Z życia naszych parafii

Uroczystość Bożego Ciała w Krzykawie-Małobądzu

Uroczystość Bożego Ciała w Parafii Polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu w tym roku miała wyjątkowy charakter. W tym dniu — 26 maja 2005 r. — do Parafii przybył Administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej J.E. Ks. Bp senior Jerzy Szotmiller, by przewodniczyć tej podniosłej uroczystości. Biskup senior odprawił Mszę świętą, przeprowadził spowiedź św. oraz wygłosił homilię. W homilii szczególnie podkreślił, jak ważna jest mocna wiara w obecność Chrystusa ukrytego pod postacią chleba. Mówił także o czci należnej Najświętszemu Sakramentowi oraz o konieczności przystępowania do Eucharystii, która jest pokarmem na życie wieczne. Kończąc homilię, kaznodzieja zwrócił się w bardzo ciepłych słowach do dzieci klas III, które obchodziły rocznicę swojej I Komunii świętej. W tym dniu Biskup senior udzielił również Sakramentu Bierzmowania parafianinowi z Sosnowca — Adrianowi Aleksandrowi Majewskiemu. KrzykawaMalobadz2005_05_26
Po skończonej Mszy świętej odbyła się procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców Krzykawy i Małobądza. Procesję prowadził Proboszcz Parafii, Ksiądz mgr Tadeusz Budacz.
Jak każdego roku, na uroczystości Bożego Ciała obecni byli Bracia Górnicy w strojach galowych wraz z pocztem sztandarowym, Ochotnicza Straż Pożarna z Krzykawy wraz z pocztem sztandarowym, Chór Parafialny, dziewczęta niosące poduszki procesyjne oraz dzieci sypiące kwiatki.
KrzykawaMalobadz2005_05_26
Po skończonej procesji Biskup senior pozdrowił wszystkich w imieniu Zwierzchnika Kościoła J.E. Ks. Bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, a także zaprosił Parafię z Krzykawy-Małobądza do odwiedzenia Parafii w Częstochowie. Podziękował również wszystkim za wspaniałą uroczystość, zapewniając o swojej modlitwie w intencji całej Parafii.
Na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czwartek, odbyła się również procesja do czterech ołtarzy, które przygotowali przy kościele parafialnym mieszkańcy wszystkich wiosek należących do Parafii.

Ks. Tadeusz Budacz
KrzykawaMalobadz2005_05_26