Z życia naszych parafii

Jubileusz w Żółkiewce

Zolkiewka2005_07_24 W roku 1955 powstała w Żółkiewce parafia Kościoła Polskokatolickiego. Otrzymała wezwanie Świętego Jakuba Apostoła.
W niedzielę 24 lipca 2005 r. Polskokatolicy z Żółkiewki przeżywali piękny jubileusz 50-lecia istnienia swojej parafii. Jak ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty był to dzień, widzieli ci, którzy tego dnia zgromadzili się w tym pięknym drewnianym kościele, aby wspólnie objawić swoją miłość, ufność i dziękczynienie wobec Boga Ojca Wszechmogącego.
Zolkiewka2005_07_24

Tak się stało, że na doroczne uroczystości w parafii pw. Św. Jakuba Ap. zaproszenie od ks. prob. Krzysztofa Groszaka otrzymali parafianie z Lublina, a ponieważ chętnie jeździmy do innych naszych wspólnot parafialnych, to 24 lipca 2005 r. liczną grupą udaliśmy się do Żółkiewki. Jak się na miejscu okazało, powodów do radości i świętowania było wiele: Jubileusz Parafii i święto Patrona, udzielenie Sakramentu Bierzmowania, Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza czy też święto Patrona Proboszcza parafii.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się od sakramentalnej spowiedzi św. przeprowadzonej przez ks. Stanisława Stawowczyka (Żagań). Wspólnocie modlitwy przewodził Biskup emeryt Jerzy Szotmiller (Częstochowa), a koncelebransami byli ks. dziekan Mieczysław Piątek (Majdan Nepryski), ks. Jerzy Bajorek (Kosarzew), ks. Stanisław Stawowczyk (Żagań) oraz ks. Andrzej Gontarek (Lublin).

Wypełniona po brzegi wiernymi świątynia rozbrzmiewała modlitwą i gromkim śpiewem oraz akompaniamentem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzewa.

Najpiękniejszym prezentem dla świętującej swój jubileusz Parafii było 14 młodych osób, które tego dnia przyjęły Sakrament Bierzmowania.

Droga Młodzieży! Sakrament Bierzmowania przyjmujemy tylko raz w swoim życiu, a cale życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu nabiera cech wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i charakteru.
Ten sam Duch Święty pragnie nas wprowadzić w atmosferę służby Bogu, w obłok, który ocienia i wypełnia tę parafialną świątynię Kościoła Polskokatolickiego pw. Św. Jakuba Ap. w Żółkiewce — tę kolebkę WASZEJ WIARY. Ten sam Duch Święty daje nam przedsmak tego, co przyszłe. To jest to „ziarno gorczycy" — jako ziarno — maleńkie, ale ma w sobie zadatek na wielkie życie"
, (fragment okolicznościowego Słowa Bożego).

Zapewne wiele ważnych i pięknych chwil przeżywali współwyznawcy naszego Kościoła z Żółkiewki w ciągu minionych pięćdziesięciu lat. Jak w życiu każdej naszej wspólnoty parafialnej, zapewne podobnie i tam, chwile wielkiej radości przeplatane były wydarzeniami smutnymi. Zwrócił uwagę na te fakty jeden z organizatorów żółkiewskiej parafii. Nie sposób o tym zapomnieć, ale nie wolno wciąż tego rozpamiętywać.

50 lat to wiele, jak na dzieje naszej parafii. Dzisiaj, patrząc wstecz, widzimy Tych, którzy tworzyli tę parafię, ale wokół nas są Ci, którzy budują tę żywą cząstkę Kościoła Chrystusowego dzisiaj. A to, że Parafia pw. Św. Jakuba Ap. w Żółkiewce żyje, widać bardzo dobrze — dzieci, młodzież, dorośli, starsi skupieni na ufnej modlitwie.

To prawda, że wspaniałą świątynią dla Stwórcy jest kochające Boga i bliźniego serca chrześcijanina, jednak odrestaurowane prezbiterium świątyni w Żółkiewce zapewne pozwala jeszcze bardziej oddać się pokornej modlitwie. A życzliwość i serdeczność wiernych i ks. prob. Krzysztofa Groszaka, jakiej zaznaliśmy, pozostaną na długo w pamięci tych, którzy tego dnia tworzyli w polskokatolickiej parafii w Żółkiewce wspólnotę płynącej z głębi serc modlitwy.