Z życia Kościoła

Jubileusz 80-lecia zorganizowania Parafii Polskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Toruniu oraz Uroczystości Patronalne

Torun2004_09_12


Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego przypomniał młodzieży rangę Sakramentu Bierzmowania
Rok 1924 to bardzo ważna data dla Parafii polskokatolickiej w Toruniu. W tym bowiem czasie w grodzie Kopernika nad Wisłą powstała jedna z pierwszych parafii polskokatolickich. Toruń — piękne miasto leżące nad Wisłą — posiada bardzo bogatą historię. Tutaj, 80 lat temu, zostało zasiane ziarno Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, które dziś zaowocowało, dzięki konstruktywnej pracy obecnego proboszcza ks. Bogdana Skowrońskiego.

Torun2004_09_12 Torun2004_09_12


W dniu 12 września 2004 r. w piękny niedzielny dzień skąpany w słonecznych promieniach, o godz. 12.00 śpiewem „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam", rozpoczęła się uroczystość dziękczynno-błagalna w świątyni parafialnej pw. Narodzenia NMP, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP.
Ksiądz Bogdan Skowroński :

Trzynaście lat temu otrzymałem dekret od Księdza Biskupa i zostałem delegowany tutaj, aby reaktywować życie parafialne i duszpasterskie naszego Kościoła w Toruniu. Parafia nasza bowiem przechodziła w swej historii różne koleje. Utrudniano prace kapłanom, wyśmiewano ich i wiernych, wyrządzano wiele krzywdy, by zniszczyć ideę i tradycje Kościoła Narodowego. Dziękuję Bogu, że postawił na mojej drodze posługiwania kapłańskiego bardzo dobrych i kochanych ludzi. To z nimi podnieśliśmy z ruin drewniany (dzierżawiony, dzięki życzliwości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a personalnie ks. proboszcza mgr. Jerzego Molina) budynek przy ulicy Gałczyńskiego. Dziś jestem dumny, że mamy piękną, choć skromną świątynię, w której w każdą niedzielę odprawiamy Msze Święte o godz. 10.30 i 12.00, a w dni powszednie o 17.00 lub 18.00. Skarbem mojej parafii są Ci ludzie, którzy zawsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w liturgii i życiu parafialnym, nie szczędząc czasu i wysiłków są gotowi nieść swoją pracę i pomoc, aby świątynia z każdym dniem piękniała, a życie we wspólnocie parafialnej rozkwitało".
„Te Deum Laudamus..." za 80 lat istnienia naszej Parafii.
W Słowie skierowanym do wiernych w imieniu Biskupa Zwierzchnika, ks. Infułat Ryszard Dąbrowski Kanclerz Kurii, ukazał postać Maryi, Matki kochającej, zatroskanej, która patronuje tutejszej wspólnocie. Parafia toruńska w dniu tym stała się „małym Wieczernikiem" — w pięknej oprawie liturgicznej koncelebrowało Mszę Świętą dziewięciu kapłanów z naszego Kościoła, reprezentujących różne regiony Polski. Oprawę muzyczną i organizację uroczystości zapewnił proboszcz parafii w Toruniu ks. Bogdan Skowroński, który swym śpiewem i modlitwą przyciągnął wielu ludzi do Boga i Kościoła. Wierni są dumni ze swojego proboszcza. Ks. Bogdan wydał dwie kasety audio z pieśniami, których wielu jest autorem.
W Słowie skierowanym do wiernych w imieniu Biskupa Zwierzchnika, ks. Infułat Ryszard Dąbrowski Kanclerz Kurii, ukazał postać Maryi, Matki kochającej, zatroskanej, która patronuje tutejszej wspólnocie. Parafia toruńska w dniu tym stała się „małym Wieczernikiem" — w pięknej oprawie liturgicznej koncelebrowało Mszę Świętą dziewięciu kapłanów z naszego Kościoła, reprezentujących różne regiony Polski. Oprawę muzyczną i organizację uroczystości zapewnił proboszcz parafii w Toruniu ks. Bogdan Skowroński, który swym śpiewem i modlitwą przyciągnął wielu ludzi do Boga i Kościoła. Wierni są dumni ze swojego proboszcza. Ks. Bogdan wydał dwie kasety audio z pieśniami, których wielu jest autorem.
Ks. Biskup Zwierzchnik podczas uroczystości udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży, która wcześniej przygotowywała się przez cały rok, podczas zajęć z katechezy w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez ks. dr. Mirosława Michalskiego. Biskup przypomniał młodzieży rangę Sakramentu Bierzmowania i zaciągnięte zobowiązania wynikające z przyjęcia tego sakramentu, podkreślając, że to oni są przyszłością Kościoła, szczególnie teraz, w trudnym czasie przemian społeczno-gospodarczych.
Z wielką miłością Ksiądz Biskup odniósł się do ludzi chorych i cierpiących, widząc w nich cierpiącego Chrystusa Pana. Duża grupa wiernych przystąpiła do Sakramentu Namaszczenia Chorych, którego udzielił ks. Infułat Ryszard Dąbrowski.
Świątynia toruńska w tym dniu nie mogła pomieścić w swoim wnętrzu wszystkich pragnących wziąć udział w tych podniosłych uroczystościach. Tłumy stojące na zewnątrz dawały obraz żywej wspólnoty Kościoła. Swoją obecnością zaszczycili nas parafianie z Katedry Warszawskiej oraz z Bydgoszczy wraz ze swoimi duszpasterzami.
Patrząc na wnętrze pięknie odnowionej świątyni w Toruniu i wzruszenie osób uczestniczących w uroczystościach, łatwo można było zauważyć ducha najgłębszego rozmodlenia. Jak trafnie zauważyły „Nowości" — najbardziej popularny w Toruniu i okolicach dziennik: „Parafianie często podkreślają serdeczną i przyjazną atmosferę panującą we wspólnocie i to, że każdy nowy jej członek jest dobrze przyjmowany. Chwalą proboszcza Bogdana Skowrońskiego i wikariusza Mirosława Michalskiego. Gdy Biskup powiedział, że kiedyś planowano zabranie proboszcza do innej parafii, wierni chórem krzyknęli: „Nie damy!". Po tym rozległy się oklaski" (red. M. Kujawa).
Uroczystość ta na długo pozostanie w moim sercu i w pamięci. Uczestniczyłem w wielu tego rodzaju wydarzeniach, ale to wydarzenie miało wyjątkowy charakter. Miło jest widzieć tak pięknie owocującą współpracę kapłanów z wiernymi.

M.M.