Z życia naszych parafii.
Lublin 15. 08. 2005 r.

Uroczystości patronalne w Lublinie

Lublin2005_08_15

Maszy św. przewodniczył ks. Jerzy Bajorek


Lublin2005_08_15

Wierni zgromadzeni na wspólnej modlitwie
Wyróżnieni medalem "Serce dla serc"

Lublin2005_08_15

Dzień Matki Bożej Wniebowziętej to lubelskie, polskokatolickie święto parafialne.
Jako wspólnota dzieci Bożych ofiarujemy naszemu Ojcu Wszechmogącemu
modlitwę uwielbienia i dziękczynienia oraz prośbę o opiekę i błogosławieństwo.

Od roku 1937 w dniu 15 sierpnia drogi polskokatolików, i nie tylko, prowadzą do naszej świątyni. Tak było i w tym roku. Wypełniona wiernymi świątynia przy ul. Kunickiego 9 w Lublinie rozbrzmiewała radosną modlitwą — tego dnia nasz kościół jest zdecydowanie za mały, aby pomieścić wszystkich chcących modlić się wspólnie z nami.

Mszę św. celebrowali: ks. Jerzy Bajorek (Kosarzew), ks. Krzysztof Groszak (Żółkiewka) i ks. Andrzej Gontarek — proboszcz lubelskiej parafii, zaś spowiedź św. i poświęcenia ziół dokonał ks. Henryk Mielcarz (Grudki). W tym miejscu pragnę podkreślić fakt, że okolicznościową homilię wygłosił ks. prałat Józef Szczypa z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przygotowania do uroczystości Patronki parafii wymagały wysiłku i pracy ze strony parafian, ale efekt końcowy — oprawa uroczystości, tak liturgiczna w kościele, jak i druga część na placu przy kościele — to uczucie satysfakcji wszystkich, którzy zaangażowali się w organizowanie parafialnych uroczystości. A oprawa liturgiczna to Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, który śpiewem ubogacał naszą modlitwę, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bychawy — jej muzyka niosła się gromkim echem na najbliższe sąsiedztwo.

Dopełnieniem Mszy św. był wspólny posiłek na placu przykościelnym. Od dwudziestu już lat — w dzień święta Patronki parafii, istniejąca przy parafii Kapituła Wyróżnienia „Serce dla serc" wręcza medal „Serce dla serc". W tym roku wyróżnienie to otrzymali:

W dziedzinie


ekumenizmu


Ks. dr Józef Szczypa

przez całe życie nie tylko sławi Boga, ale też jest duszpasterzem, nauczycielem i organizatorem wielu poczynań skierowanych do innych Kościołów w ramach pracy w Radzie Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim. Lublin

 dzieciom
  • Małgorzata i Stanisław Gładysz


  • Mgr Anna Nowak


od kilku lat wychowują dwanaścioro tragicznie osieroconych dzieci, będąc dla nich całą rodziną. Są najlepszym przykładem, jak być CZŁOWIEKIEM. Ich przykład jest drogowskazem dla bliskich i znajomych, jak wspólnie przeżyć życie w miłości do Boga i bliźnich. Hłudno

od ponad 15 lat poświęca swój czas i umiejętności dla dobra dzieci. Pomimo ogromnego zaangażowania w wychowanie własnego niepełnosprawnego dziecka, pracuje społecznie w Stowarzyszeniu, którego celem jest właśnie dobro dziecka. Poznań


ratowania życiaSierżant sztabowy
Tomasz Marciniak
uratował kobietę z lodowatej wody Zalewu Zemborzyckiego. Niemce k. Lublina
służby ludziom


  • Stanisław Marczewski  • Prof. dr hab. Stanisław Chibowski
jako kilkunastoletni chłopiec rozpoczął służbę dla Polski, początkowo wśród kolegów z Szarych Szeregów, później w Armii Krajowej. Przez resztę życia przedstawiał prawdę o tamtych historycznych czasach i o tych, którzy tę historię tworzyli. Obecnie inspiruje wiele akcji oddających sprawiedliwość ludziom i ich czynom. Lublin


od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, zawsze zajmował się problemami jej studentów, początkowo były to problemy dydaktyczne, a od 10 lat pomaga w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Lublin

życia małżeńskiego


Weronika
i Henryk Sadło
przez 50 lat wspólnego życia przekazują swoim bliskim miłość i naukę godziwego życia

kultury i sztuki
  • Mgr Henryk Dudziak  • Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki

jest twórcą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, koncertującej i propagującej kulturę narodową w Polsce i poza jej granicami. Bychawa
od ponad 30 lat kieruje Zespołem Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki". To dzięki Jego zaangażowaniu Zespół należy do najlepszych zespołów szkół wyższych w kraju. Zespół występuje pod jego kierownictwem na scenach całego świata, a Polskę reprezentował na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Kraków

rozsławiania imienia Polski
  • Dr Elżbieta Michalik


  • Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
jest specjalistką z zakresu problematyki etnicznej. Przedstawia te problemy w czasie odczytów w Ameryce i krajach europejskich. Współpracuje z redakcją „Forum Polonijnego", wysyłanego do ponad 50 krajów świata. Lublin


jest wybitnym historykiem
zajmującym się historią Polski i Polonii, szczególnie w Turcji i we Włoszech. Poznań

Ks. A.G.