Z życia naszych parafii

Sakrament Bierzmowania w parafii pw. św. Kazimierza w Poznaniu

Poznan2004_09_26 W dniu 26 września 2004 r. parafia pw. św. Kazimierza w Poznaniu przeżywała podniosłą uroczystość. Szesnaście osób, głównie młodzieży, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił ks. inf. Stanisław Bosy, Administrator Diecezji Wrocławskiej.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30, gdy do wypełnionej po brzegi świątyni przybyli — ks. inf. Stanisław Bosy z proboszczem parafii ks. inf. Romanem Skrzypczakiem.
Przed rozpoczęciem Mszy św. proboszcz powitał Dostojnego Gościa. W serdeczny słowach wspominał 31-letnią przyjaźń łączącą obu kapłanów. W imieniu parafian powitała Gościa kwiatami przewodnicząca Rady Parafialnej p. Anna Czyż.

Na powitania równie serdecznie odpowiedział ks. inf. S. Bosy, po czym rozpoczęła się Msza Św., którą celebrował on w asyście ks. inf. R. Skrzypczaka oraz ks. Tadeusza Krasiejko z Leszna. Po kazaniu wygłoszonym przez ks. inf. S. Bosego — ks. Proboszcz przedstawił przystępujących do Sakramentu Bierzmowania i poprosił dostojnego Gościa o jego udzielenie. Po wyznaniu wiary i przyrzeczeniu wierności Kościołowi przez przystępujących do Sakramentu, odśpiewano hymn do Ducha Świętego.

Odmówiwszy obowiązujące modlitwy ks. infułat S. Bosy udzielił Sakramentu Bierzmowania. Świadkiem Bierzmowania wszystkich przystępujących do Sakramentu był pan Mirosław Wronka. W imieniu Bierzmowanych podziękował i wręczył bukiet kwiatów Dawid Drożdżyński.

Na zakończenie Mszy Św., przed błogosławieństwem, ks. Proboszcz podziękował Dostojnemu Gościowi za przybycie i udzielenie Sakramentu Bierzmowania, oraz ks. Tadeuszowi za udział w uroczystości. Odpowiadając, ks. inf. S. Bosy raz jeszcze nawiązał do łączącej go z księdzem Romanem długotrwałej i wypróbowanej przyjaźni podkreślając fakt, iż pracując w Dekanacie kierowanym przez ks. Romana wiele się od niego nauczył. Wszystkim obecnym złożył życzenia i udzielił błogosławieństwa.

W uroczystości wzięło udział wiele osób spoza parafii. Niektóre były w naszym kościele po raz pierwszy. Wielokrotnie powtarzały, jak bardzo podoba im się kościół i uroczystość, w tym także oprawa muzyczna w wykonaniu p. organisty Jerzego Anioły.

Tego rodzaju uroczystości skłaniają do refleksji i przypominają o doniosłości łask udzielanych nam przez Ducha Świętego.

Podobnie jak w Zielone Świątki, tak i tutaj Duch Święty nauczył nas nowego języka — języka Miłości.

Naszym czasom stale brakuje Miłości. Dlatego nabożeństwo do Ducha Świętego ma tak wielkie i szczególne znaczenie, tak wielkie znaczenie ma Sakrament Bierzmowania.

Przyjdź, Duchu Święty...

wsz.