Z życia naszych parafii

"Jezus przez życie mnie wiedzie"

Pod takim hasłem w dniach od 11 do 23 lipca 2005 r., nad jeziorem Białym, w miejscowości Okuninka, odbył się po raz dziesiąty letni obóz katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział i 42 uczestników i pięciu wychowawców. Była to młodzież z parafii polskokatolickiej w Majdanie Leśniowskim, Kosarzewa, Tarnogóry, Horodła i Żółkiewki.
Obóz zorganizowany został przez proboszcza parafii, ks. Jacentego Sołtysa, przy współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Zwalczania Skutków Alkoholizmu przy Urzędzie Gminy w Leśniowicach.
Okuninka2005_07_20

Podczas trwania obozu prowadzone były zajęcia profilaktyczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematy zajęć: „Czego ludzie szukają w alkoholu?", „Błędne i zgubne przekonania ludzi o działaniu alkoholu", „Wpływ alkoholu na funkcjonowanie człowieka w zależności od ilości spożytego alkoholu". W wolnych chwilach opiekunowie prowadzili z młodzieżą zajęcia sportowe, np.: bieg na orientację i spostrzegawczość w terenie z równoczesnym wykonywaniem zadań sprawnościowych, tzw. „bieg patrolowy", krajoznawczy marsz w terenie dookoła jeziora, piesza wyprawa nad jezioro Czarne, rozgrywki w piłkę siatkową, zabawy towarzyskie.

W pochmurny dzień odbył się konkurs budowania zamków z piasku. Największym powodzeniem cieszyły się jednak zajęcia w wodzie, nauka pływania, gra w piłkę wodną, zawody w sprawności pływania. Wszystko to odbywało się pod nadzorem ratowników.

Codziennie w godzinach wieczornych uczestnicy gromadzili się przy ognisku. Wtedy podsumowywano dzień i modlono się. Przy ognisku również toczyło się życie towarzyskie: śpiewano, odgrywano „skecze" itp. Dobrej zabawy dostarczył tradycyjny „chrzest Królowej Mórz i Oceanów". „Ochrzczeni" otrzymali odpowiednie „świadectwa". Nie zabrakło również zabaw związanych z „ostatnimi nocami": noc czerwona, żółta, niebieska i zielona. Każda z nich miała swój radosny, specyficzny charakter.

Podczas końcowego ogniska nominację na wychowawców obozu otrzymali najstarsi, z długoletnim stażem, obozowicze: Jan Sołtys, Anna Sołtys, Cyprian Smalej, Konrad Popielnicki, Rafał Jagnicki (z parafii w Majdanie Leśniowskim), Anna Frańczuk (z parafii w Żółkiewce), Marcin Szelewa (z parafii w Tarnogórze) i Robert Nowicki (z parafii w Kosarzewie).

W niedzielę Mszę św. odprawił ks. Jacenty Sołtys.

Uczestnicy obozu ocenili, że obóz był udany, atrakcyjny i pożyteczny; wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku również będą mogli spotkać się na obozie.

Obóz mógł się odbyć dzięki dotacjom ze strony: Gminnej Komisji Profilaktyki i Zwalczania Skutków Alkoholizmu w Leśniowicach, Firmy Agro-Carbon Arkadiusza i Pawła Mazurków z Krasnegostawu, Fundacji Serce dla Serc im. ks. inf. Bogusława Wołyńskiego w Lublinie, Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie. Sponsorom wszyscy uczestnicy obozu bardzo serdecznie dziękują.

Należy również podkreślić, że od samego początku, tj. od dziesięciu lat, obozy mogą się odbywać dzięki pomocy ze strony Pani Bernadety Sołtys i Pani Teresy Caban.

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dar radości, którą dzieci i młodzież doświadczyły na obozie. Dziękujemy również ludziom dobrej woli za serce okazane dzieciom poprzez ofiary, które złożyli na ten cel. Mamy nadzieję, że ziarno Słowa Bożego, zasiane w sercach tej młodzieży, przyniesie plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

(Ks. J. S.)