Z życia naszych parafii

"Mów, Panie, bo sługa Twój słucha"

RokitnoSzlacheckie2005_07_30 Dzień 30 lipca 2005 r. zapisze się złotymi zgłoskami w pamięci parafian z Rokitna Szlacheckiego, bowiem w tym dniu ich duszpasterz — ks. Janusz Świtalski, otrzymał zaszczytny tytuł proboszcza Parafii pw. św. Antoniego w Rokitnie Szlacheckim. Uroczystość ta połączona była z 26. rocznicą sakry biskupiej bpa emeryta Jerzego Szotmillera, na którą przyjechał czcigodny Jubilat oraz zaproszeni księża z dekanatu śląskiego. Bp Jerzy Szotmiller zawitał wczesnym rankiem w asyście ks. Witolda — proboszcza kościoła katedralnego w Częstochowie.

Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup senior udzielił sakramentu bierzmowania jednemu z parafian w Rokitnie Szlacheckim. W homilii, nawiązując do czytań liturgicznych, zaznaczył, że służba kapłańska to nieustanne dawanie odpowiedzi na Boże powołanie. Bóg bowiem woła tak, jak wołał biblijnego Samuela, który odpowiedział: „...Oto jestem. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha" (1 Samuela 3, 10). Tak również dzisiaj powinniśmy się wsłuchiwać w Boże wołanie i być nieustannie gotowymi do wypełniania Bożej woli. Wszak powtarzamy codziennie w modlitwie „Ojcze nasz": „...bądź wola Twoja". Kapłaństwo, niezależnie od jego stopnia, to ciągła dyspozycja do wypełniania woli Boga w służbie człowiekowi. Słowa Chrystusa skierowane do św. Piotra o łowieniu ludzi odnoszą się do wszystkich kapłanów, dając im zadanie „łowienia" ludzi dla Królestwa Niebieskiego przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie Eucharystii.

Stół Słowa Bożego i Chrystusowego Ciała wzmocnił i ubogacił dusze, a po nim — zgodnie z prastarą tradycją — przyszedł czas na ucztę miłości: agapę. Goście zaproszeni zostali na plebanię. Aby na stole nie brakło jedzenia, by wszystkim smakowało i nikt nie odszedł do domu głodny — zadbały o to wszystko Parafianki, którym za to: „Bóg zapłać". Szczególne podziękowania należą się p. Katarzynie Budacz, która przepięknie dekorowała sałatki, czyniąc zwykły stół iście królewskim.

Wspólna modlitwa pokrzepiła serca i wzmocniła ducha, natomiast homilia stała się wyrazistym drogowskazem na drodze służby Bogu i ludziom. Parafianie z Rokitna na długo zapamiętają to wydarzenie, mając jednocześnie nadzieję, że posiane w ich sercach ziarno Bożego Słowa wyda godny owoc.

(Uczestnik)