Z życia naszych parafii.    Bukowno 08. 04. 2005 r.

Modlitwa w intencji Zmarłego Papieża - Polaka Jana Pawła II w parafii polskokatolickiej w Bukownie

Nikt nie może być obojętny wobec cierpienia, umierania, śmierci. Komunikat w telewizji, bicie dzwonów, głos syren strażackich, poruszyły serca ludzi — zarówno wierzących, jak i niewierzących.
W dniu 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 odszedł do Ojca nasz Rodak — Wielki Polak i Wielki Papież.
Zmarł Wielki Polak, który imię Polski rozsławił „po wszystkie krańce ziemi". Odszedł w swą ostatnią podróż Papież otwarty na wszystkie Kościoły, wyznania i religie.
Kościół Polskokatolicki, my, polskokatolicy, nie możemy być obojętni wobec śmierci Papieża Jana Pawła II. Spotkania biskupów naszego Kościoła, a szczególnie Zwierzchnika Kościoła Księdza Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego z Jego Świątobliwością Papieżem Janem Pawłem II, podniosły rangę Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i poza jej granicami.
Modlitwa nasza niech będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu, że dał nam Jana Pawła II — Świadka Ewangelii w dzisiejszym świecie".

 

Bukowno2005_04_08 Tymi słowami zwróciłem się do parafian w niedzielę 3 kwietnia 2005 r. w kościele parafialnym podczas Mszy św. o godz. 7.30,9.30, 11 i 12 oraz w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej o godz. 15. Na wielu twarzach pojawiły się łzy. Modlitwa czyni cuda. Jednoczy ludzi w miłości.
Decyzją ks. inf. Eugeniusza Stelmacha — dziekana Dekanatu Śląskiego ustalono, że Msza św. w intencji Zmarłego Papieża Jana Pawła II będzie odprawiona w parafii polskokatolickiej w Bukownie, w dniu pogrzebu Papieża, w piątek, 8 kwietnia br. o godz. 18.
Bukowno2005_04_08 W dniu 8 kwietnia 2005 r. o godz. 18 dzwon parafialny dał znak do rozpoczęcia procesji z probostwa do kościoła. Procesję otwierali ministranci niosący krzyż, za nimi przedszkolaki, strażacy, górnicy oraz kapłani z bpem emeryt. Jerzym Szotmillerem — Administratorem Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej.
W świątyni umieszczono obraz z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II i zapalono znicze.
Jako proboszcz parafii zwróciłem się do wszystkich zgromadzonych:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Witam wszystkich zgromadzonych w tej świątyni. Witam was słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. (Wszyscy zgromadzeni odpowiedzieli: Na wieki wieków Amen). Słowa te wypowiedział Wielki Polak — Syn naszej ziemi — kardynał Karol Wojtyła w dniu wyboru na papieża 16 października 1978 r. — przyjmując imię Jana Pawła II.
Bukowno2005_04_08 Dzień dzisiejszy to wyjątkowa chwila dla tutejszej parafii. Osoba Zmarłego Papieża Jana Pawła II jednoczy nas we wspólnej modlitwie i miłości. Życie Papieża Jana Pawła II — przepełnione uczuciami serca wobec wszystkich ludzi, otwarte życie wobec wszystkich Kościołów, wyznań i wszystkich religii, to owoc dnia dzisiejszego — nasza obecność, tu i teraz".
Mszy św. koncelebrowanej, podczas której polecano Bogu — Ojcu Zmarłego Jana Pawła II, przewodniczył Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Ks. Biskup zachęcił wiernych do serdecznego żalu za grzechy oraz prosiło wspólną modlitwę za Papieża Jana Pawła II. Po liturgii Słowa Bożego przemówił do zgromadzonych w świątyni. W ciepłych słowach mówiło wielkości Zmarłego Papieża Jana Pawła II — jako człowieka i wielkiego Polaka, w szczególny sposób podkreślając ekumeniczną działalność Jana Pawła II. Kaznodzieja poinformował też zebranych o obecności Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego Bpa Wiktora Wysoczańskiego w Watykanie, na uroczystościach pogrzebowych Papieża Jana Pawła II.
Bukowno2005_04_08 Ks. inf. Eugeniusz Stelmach — dziekan Dekanatu Śląskiego przekazał wszystkim zgromadzonym pozdrowienia od Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, Ks. Bpa Wiktora Wysoczańskiego.
Jako proboszcz tutejszej parafii, podziękowałem wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę, życząc: „Niech nasze serca zostaną napełnione duchem Wielkiego Polaka".
Pochylenie głowy i cicha modlitwa Bpa Administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz Ks. Dziekana Dekanatu Śląskiego przed portretem Zmarłego Papieża — Polaka Jana Pawła II, była bardzo wzruszającą chwilą dla zgromadzonych na Mszy św. Przedstawiciele władz gminy Bukowno, Bolesławia i inni uczestnicy uroczystości składali przed obrazem Zmarłego Syna Polskiej Ziemi kwiaty i zapalali znicze.

Ks. prob. Antoni Norman