm wymaga czasu, tu nie może być pośpiechu, nie wolno bowiem rezygnować ze swoich podstaw, z bogactwa tradycji, a postawa ekumeniczna musi wypływać z ewangelijnego nakazu miłości bliźniego.

W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność Wydawnictwu WAM za poświęcony nam czas, za życzliwość, a co najważniejsze — za dostrzeżenie nas na wyznaniowej mapie i okazję do tego, by zaprezentować nasze stanowisko dotyczące świadomego i odpowiedzialnego wychowania religijnego wyznawców Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Ks. Andrzej Gontarek