Z życia naszych parafii.
Lublin 15.08.2004 r.

Oscar Arias Sanches — były prezydent Kostaryki — dziękuje za Wyróżnienie

Oscar Arias Sanchez - prezydent Kostaryki

Drodzy polscy Bracia i Siostry!

Z głębokim uznaniem przyjąłem z rąk Kapituły Kościoła Polskokatolickiego medal „Serce dla serc". Wraz z tym odznaczeniem doceniona została istotność zagadnień, do których przyczyniłem się wraz z niezliczonymi innymi ludźmi: dyplomacja i dialog, rozbrojenie i demilitaryzacja, etyka i bezkompromisowość w sprawach międzynarodowych. Przede wszystkim medal „Serce dla serc" świadczy o wierze tej kongregacji w pokój i ludzką solidarność, zasady, które z radością wyznaję wraz w Wami.

Medal „Serce dla serc" ma także szczególne znaczenie jako wyraz więzi pomiędzy naszymi dwoma krajami, Kostaryką i Polską, a także pomiędzy większymi regionami: Środkową Europą i Ameryką Środkową. Poprzez zbieżność historii i geografii, oba regiony doświadczyły zniszczeń wojennych i niepewności przemian demokratycznych. Byliśmy pionkami w brutalnej „grze w szachy" okresu Zimnej Wojny, a teraz walczymy o ustanowienie podstaw bezpieczeństwa i dobrobytu dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy ludźmi, którzy, przeżywszy tragedię wojny, są zdolni do odczucia głęboko w sercach wartości pokoju.

Obecnie słyszymy „odgłosy" wojny z bardziej odległych krajów, przypominające nam być może o doświadczeniach przeżytych kilkadziesiąt lat temu, bądź o doświadczeniach pokolenia naszych rodziców i dziadków. Musieliśmy wówczas, jak obecnie, czerpać z najgłębszych źródeł naszej wiary, aby powstrzymać zalew niekontrolowanej nienawiści i militaryzmu. Może się oczywiście wydawać utopijnym mówienie o pokoju i zgodzie, podczas gdy nasze systemy komunikacji wciąż donoszą o nowych konfliktach, których rozstrzygnięcia nie daje się przewidzieć. Ale jest to dokładnie powód, dla którego powinniśmy rozmawiać o pokoju właśnie teraz: nie jako o marzeniu, nie jako o rzeczy banalnej i nudnej, ale jako o wielkim i stanowiącym wyzwanie przedsięwzięciu podejmowanym przez ludzi wielu religii i wielu kultur.

Przyjaciele, pokój, którego szukamy, pokój, który Jezus Chrystus nakazał nam budować jako braciom, jest pokojem opartym na większej solidarności, tolerancji oraz na poszanowaniu życia, ludzkiej wolności i godności. Jest to pokój, który przełamuje bariery obojętności i samotności, przecina głębokie korzenie nienawiści etnicznych i sprzeciwia się aroganckiej potędze militaryzmu. Wobec całego zamętu, jaki dostrzegamy w dzisiejszym świecie, musimy pamiętać, że to pokój, pokój oparty na miłości i sprawiedliwości, jest wciąż ewidentnie możliwy. To wymaga od każdego z nas przekonania, odwagi i wytrwałości. Czyńmy użytek z każdej okazji, aby zbliżyć się do pokoju, przyjaciele, i przez to zapewnijmy, że ten nowy wiek będzie bardziej sprawiedliwy i pokojowy, niż poprzedni.

Oscar Arias Sanchez

San Jose — Costa Rica, 15 sierpień 2004 r.