Z życia naszych parafii

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Antoniego Normana

Własnego kapłaństwa się boję
własnego kapłaństwa się lękam,
i przed kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem klękam

(Ks. Jan Twardowski)
BukownoStare2005_06_11
W dniu 11 czerwca 2005 r. Ks. mgr Antoni Norman — Proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Bukownie Starym obchodził Jubileusz 30-lecia pracy kapłańskiej. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej — w pięknie przystrojonym na tę okazję kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa — w obecności tłumu wiernych i pocztów sztandarowych OSP z Bukowna Starego, Bukowna Miasta, Boru Biskupiego, Krzykawy i Górników oraz Hutników z wyżej wymienionych Parafii przewodniczył Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej J.E. Ks. Biskup senior Jerzy Szotmiller, a homilię wygłosił Administrator Diecezji Wrocławskiej Ks. Infułat Stanisław Bosy. BukownoStare2005_06_11
Wokół ołtarza zgromadzili się wraz z Dostojnym Jubilatem Księża Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz Goście Ekumeniczni — Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ks. mgr Jan Gross, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego Ks. Mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Bukownie Starym Ks. Jacek Kalkowski. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta Bukowno, przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Bolesław oraz Grona Pedagogiczne Szkół, w których Jubilat jest nauczycielem religii. Przybyli również przedstawiciele Parafii Polskokatolickich ze Strzyżowie — wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich — z Sosnowca oraz z Krzykawy-Małobądza. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra ZGH „Bolesław" z Bukowna. BukownoStare2005_06_11

Po homilii Wikariusz Biskupi Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. mgr Adam Stelmach odczytał dekret mianujący Jubilata Wicedziekanem Dekanatu Śląskiego oraz wizytatorem Religii w Publicznych Przedszkolach i w szkołach wszystkich Parafii na terenie Województw Małopolskiego i Śląskiego.

Dostojny Jubilat otrzymał strój przysługujący wicedziekanowi przekazany przez Biskupa Seniora, Dziekana Dekanatu Śląskiego Księdza Infułata Eugeniusza Stelmacha, Wikariusza Biskupiego Ks. mgra Adama Stelmacha oraz przedstawicieli Parafii Polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu. Administrator Diecezji Wrocławskiej ofiarował Jubilatowi złoty ornat, a Dziekan Dekanatu Diecezji Małopolskiego Ks. Infułat Czesław Siepetowski podarował stułę do koncelebry.

Urząd Wicedziekana został przyznany Jubilatowi w dowód uznania za wspaniałą i owocną pracę w Parafii Bukowno Stare i Bukowno Miasto. Osoba Jubilata jest szczególnym darem dla Kościoła, Diecezji i Dekanatu. Na każdym kroku widać Jego wielkie zatroskanie o prawdy Boże, o naukę religii, o duchowy kształt parafii, o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia duchowego, o sprawy materialne — najpierw budowa probostwa, ciągłe remonty i upiększanie kościoła parafialnego, a w 2003 r. budowa kaplicy w Bukownie Mieście.

Jego serce i dłonie są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy należą do Parafii, i którzy do tej Parafii przychodzą. To, co czyni dla Kościoła i Parafii pozostanie w duszach i pamięci następnych pokoleń.

Jubilat, dziękując wszystkim za obecność i modlitwie, zwrócił się do Boga słowami, które nasunęły mu się podczas tej doniosłej uroczystości: „Boże, kimże ja jestem przed Twoim obliczem, że tyle łaski mi zsyłasz". Wszystkim za wszystko niech będą dzięki, a nagrodą dla Was za wszelkie dobro niech będzie Boże błogosławieństwo i Boża opieka — powiedział na zakończenie uroczystości Ksiądz Antoni Norman.

Po skończonej Mszy św. przez długi czas Jubilat przyjmował gratulacje, życzenia, upominki i kosze kwiatów od swojej Rodziny, Parafian i zaproszonych Gości. Każdy obecny w tym dniu w świątyni chciał wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla Jego duszpasterskiej pracy.

Ks. Tadeusz Budacz